dr. suhaizad bin saifuddin

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 suhaizad@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Suhaizad Saifuddin merupakan Pensyarah Kanan di Fakulti Undang-undang, Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM). Beliau memperoleh Ph.D. dari Fakulti Undang-undang, UKM, Sarjana Undang-undang dari fakulti yang sama, Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam dari Fakulti Pengajian Islam, UKM dan ijazah pertama dalam Syariah dan Undang-undang (Kepujian) dari Universiti Al-Azhar, Mesir . Beliau pernah berkhidmat sebagai Pendakwa Syariah, Pegawai Sulh dan Penyelidik bagi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Beliau juga pernah menerima tauliah sebagai Hakim Mahkamah Rendah Syariah di Negeri Sembilan sebelum menyertai akademik.
  Suhaizad Saifuddin is a Senior Lecturer in the Faculty of Law, National University of Malaysia(UKM). He obtained Ph.D. from the Faculty of Law, UKM, Master in Law from the same faculty, Diploma of Administration of Judiciary and Islamic Legal Practice from the Faculty of Islamic Studies, UKM and first degree in Shariah and Law (Hons) from University Al-Azhar, Egypt. He was served as Shariah Prosecutor, Sulh Officer and Researcher for Shariah High Court Judges. He had also received credential as a Judge for Subordinate Shariah Court in Negeri Sembilan before joining the academia.

 • mohd izzat amsyar mohd arif, ruzian markom, faezy adenan, suhaizad saifuddin.  (2024).  enhancing the statutory roles of the shariah advisory council of bank negara malaysia through technological advancement: a way forward.  - kne social sciences / 4th international conference on law reform (4th inclar).  928-940. 

   

  suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

   

  suhaizad bin saifuddin.  (2023).  remedi, undang-undang syariah.  - 1-41. 

   

  suhaizad saifuddin.  (2023).  hak isteri selepas perceraian menurut undang-undang islam.  - 1-47. 

   

  muhamad helmi bin md. said, nazura binti abdul manap, suhaizad bin saifuddin, asma hakimah binti ab. halim, mohamad azhan bin yahya, raja mazelan bin raja deraman, zarul izham bin jaapar, masmadhanur aslinda binti ali.  (2023).  keperluan penubuhan dan pewartaan pusat pemulihan bagi memperkasakan pelaksanaan hukuman alternatif kes jenayah syariah di negeri sembilan.  - 1-208. 

   

  suhaizad saifuddin, hanifah haydar ali tajuddin, mohamad azhan yahya, mohamad rizal abd rahman & fatimah yusro hashim.  (2024).  examining the application of standard of proof in criminal cases: a comparative analysis of islamic law and common law in malaysia.  - malaysian journal of syariah and law.  11-22. 

   

  suhaizad bin saifuddin.  (2023).  remedi, undang-undang syariah.  - 1-41. 

   

  suhaizad saifuddin.  (2023).  hak isteri selepas perceraian menurut undang-undang islam.  - 1-47. 

   

  muhamad helmi bin md. said, nazura binti abdul manap, suhaizad bin saifuddin, asma hakimah binti ab. halim, mohamad azhan bin yahya, raja mazelan bin raja deraman, zarul izham bin jaapar, masmadhanur aslinda binti ali.  (2023).  keperluan penubuhan dan pewartaan pusat pemulihan bagi memperkasakan pelaksanaan hukuman alternatif kes jenayah syariah di negeri sembilan.  - 1-208. 

   

  suhaizad bin saifuddin ,asma hakimah binti ab. halim.  (2023).  pengenalan kepada jurispruden islam (usul fiqh).  - 1-45. 

   

  suhaizad saifuddin.  (2023).  analisis perspektif keterangan berhubung penguatkuasaan kesalahan jenayah syariah di alam siber.  - international conference on syariah, law and science 2023 (cforsj i-conf) (cforsj i-conf 2023).  1.