**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 01-01-1970
dr. noor afizah binti rosli

pensyarah universiti

jabatan sains kimia

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
  • Noor Afizah Rosli merupakan graduan Sarjana Muda (UiTM) dan Sarjana (UTM) dalam bidang Teknologi Polimer. Seterusnya, telah memperoleh ijazah Doktor Falsafah di UKM dalam bidang Kimia. Pernah bekerja sebagai Penyelidik Pasca-doktoral selama 3 tahun di UKM (2017-2020). Pada 2020, telah memulakan perkhidmatan sebagai pensyarah kanan di Jabatan Kimia, Fakulti Sains dan Teknologi.

  • wan hafizi wan ishak, noor afizah rosli & ishak ahmad.  (2020).  influence of amorphous cellulose on mechanical, thermal, and hydrolytic degradation of poly(lactic acid) biocomposites.  - scientific reports.  1-13. 

     

    wan hafizi wan ishak, noor afizah rosli & ishak ahmad.  (2020).  influence of amorphous cellulose on mechanical, thermal, and hydrolytic degradation of poly(lactic acid) biocomposites.  - scientific reports.  1-13.