dr. wan robiah binti meor osman

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa, kesusasteraan & kebudayaan melayu (bitara melayu)

 mowrobiah@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr Wan Robiah Meor Osman merupakan Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu (BITARA MELAYU). Beliau memperoleh Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dari Universiti Putra Malaysia (UPM). Pendidikan peringkat Sarjana dan PhD beliau adalah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Bidang pengkhususan beliau ialah Sosiolinguistik, Leksikografi dan Sosiopragmatik.
  Dr Wan Robiah Meor Osman is a Senior Lecturer at the Center for the Study of Malay Language, Literature and Culture (BITARA MELAYU). She obtained a Bachelor of Arts in Malay Language and Linguistics from Universiti Putra Malaysia (UPM). Her Master`s and PhD education is from the National University of Malaysia (UKM). Her areas of specialization are Sociolinguistics, Lexicography and Sociopragmatics.

 • wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (i).  - 1-7. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (ii).  - 1-9. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (iii).  - 1-10. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  tatabudaya dalam komunikasi.  - 1-20. 

   

  mazdan ali amaran, dilah tuah, badiozaman sulaiman, wan robiah meor osman.  (2023).  ilustrasi puisi terindah.  - 86. 

   

  norfazila ab. hamid , shahidi a.h., wan robiah meor osman.  (2023).  variasi vokal dan diftong bahasa melanau sarawak.  - geografia-malaysian journal of society and space.  245-262. 

   

  norfazila ab. hamid, wan robiah meor osman.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  umar hamzah mohd haron, wan robiah meor osman, norfazila ab hamid.  (2023).  bahasa dan identiti masyarakat tutur.  - 249. 

   

  mazdan ali amaran, dilah tuah, badiozaman sulaiman, wan robiah meor osman.  (2023).  ilustrasi puisi terindah.  - 86. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (ii).  - 1-9. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (iii).  - 1-10. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  tatabudaya dalam komunikasi.  - 1-20. 

   

  wan robiah meor osman, remmy gedat & norfazila ab hamid.  (2023).  menelusuri aspek makna dan budaya dalam kamus dwibahasa iban-melayu dewan.  - persidangan antarabangsa leksikologi dan leksikografi melayu (palborneo) 2023.  1-8. 

   

  wan robiah meor osman.  (2023).  skmb 6043: seminar sosiolinguistik bahasa melayu (i).  - 1-7.