dr. khairul naim bin ahmad

pensyarah universiti

jabatan kejuruteraan kimia & proses

 khairul.naim@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Dr. Khairul Naim Ahmad berkhidmat sebagai Pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Memperoleh ijazah doktor falsafah (Ph.D.) dalam bidang kejuruteraan kimia dan bioproses dari UKM. Bidang penyelidikan merangkumi simulasi proses dan kejuruteraan tindak balas kimia.
  Dr. Khairul Naim Ahmad currently serves as a lecturer at Department of Chemical & Process Engineering, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). He received his doctorate degree (Ph.D.) in chemical and bioprocess engineering from UKM. His research areas include process simulation and chemical reaction engineering.

 • dalilah mohmad khaidar, wan nor roslam wan isahak, zatil amali che ramli, khairul naim ahmad.  (2024).  transition metal dichalcogenides-based catalysts for co2 conversion: an updated review.  - international journal of hydrogen energy.  35-50. 

   

  khairul naim ahmad, abdullah amru indera luthfi, nur izzati ismail.  (2023).  makmal penyelesaian terbuka kejuruteraan kimia: penyepaduan teori, penyelidikan dan pembangunan lestari.  - persidangan pendidikan kejuruteraan dan alam bina.  1-4. 

   

  ros nadiah rosli, khairul naim ahmad, aizat mohd taib, siti aimi nadia mohd yusoff.  (2023).  sifat-sifat fizikal, kimia dan morfologi tanah laterit di daerah bandar baharu, kedah.  - jurnal kejuruteraan.  1265-1272. 

   

  khairul naim ahmad, salma samidin, masli irwan rosli, muhammad rahimi yusop, mohammad b. kassim, bamidele victor ayodele, mohd ambar yarmo, wan nor roslam wan isahak.  (2023).  alkaline earth metal modified nickel nanoparticles supported on exfoliated g-c3n4 for atmospheric co2 methanation.  - journal of environmental chemical engineering.  1-11. 

   

  salma samidin, khairul naim ahmad, mohd razali shamsuddin, maratun najiha abu tahari, azizul hakim lahuri, fairous salleh, n. asikin mijan, mohd suzeren md jamil, wan nor roslam wan isahak, mohd ambar yarmo, muhammad rahimi yusop.  (2023).  role of cr-doped nio in reduction under a low concentration of h2 and co.  - surfaces and interfaces journal.  1-13. 

   

  dalilah mohmad khaidar, wan nor roslam wan isahak, zatil amali che ramli, khairul naim ahmad.  (2024).  transition metal dichalcogenides-based catalysts for co2 conversion: an updated review.  - international journal of hydrogen energy.  35-50. 

   

  salma samidin, khairul naim ahmad, mohd razali shamsuddin, maratun najiha abu tahari, azizul hakim lahuri, fairous salleh, n. asikin mijan, mohd suzeren md jamil, wan nor roslam wan isahak, mohd ambar yarmo, muhammad rahimi yusop.  (2023).  role of cr-doped nio in reduction under a low concentration of h2 and co.  - surfaces and interfaces journal.  1-13. 

   

  khairul naim ahmad, salma samidin, masli irwan rosli, muhammad rahimi yusop, mohammad b. kassim, bamidele victor ayodele, mohd ambar yarmo, wan nor roslam wan isahak.  (2023).  alkaline earth metal modified nickel nanoparticles supported on exfoliated g-c3n4 for atmospheric co2 methanation.  - journal of environmental chemical engineering.  1-11. 

   

  dalilah mohmad khaidar, wan nor roslam wan isahak, zatil amali che ramli, khairul naim ahmad.  (2024).  transition metal dichalcogenides-based catalysts for co2 conversion: an updated review.  - international journal of hydrogen energy.  35-50. 

   

  salma samidin, khairul naim ahmad, mohd razali shamsuddin, maratun najiha abu tahari, azizul hakim lahuri, fairous salleh, n. asikin mijan, mohd suzeren md jamil, wan nor roslam wan isahak, mohd ambar yarmo, muhammad rahimi yusop.  (2023).  role of cr-doped nio in reduction under a low concentration of h2 and co.  - surfaces and interfaces journal.  1-13. 

   

  khairul naim ahmad, salma samidin, masli irwan rosli, muhammad rahimi yusop, mohammad b. kassim, bamidele victor ayodele, mohd ambar yarmo, wan nor roslam wan isahak.  (2023).  alkaline earth metal modified nickel nanoparticles supported on exfoliated g-c3n4 for atmospheric co2 methanation.  - journal of environmental chemical engineering.  1-11. 

   

  khairul naim ahmad, wan nor roslam wan isahak, mohd ambar yarmo.  (2023).  gas asli sintetik: pembangunan mangkin dan pengayaan karbon dioksida.  - 158. 

   

  khairul naim ahmad, wan nor roslam wan isahak, mohd ambar yarmo.  (2023).  gas asli sintetik: pembangunan mangkin dan pengayaan karbon dioksida.  - 158. 

   

  khairul naim ahmad, abdullah amru indera luthfi, nur izzati ismail.  (2023).  makmal penyelesaian terbuka kejuruteraan kimia: penyepaduan teori, penyelidikan dan pembangunan lestari.  - persidangan pendidikan kejuruteraan dan alam bina.  1-4.