dr. nurul ilyana binti muhd adnan

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 ilyana_adnan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Nurul Ilyana Muhd Adnan adalah pensyarah kanan Pusat Kajian Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang pengkhususan beliau adalah Pengurusan Dana Zakat dan Cukai, Kewangan Islam dan Perundangan Islam. Beliau mempunyai pengalaman penyelidikan yang luas dalam bidang pengurusan dana zakat, pengurusan cukai, jurisprudens Islam dan kewangan islam. Beliau mengajar beberapa kursus berkaitan dengan pengurusan dana zakat, Fiqh Muamalah, Fiqh Ibadah dan Munakahat, Isu Fiqh Kontemporari, Fiqh Munakahat, Falsafah Perundangan Islam dan Prinsip-prinsip Perundangan Islam. Beliau telah membentangkan banyak kertas kerja yang berkaitan dengan pengurusan dana Zakat dan kewangan Islam di peringkat domestik dan antarabangsa. Beliau juga seorang perunding untuk Pakarunding UKM.

 • zuliza mohd kusrin, roseliza murni ab rahman, mohd al-adib samuri, nurul ilyana adnan.  (2024).  standard operating procedure for the arrests and detentions of individuals with autism in four countries.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-236. 

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani, nurul ilyana muhd adnan.  (2024).  pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19.  - 12th world zakat and waqf forum international conference 2023 (wzwf 2023).  190-201. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, hafizuddin muhd adnan, nurul izwah muhd adnan.  (2024).  allocation of educational resources for the underprivileged and financially disadvantaged students through the zakat fund.  - isar journal of multidisciplinary research and studies.  22-28. 

   

  zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

   

  zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  speculation dan gambling issues in contra trading.  - islamiyyat. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2017).  isu spekulasi dan perjudian dalam urus niaga saham secara kontra.  - islamiyyat. 

   

  zuliza mohd kusrin, roseliza murni ab rahman, mohd al-adib samuri, nurul ilyana adnan.  (2024).  standard operating procedure for the arrests and detentions of individuals with autism in four countries.  - samarah jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  216-236. 

   

  mohd adli zahri, nurul ilyana muhd adnan, irfan irfan, mohd izhar ariff mohd kashim.  (2023).  microfinancing from the zakat fund in baitulmal aceh and the readiness of malaysia's asnaf entreprenuers.  - samarah: jurnal hukum keluarga dan hukum islam.  418-430. 

   

  zuliza mohd kusrin, abrahman roseliza-murni, wafaa yusof, zaini nasohah, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan, zahidah dahalan.  (2023).  people with autism and the propensity for law-breaking: a special education teachers' perspective.  - uum journal of legal studies.  509-533. 

   

  mohamad fadhilah al hakkam othman, mat noor mat zain, nurul ilyana muhd adnan.  (2022).  implementation of shariah governance guidelines (gp28) in cooperatives in malaysia: results of the study.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1326-1340. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, norhafizah musa, nurul ilyana muhd adnan, siti suhaila ihwani, adibah muhtar, azahar yaakub.  (2022).  the ethical value of the youth at arfiah shelter home.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1999-2007. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, mohd adli zahri.  (2022).  agihan dana zakat secara mikro kredit: asas dan mekanisme pelaksanaannya.  - 192. 

   

  mohd amirul hakim zainol, nurul ilyana muhd adnan.  (2021).  isu-isu semasa fiqh tempatan dalam kekeluargaan.  - 12. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - menangani covid-19 dan islam: satu sorotan awal.  3. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - fikah mendepani wabak.  4. 

   

  nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  kelestarian kewangan sosial islam di malaysia.  - 207. 

   

  ahmad muttaqin ali, nurul ilyana muhd adnan.  (2022).  kepelbagaian muamalat dalam menghadapi cabaran semasa.  - 240. 

   

  mohd amirul hakim zainol, nurul ilyana muhd adnan.  (2021).  isu-isu semasa fiqh tempatan dalam kekeluargaan.  - 12. 

   

  mohd izhar ariff, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - fikah mendepani wabak.  4. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, zahri hamat.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 9. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, muhammad anas ibrahim, mohd adli zahri.  (2022).  agihan dana zakat secara mikro kredit: asas dan mekanisme pelaksanaannya.  - 192. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, mohd al adib samuri, nurul ilyana muhd adnan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - 297. 

   

  zuliza binti mohd. kusrin;roseliza murni ab rahman;zaini bin nasohah;wafaa` binti yusof;mohd al adib bin samuri;nurul ilyana binti muhd adnan.  (2023).  pembinaan prosedur operasi standard( sop) tahanan dan pengendalian tahanan individu dengan autisme oleh penguatkuasa agama.  -

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz, abdul ghafar don, nik abdul rahim nik abdul ghani &nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  pelaksanaan prinsip keutamaan bagi agihan bantuan makanan semasa pandemik covid-19.  - world zakat & waqf forum international conference.  1-25. 

   

  nurbazla ismail abdul basir, mohamad raja muhammad zuha raja kamal bashah, mohammad rahim kamaluddin, azlin alisa ahmad, nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  laporan akhir penyelidikan: pembinaan garis panduan pembuktian fraud forensik di malaysia.  - 1-6. 

   

  nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  empowering women: the feasibility study of zakat-based microfinance.  - abstract book 3rd international conference on divine economics.  41. 

   

  nurul ilyana muhd adnan.  (2023).  soal wang - zakat pendapatan.  - malaysia hari ini (mhi) tv3.