dr. abdul hafiz bin ab rahman

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 abdulhafizrahman@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :