dr. siti jamiaah binti abdul jalil

pensyarah universiti

pusat kajian dakwah & kepimpinan

 sitijamiaah82@ukm.edu.my

No. sambungan :  3077

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • azimah misrom, rosmawati mohamad rasit, siti jamiaah abd jalil.  (2021).  pandangan pengguna muslim terhadap paparan iklan bagi pembeliaan produk yang baik.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  18-25. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2021).  bimbingan kerohanian & penghargaan kendiri.  - 1-14. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2020).  status wanita dari perspektif agama.  - 1-31. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2020).  perbezaan & persamaan antara lelaki & wanita dari perspektif islam.  - 1-18. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2020).  peranan wanita islam.  - 1-21. 

   

  ab aziz mohd zin, siti jamiaah abdul jalil, nor raudah hj siren, juwairiah hassan.  (2020).  psikologi dalam dakwah.  - 326. 

   

  rozmi ismail, norizan hassan, mustazar mansor, siti jamiaah abdul jalil.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 18. 

   

  azimah misrom, rosmawati mohamad rasit, siti jamiaah abd jalil.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 11. 

   

  ab aziz mohd zin, nor raudah hj siren, siti jamiaah abdul jalil, mohd norjefri mat midin, juwairiah hassan.  (2018).  pendekatan dakwah terhadap banduan.  - 194. 

   

  rozmi ismail, norizan hassan, mustazar mansor, siti jamiaah abdul jalil.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 18. 

   

  azimah misrom, rosmawati mohamad rasit, siti jamiaah abd jalil.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 11. 

   

  ab aziz mohd zin, siti jamiaah abdul jalil, nor raudah hj siren, juwairiah hassan.  (2020).  psikologi dalam dakwah.  - 326. 

   

  ab aziz mohd zin, nor raudah hj siren, siti jamiaah abdul jalil, mohd norjefri mat midin, juwairiah hassan.  (2018).  pendekatan dakwah terhadap banduan.  - 194. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2021).  bimbingan kerohanian & penghargaan kendiri.  - 1-14. 

   

  wan ibrahim wan ahmad,salasiah hanin hamjah,norazman amat,md. noor saper, fadilah mohamed,che rozita che abd rahman,rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari,zulkifli aini,zaini said,che maryam ahmad,mahnessa a. kadir,hasanah abd. khafidz et al..  (2020).  8 marital relationship problems.  - the first international webinar on social science.  1. 

   

  wan ibrahim wan ahmad,salasiah hanin hamjah,norazman amat,md. noor saper, fadilah mohamed,che rozita che abd rahman,rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari,zulkifli aini,zaini said,che maryam ahmad,mahnessa a. kadir,hasanah abd. khafidz et al..  (2020).  development of e-therapy for sakinah family.  - the first international webinar on social science.  1. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2020).  wanita zaman sebelum islam dan zaman jahiliyyah.  - 1-28. 

   

  siti jamiaah abdul jalil.  (2020).  status wanita dari perspektif agama.  - 1-31.