dr. muhamad alias bin md. jedi

pensyarah universiti

pusat reka bentuk bersepadu untuk sistem mekanikal termaju (prisma)

 aliasjedi@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • alias jedi, noorhelyna razali, noraishikin zulkarnain, azhari shamsudeen.  (2019).  statistical distribution for nanofluid flow over a stretching sheet and thermophysical properties.  - proceedings of numerical analysis in engineering.  64-65. 

   

  afiq safwan hamdan, alias jedi, noorhelyna razali, noraishikin zulkarnain, azhari shamsudeen.  (2019).  mathematical model on boundary layer flow and heat transfer of cylinder in nanofluid with porous medium.  - proceedings of numerical analysis in engineering.  62-63. 

   

  wan mohd faizal wan mahmood, abdul hadi azman, mohd faizal mat tahir, azhari shamsudeen, meor iqram meor ahmad, wan aizon w ghopa, muhamad alias md. jedi.  (2019).  proceedings of recent advances in automotive engineering 2019.  - proceedings of recent advances in automotive engineering 2019.  1-153. 

   

  shahrum abdullah, ahmad kamal ariffin, salvinder singh karam singh, noorhelyna razali, muhamad alias md. jedi, meor iqram meor ahmad.  (2019).  proceedings of numerical analysis in engineering 2019.  - proceedings of numerical analysis in engineering 2019.  1-127. 

   

  ang wei lun, alias jedi, noraishikin zulkarnain, noorhelyna razali, zulkifli mohd nopiah.  (2018).  penilaian komprehensif keberkesanan pengajaran dan kecenderungan pembelajaran untuk matematik kejuruteraan (aljabar linear).  - prosiding peka 2017. k-novasi pengajaran dan pembelajaran ukm 2018: pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan. 

   
  Tiada Rekod

  kamaruzzaman sopian, azami zaharim, sohif mat, ahmad fazlizan, alias jedi, nurulkamal maseran, muhammad aslam mohd safari & azman abdul rahim.  (2017).  the theoretical framework of smart energy management system for rural area in mersing malaysia.  - 2017 international conference in energy and sustainability in small developing economies (es2de).  1-5. 

   

  kamaruzzaman sopian, azami zaharim, sohif mat, ahmad fazlizan, alias jedi, nurulkamal maseran, muhammad aslam mohd safari & azman abdul rahim.  (2017).  the theoretical framework of smart energy management system for rural area in mersing malaysia.  - 2017 international conference in energy and sustainability in small developing economies (es2de).  1-5. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  muhamad alias md.jedi, noraishikin zulkarnain, haliza othman, noorhelyna razali & nuryazmin ahmat zainuri.  (2018).  k-novasi 2018, pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  - geometrobot: pengukuhan pemahaman pelajar terhadap kursus kaedah berangka.  1. 

   

  noraishikin zulkarnain, alias jedi, haliza othman, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, ang wei lun, firdaus mohd hamzah, sharainie sahrin & zulkifli mohd nopiah.  (2018).  pengaruh gaya kognitif terhadap pencapaian pelajar kejuruteraan melalui kursus persamaan kebezaan.  - k-novasi 2018, pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  1. 

   

  noraishikin zulkarnain, alias jedi, haliza othman, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, ang wei lun, sharainie sahrin, firdaus mohamad hamzah, zulkifli mohd nopiah & mohd syuhaimi ab rahman.  (2018).  hari matematik : penerapan elemen dan aplikasi matematik melalui projek tahun akhir pelajar fkab, ukm.  - k-novasi 2018, pendidikan 4.0: graduan kalis masa depan.  1. 

   

  muhamad alias md jedi, noraishikin zulkarnain, haliza othman, noorhelyna razali, nuryazmin ahmat zainuri, ang wei lun, zulkifli mohd nopiah & mohd syuhaimi ab rahman.  (2018).  pengukuhan kemahiran data analitik melalui sijil profesional aras 1.  - 1. 

   

  nuryazmin ahmat zainuri,noorhelyna razali, haliza othman,alias jedi, noraishikin zulkarnain, firdaus mohamad hamzah & zulkifli mohd nopiah.  (2018).  k-novasi 2018,pendidikan 4.0:graduan kalis masa depan.  - item analisis bagi subjek kalkulus vektor di fakulti kejuruteraan dan alam bina, ukm.  1.