dr. wan robiah binti meor osman

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 mowrobiah@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Wan Robiah Meor Osman merupakan Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU). Beliau memperoleh Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Pendidikan peringkat Sarjana dan PhD beliau adalah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang pengkhususan beliau ialah Sosiolinguistik, Leksikografi dan Sosiopragmatik.
  Dr Wan Robiah Meor Osman is a Senior Lecturer at the Center for the Study of Malay Language, Literature and Culture (BITARA MELAYU). She obtained a Bachelor of Arts in Malay Language and Linguistics from Universiti Putra Malaysia (UPM). Her Master`s and PhD education is from the National University of Malaysia (UKM). Her areas of specialization are Sociolinguistics, Lexicography and Sociopragmatics.

 • mohd. nor shahizan ali, junaidi awang besar, winnie kariza bakri, siti noraini hamzah, hidayu rosli, noviatin syarifuddin, anis nadiah che abdul rahman, che abdullah che ya, abdul rahman ahmad badayai, nazirah hassan, wan robiah meor osman, mohd firdaus.  (2024).  persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2024.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2024.  1-2037. 

   

  abdul rahman ahmad badayai, anis nadiah che abdul rahman, che abdullah che ya,hidayu rosli, junaidi awang besar, mohd firdaus abdullah, mohd. nor shahizan ali, nazirah hassan, noviatin syarifuddin, siti noraini hamzah, wan robiah meor osman, winnie kariz.  (2024).  buku program dan abstrak persada fssk ukm 2024.  - persada 2024.  1-150. 

   

  norfazila ab hamid. norhasliza ramli. wan robiah meor osman.  (2024).  invntori fonem vokal dan diftong varian melanau bintulu di sarawak.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-9 2024 ( pasak9 2024 ).  1-2. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  tatabudaya dalam komunikasi.  - 1-20. 

   

  mazdan ali amaran, dilah tuah, badiozaman sulaiman, wan robiah meor osman.  (2023).  ilustrasi puisi terindah.  - 86. 

   

  norfazila ab. hamid , shahidi a.h., wan robiah meor osman.  (2023).  variasi vokal dan diftong bahasa melanau sarawak.  - geografia-malaysian journal of society and space.  245-262. 

   

  norfazila ab. hamid, wan robiah meor osman.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  umar hamzah mohd haron, wan robiah meor osman, norfazila ab hamid.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  mazdan ali amaran, dilah tuah, badiozaman sulaiman, wan robiah meor osman.  (2023).  ilustrasi puisi terindah.  - 86. 

   

  norfazila ab hamid. norhasliza ramli. wan robiah meor osman.  (2024).  invntori fonem vokal dan diftong varian melanau bintulu di sarawak.  - persidangan antarabangsa sains sosial dan kemanusiaan ke-9 2024 ( pasak9 2024 ).  1-2. 

   

  abdul rahman ahmad badayai, anis nadiah che abdul rahman, che abdullah che ya,hidayu rosli, junaidi awang besar, mohd firdaus abdullah, mohd. nor shahizan ali, nazirah hassan, noviatin syarifuddin, siti noraini hamzah, wan robiah meor osman, winnie kariz.  (2024).  buku program dan abstrak persada fssk ukm 2024.  - persada 2024.  1-150. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  tatabudaya dalam komunikasi.  - 1-20. 

   

  wan robiah meor osman, remmy gedat & norfazila ab hamid.  (2023).  menelusuri aspek makna dan budaya dalam kamus dwibahasa iban-melayu dewan.  - persidangan antarabangsa leksikologi dan leksikografi melayu (palborneo) 2023.  1-8. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  bahasa & kerjaya.  - 1-43.