dr. nurul ilyana binti muhd adnan

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

No. Telefon Rasmi :  0389214678

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nurul Ilyana Muhd Adnan adalah pensyarah kanan Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang pengkhususan beliau adalah Pengurusan Dana Zakat dan Cukai, Kewangan Islam dan Perundangan Islam. Beliau mempunyai pengalaman penyelidikan yang luas dalam bidang pengurusan dana zakat, pengurusan cukai, jurisprudens Islam dan kewangan islam. Beliau mengajar beberapa kursus berkaitan dengan pengurusan dana zakat, Fiqh Muamalah, Fiqh Ibadah dan Munakahat, Isu Fiqh Kontemporari, Fiqh Munakahat, Falsafah Perundangan Islam dan Prinsip-prinsip Perundangan Islam. Beliau telah membentangkan banyak kertas kerja yang berkaitan dengan pengurusan dana Zakat dan kewangan Islam di peringkat domestik dan antarabangsa. Beliau juga seorang perunding untuk Pakarunding UKM.

 • mohd adli zahri, nurul ilyana muhd adnan, irfan irfan, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  microfinancing from the zakat fund in baitulmal aceh and the readiness of malaysia's asnaf entreprenuers.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  418-430. 

   

  hasanah abd khafidz, muhammad muzakkir yaizb, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  systematic literature review: provision of zakat fund to hospitals and frontliners during the pandemic covid-19.  - al-qanatir international journal of islamic studies.  25-45. 

   

  mohd. adli zahri, nurul ilyana muhd adnan, zahri hamat, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  perakaunan zakat pelaburan: kes amanah saham bumiputera (asb).  - journal of fatwa management and research (jfatwa).  85-95. 

   

  nurul ilyana binti muhd adnan;abdul basir bin mohamad;hairunnizam bin wahid;mohd al adib bin samuri;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2022).  pembentukan kaedah perakaunan zakat perniagaan di malaysia .  -

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim;latifah binti amin;mohammad zaini bin yahaya;sahilah binti abd. mutalib;mohd hafiz bin safiai;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2022).  pembinaan garis panduan penentuan hukum makanan berasaskan plasma darah menurut perspektif sains dan islam.  -

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  speculation dan gambling issues in contra trading.  - islamiyyat. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  isu spekulasi dan perjudian dalam urus niaga saham secara kontra.  - islamiyyat. 

   

  mohd adli zahri, nurul ilyana muhd adnan, irfan irfan, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  microfinancing from the zakat fund in baitulmal aceh and the readiness of malaysia's asnaf entreprenuers.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  418-430. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adilah supardan, nurul ilyana muhd adnan, nor adila mohd noor, adibah sulaiman.  (2022).  islamic right for women to claim their husband's epf contribution according to maqasid sharia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1-9. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, mohd. adli zahri, norbahiyah awang, fatin alia zahri, norafzan awang, nik abdul rahim nik abdul ghani, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2022).  a case study of zakat accounting for islamic unit trust fund in malaysia.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  228-235. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, norhafizah musa, nurul ilyana muhd adnan, siti suhaila ihwani, adibah muhtar, azahar yaakub.  (2022).  the ethical value of the youth at arfiah shelter home.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1999-2007. 

   

  mohamad fadhilah al hakkam othman, mat noor mat zain, nurul ilyana muhd adnan.  (2022).  implementation of shariah governance guidelines (gp28) in cooperatives in malaysia: results of the study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1326-1340. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, mohd adli zahri.  (2022).  agihan dana zakat secara mikro kredit: asas dan mekanisme pelaksanaannya.  - 192. 

   

  mohd amirul hakim zainol, nurul ilyana muhd adnan.  (2021).  isu-isu semasa fiqh tempatan dalam kekeluargaan.  - 12. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - menangani covid-19 dan islam: satu sorotan awal.  3. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - fikah mendepani wabak.  4. 

   

  ahmad muttaqin ali, nurul ilyana muhd adnan.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 240. 

   

  mohd amirul hakim zainol, nurul ilyana muhd adnan.  (2021).  isu-isu semasa fiqh tempatan dalam kekeluargaan.  - 12. 

   

  mohamad muhaimin mohamad zaki, jasni sulong, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 11. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - fikah mendepani wabak.  4. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, zahri hamat.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 9. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, mohd adli zahri.  (2022).  agihan dana zakat secara mikro kredit: asas dan mekanisme pelaksanaannya.  - 192. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, nik abdul rahim nik abdul ghani, ahmad husni abd rahman, muhammad furqan abdullah.  (2022).  zakat dan pembiayaan mikro: inovasi agihan untuk kelestarian dana zakat.  - 1-48. 

   

  nurul ilyana binti muhd adnan;abdul basir bin mohamad;hairunnizam bin wahid;mohd al adib bin samuri;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2022).  pembentukan kaedah perakaunan zakat perniagaan di malaysia .  -

   

  mohd izhar ariff bin mohd kashim;latifah binti amin;mohammad zaini bin yahaya;sahilah binti abd. mutalib;mohd hafiz bin safiai;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2022).  pembinaan garis panduan penentuan hukum makanan berasaskan plasma darah menurut perspektif sains dan islam.  -

   

  nurul ilyana binti muhd adnan;mohd al adib bin samuri;nik abdul rahim bin nik abdul ghani.  (2021).  agihan dana zakat melalui mikro kredit dalam kalangan usahawan asnaf di wilayah persekutuan.  -

   

  nik abdul rahim bin nik abdul ghani;hendon bt. redzuan;rubayah binti yakob;salmy edawati binti yaacob;ahmad dahlan bin salleh;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2021).  aplikasi takaful mikro melalui dana zakat.  -