dr. siti noraini binti hamzah

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

 snoraini@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Siti Noraini Hamzah berkelulusan dari Universiti Kebangsaan Malaysia di peringkat Ijazah Sarjana Muda, Sarjana dan Doktor Falsafah dalam bidang Linguistik. Banyak terlibat dengan penyelidikan bahasa semasa di peringkat Doktor Falsafah. Kini, bertugas sebagai pensyarah di Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa dan Linguistik, UKM Bangi. Kepakaran dalam bidang Geolinguistik.
  Siti Noraini Hamzah graduated from Universiti Kebangsaan Malaysia with a Bachelor`s, Master`s and Doctor of Philosophy in Linguistics. At Doctor of Philosophy, many are involved with language research. Currently, he works as a lecturer in the Linguistics Program, Center for Language and Linguistics Studies, UKM Bangi. Expertise in the field of Geolinguistics.

 • siti noraini hamzah, harishon radzi, junaini kasdan, nor hashimah jalaluddin.  (2023).  penyebaran varian leksikal kata ganti nama di daerah cameron highlands: analisis geolinguistik.  - jurnal linguistik.  048-060. 

   

  mohd shazwan mokhtar, junaidi awang besar, muhd norizam jamian, nurjanah mohd jaafar, siti noraini hamzah, abdul muein abadi, sharifah nursyahidah syed annuar, nurhidayu rosli, nor azzatunnisak mohd khatib, daniella mokhtar, che abdullah che ya...et all.  (2023).  prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda 2023 (persada 2023).  - prosiding persidangan kebangsaan sarjana muda 2023 (persada 2023).  1-1289. 

   

  azizah, siti noraini hamzah.  (2023).  persepsi masyarakat malaysia terhadap pilihan raya ke-15: analisis semantik kognitif.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2023.  363-386. 

   

  mohd afif jazimin mohd asri, siti noraini hamzah.  (2023).  kata pinjaman bahasa semai dalam lagu di buku teks tahun satu tema 1: analisis atur rumus fonologi.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2023.  387-403. 

   

  nurul atiqah md yusof, siti noraini hamzah.  (2023).  ujaran implisit dalam filem puteri gunung ledang (2004): analisis teori relevans.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2023.  527-551. 

   

  nor hashimah jalaluddin, adriana santa anak tinggom, siti noraini hamzah, hayati lateh.  (2019).  penyebaran dialek melayu satun di langkawi dan di thai: satu kajian perbandingan berasaskan geographic information system (gis).  - gema onlineŽ journal of language studies.  77-96. 

   

  nor hashimah jalaluddin, siti noraini hamzah, harishon radzi.  (2020).  dialektologi dan gis.  - 319. 

   

  muhammad haziq azman, siti noraini hamzah.  (2023).  penyebaran bunyi dan leksikal kata kerja di machang:analisis geolinguistik.  - persidangan kebangsaan sarjana muda ( persada ).  1-13. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2023).  jati diri dialek melayu kelantan di pasir mas: analisis geolinguistik.  - international conference on social sciences and humanities.  1-18. 

   

  nur syahmina supian, harishon radzi, nor hashimah jalaluddin, junaini kasdan, siti noraini hamzah.  (2022).  penyebaran dialek melayu di kelantan : pemaparan awal.  - seminar kebangsaan linguistik (slik 2022).  1-15.