ros nadiah rosli, azrul a. mutalib, noor hasyimah rosman, muhamad nazri borhan.  (2023).  persepsi majikan, latihan industri, pelajar pra-siswazah, kejuruteraan awam.  - persepsi majikan terhadap latihan industri pelajar kejuruteraan awam bagi sesi 2021/2022.  1-3. 

 

ros nadiah rosli, khairul naim ahmad, aizat mohd taib, siti aimi nadia mohd yusoff.  (2023).  sifat-sifat fizikal, kimia dan morfologi tanah laterit di daerah bandar baharu, kedah.  - jurnal kejuruteraan.  1265-1272. 

 

ros nadiah rosli, siti fatin mohd razali, norinah abd rahman & anuar kasa.  (2023).  eksplorasi pendekatan pengajaran & pembelajaran menggunakan quizizz dan padlet bagi kursus kejuruteraan geoteknik.  - knovasi 2023.  35-38. 

 

norinah abd rahman, muhammad ali rehman, ros nadiah rosli, anuar kasa, siti fatin mohd razali.  (2023).  pelaksanaan ujikaji makmal terpandu dan terbuka dalam kursus geoteknik.  - persidangan penyelidikan pendidikan kejuruteraan dan alam bina 2023 (peka 2023).  59-61. 

 

ros nadiah rosli, siti fatin mohd razali, norinah abd rahman, anuar kasa.  (2023).  persepsi pelajar mengenai aplikasi quizizz dan padlet bagi kursus kejuruteraan geoteknik.  - asean journal of teaching & learning in higher education.  282-295. 

 

ros nadiah rosli, azrul a. mutalib, noor hasyimah rosman, muhamad nazri borhan.  (2023).  persepsi majikan, latihan industri, pelajar pra-siswazah, kejuruteraan awam.  - persepsi majikan terhadap latihan industri pelajar kejuruteraan awam bagi sesi 2021/2022.  1-3.