dr. noor afizah binti rosli

pensyarah universiti

jabatan sains kimia

 nafizah@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Noor Afizah Rosli merupakan graduan Sarjana Muda (UiTM) dan Sarjana (UTM) dalam bidang Teknologi Polimer. Seterusnya, telah memperoleh ijazah Doktor Falsafah di UKM dalam bidang Kimia. Pernah bekerja sebagai Penyelidik Pasca-doktoral selama 3 tahun di UKM (2017-2020). Pada 2020, telah memulakan perkhidmatan sebagai pensyarah kanan di Jabatan Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi.

 • noor afizah rosli, wan hafizi wan ishak, ishak ahmad.  (2021).  eco-friendly high-density polyethylene/amorphous cellulose composites: environmental and functional value.  - journal of cleaner production.  1-14. 

   

  ummi habibah abdullah, ishak ahmad, ainon hamzah, noor afizah rosli.  (2020).  kecekapan filem kanji/minyak kayu manis sebagai pembungkus makanan dengan sifat antimikrob.  - sains malaysiana.  1935-1945. 

   

  wan hafizi wan ishak, noor afizah rosli & ishak ahmad.  (2020).  influence of amorphous cellulose on mechanical, thermal, and hydrolytic degradation of poly(lactic acid) biocomposites.  - scientific reports.  1-13. 

   

  noor afizah rosli, wan hafizi wan ishak, ishak ahmad.  (2021).  eco-friendly high-density polyethylene/amorphous cellulose composites: environmental and functional value.  - journal of cleaner production.  1-14. 

   

  wan hafizi wan ishak, noor afizah rosli & ishak ahmad.  (2020).  influence of amorphous cellulose on mechanical, thermal, and hydrolytic degradation of poly(lactic acid) biocomposites.  - scientific reports.  1-13. 

   

  ummi habibah abdullah, ishak ahmad, ainon hamzah, noor afizah rosli.  (2020).  kecekapan filem kanji/minyak kayu manis sebagai pembungkus makanan dengan sifat antimikrob.  - sains malaysiana.  1935-1945.