dr. hanifah binti haydar ali tajuddin

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 hanifahhaydar@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Pengkhususan dalam bidang keadilan jenayah perbandingan. Kajian beliau merangkumi pelbagai topik, termasuk undang-undang jenayah perbandingan, undang-undang keterangan perbandingan, pentadbiran undang-undang Islam, dan sistem undang-undang Malaysia. Beliau mendapat pendidikan peringkat tinggi di Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
  She specializes in the field of comparative criminal justice. Her research encompasses a wide range of topics, including comparative criminal laws, comparative evidence laws, administration of Islamic law, and the Malaysian legal system. She received her tertiary education at the Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, International Islamic University Malaysia.

 • suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin & mohamad azhan yahya.  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law.  1-17. 

   

  mohd na'im hj mokhtar, hanifah haydar ali tajuddin.  (2023).  the islamic legal system in malaysia: challenges and strategies.  - iium law journal.  39-68. 

   

  adnan trakic, ridoan karim, hanifah haydar ali tajuddin.  (2023).  it is time to recognize the tort of invasion of privacy in malaysia.  - international data privacy law.  299-312. 

   

  suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya.  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law (ico-isol 2023).  1-13. 

   

  adnan trakic, ridoan karim, hanifah haydar ali tajuddin.  (2023).  it is time to recognize the tort of invasion of privacy in malaysia.  - international data privacy law.  299-312. 

   

  adnan trakic, ridoan karim, hanifah haydar ali tajuddin.  (2023).  it is time to recognize the tort of invasion of privacy in malaysia.  - international data privacy law.  299-312. 

   

  suhaizad saifuddin, mohd kamel mat salleh, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya.  (2023).  kepentingan pewartaan fatwa dalam penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah di malaysia: satu analisis.  - international virtual conference on islamic studies, education, social sciences and law (ico-isol 2023).  1-13.