encik mohd syazwan bin zainal

pensyarah universiti

pusat kajian pendidikan & kesejahteraan komuniti

No. Telefon Rasmi :  7155

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Merupakan pensyarah bidang Pendidikan Khas di Fakulti Pendidikan UKM. Memperoleh ijazah pertama dari Institut Pendidikan Guru Malaysia dalam bidang Pendidikan Khas pada 2011 dan kemudiaannya memperoleh Sarjana Pendidikan (Pendidikan Khas) dari UKM pada 2016. Kini sedang melanjutkan pengajian di peringkat Doktor Falsafah dan melaksanakan kajian berkaitan transisi kerjaya dalam golongan orang kurang upaya (OKU).

 • muhammad sofwan mahmud, mohd syazwan zainal, wan ahmad munsif wan pa.  (2021).  oral questioning skills in teaching mathematics: a preliminary study.  - journal of contemporary issues in business and government.  2724-2734. 

   

  wan ahmad munsif wan pa, mohd syazwan zainal, muhammad sofwan mahmud.  (2021).  factor of brand loyalty in sportswear among student athletes.  - journal of contemporary issues in business and government.  2735-2744. 

   

  mohd syazwan zainal, wan ahmad munsif wan pa, muhammad sofwan mahmud.  (2021).  internship program for students with disabilities: are malaysian family ready?.  - journal of contemporary issues in business and government.  2754-2761. 

   

  wan ahmad munsif wan pa, muhammad sofwan mahmud, mohd syazwan zainal.  (2021).  implications of social media addiction on academic performance among generation z student-athletes during covid-19 lockdown.  - international journal of learning, teaching and educational research.  194-209. 

   

  mohd syazwan zainal, low hui min.  (2021).  the presence of students with disabilities in higher education: exploring the direction of malaysia local public universities.  - jurnal pendidikan bitara upsi.  70-76. 

   

  muhammad sofwan mahmud, mohd syazwan zainal, wan ahmad munsif wan pa.  (2021).  oral questioning skills in teaching mathematics: a preliminary study.  - journal of contemporary issues in business and government.  2724-2734. 

   

  wan ahmad munsif wan pa, mohd syazwan zainal, muhammad sofwan mahmud.  (2021).  factor of brand loyalty in sportswear among student athletes.  - journal of contemporary issues in business and government.  2735-2744. 

   

  mohd syazwan zainal, wan ahmad munsif wan pa, muhammad sofwan mahmud.  (2021).  internship program for students with disabilities: are malaysian family ready?.  - journal of contemporary issues in business and government.  2754-2761. 

   

  wan ahmad munsif wan pa, muhammad sofwan mahmud, mohd syazwan zainal.  (2021).  implications of social media addiction on academic performance among generation z student-athletes during covid-19 lockdown.  - international journal of learning, teaching and educational research.  194-209. 

   

  muhammad sofwan mahmud, wan ahmad munsif wan pa, mohd syazwan zainal, nadia fasha mohd drus.  (2021).  improving students critical thinking through oral questioning in mathematics teaching.  - international journal of learning, teaching and educational research.  407-421. 

   

  mohd syazwan zainal, mohd mokhtar tahar, mohd hanafi mohd yassin.  (2018).  transformasi dan pembangunan pendidikan di malaysia.  - 7. 

   

  mohd syazwan zainal.  (2019).  employers acceptance towards disabled worker.  - 1. 

   

  tuan mastura tuan soh, mohd syazwan zainal.  (2019).  let's recycle for a greener ukm.  -

   

  mohd syazwan zainal.  (2019).  challenges / obstacle for disabled people in workplace.  - 1. 

   

  mohd syazwan zainal.  (2019).  challenges faced by person with disabilities of themselves at work.  - 1. 

   

  mohd syazwan zainal.  (2019).  challenges by parents in career transition program for students with special need.  - 1.