prof. dr. supyan hussin

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa & linguistik (pbl)

No. sambungan :  0192615418

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Dr. Supyan Hussin, Profesor di Pusat Bahasa dan Lainguistik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, ketika ini merupakan Pengarah Institut Alam & Tamadun Melayu (ATMA), UKM. Pengkhususan beliau adalah dalam bidang pendidikan, bahasa dan teknologi. Beliau telah menerbit 7 buah buku dan lebih daripada 200 makalah di dalam buku, jurnal dan prosiding di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau telah melahirkan 33 orang pelajar Ph.D, dilantik sebagai pemeriksa 80 tesis Ph.D, sebagai Pensyarah Pelawat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Program di Yogyakarta State University 2015 dan Profesor Madya Pelawat dalam Pengajaran dan Pembelajaran di Fakulti Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia 2016, Profesor Pelawat dalam Mobile Learning di Language Academy Universiti Teknologi Malaysia 2016 dan jurulatih utama dalam program Interactive Lecture untuk AKEPT Kementerian Pendidikan Malaysia dan merupakan penceramah/jurulatih dalam program pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi sejak 2013, selain daripada pembangunan dan latihan staf dalam komunikasi untuk pengajaran dan pembelajaran, e-learning, blended learning, flipped learning, dan mobile learning di UKM dan pelbagai institusi pendidikan sejak 1995. Beliau juga merupakan penilai ujian pengajaran-mikro untuk pensyarah UKM bagi tujuan pengesahan jawatan sejak 2005. Telah membentang 10 kertas ucaptama and 14 kertas plenari di persidangan kebangsaan dan antarabangsa berkaitan dengan bidang pendidikan dan teknologi. Penyelidikan beliau termasuklah pendidikan perguruan, e-pembelajaran, pembelajaran bahasa berbantukan komputer, m-pembelajaran dan pedagogi dalam pembangunan bahan. Beliau pernah menjadi Penyelidik Pelawat di National Institute of Multimedia, Chiba, Japan dan Ibn Sina Academic Research Institute, Quatre Borne, Mauritius. Penerima Anugerah Fellowship, Japanese Society for the Promotion of Science-Vice Chancellor’s Council, geran projek LRGS dari KPM, DAGS dari MIMOS, AC-Nielsen Malaysia- Australian Education Int

 • hafiza haron, supyan hussin, ahmad rizal mohd yusof, hafiza samad, hafidzan yusof.  (2020).  mooc: a technology adoption using utaut model at public universities.  - test engineering & management.  3146-3151. 

   

  hafizhah suzana hussien, fariza khalid, supyan hussin, dini farhana baharuddin, zaizul ab rahman.  (2020).  critical review of design and development of one-stop e-learning plagiarism module for an academic writing course: an application of the iccee model.  - journal of critical reviews.  1039-1048. 

   

  supyan hussin.  (2020).  identity through culture and arts education.  - advances in social science, education and humanities research.  455-459. 

   

  hafiza haron, supyan hussin, ahmad rizal mohd yusof, hafiza samad, hafidzan yusof, anis juanita.  (2020).  level of technology acceptance and factors that influences the use of mooc at public universities.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  5412-5418. 

   

  al-mudhaffari musa & supyan hussin.  (2020).  interactional metadiscourse strategies in academic discourse : an analysis of research articles produced by arab writers.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  35-52. 

   

  al-mudhaffari musa & supyan hussin.  (2020).  interactional metadiscourse strategies in academic discourse : an analysis of research articles produced by arab writers.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  35-52. 

   

  mohamad yahya abdullah, supyan hussin & kemboja ismail.  (2019).  investigating the effect of the flipped classroom model on omani efl learners' motivation level in english speaking performance.  - education and information technologies.  1-21. 

   

  mohamad yahya abdullah, supyan hussin & kemboja ismail.  (2019).  investigating the effects of the flipped classroom model on omani efl learners' motivation level in english speaking performance.  - education and information technologies.  1-21. 

   

  almudhaffari musa, supyan hussin, imran abdullah ho.  (2019).  interaction in academic l2 writing: an analysis of interactional metadiscourse strategies in applied linguistics research articles.  - 3l: the southeast asian journal of english language studies.  16-32. 

   

  mohamad yahya abdullah, supyan hussin & kemboja ismail.  (2019).  implementation of flipped classroom model and its effectiveness on english speaking performance.  - international journal: emerging technologies in learning.  130-147. 

   

  maslawati mohamad, azura omar, supyan hussin, zaini amir.  (2011).  evaluating the effectiveness of e-learning in language classrooms.  - proceedings of the 10th wseas international conference on e-activities (e-activities `11). 

   

  mohd nor, n.f. , abdul razak, n., abdullah, m.y., salman, a., abdul malek, j., hussin, s..  (2011).  empowering the community through ict innovation.  - 2011 ieee 10th malaysia international conference on communications, micc 2011. 

   

  zaini amir, kemboja ismail dan supyan hussin.  (2011).  blogs in language learning: maximizing students` collaborative writing.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010, tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

   

  aidah abdul karim, rosseni din, norizan abdul razak, mohd yusof abdullah, supyan hussin.  (2010).  mapping the landscape of student's learning information skills and constructing knowledge in malaysian higher education.  - 9th wseas international conference on education and educational technology (edu'10). 

   

  pramela krish, supyan hussin, nackeeran sivapuniam.  (2010).  learner diversity among esl learners in the online forum.  - procedia- social and behavioural sciences. 

   

  mohd nor, n.f. , abdul razak, n., abdullah, m.y., salman, a., abdul malek, j., hussin, s..  (2011).  empowering the community through ict innovation.  - 2011 ieee 10th malaysia international conference on communications, micc 2011. 

   

  maslawati mohamad, azura omar, supyan hussin, zaini amir.  (2011).  evaluating the effectiveness of e-learning in language classrooms.  - proceedings of the 10th wseas international conference on e-activities (e-activities `11). 

   

  zaini amir, kemboja ismail dan supyan hussin.  (2011).  blogs in language learning: maximizing students` collaborative writing.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010, tanjung keling, melaka (procedia social and behavioral sciences). 

   

  aidah abdul karim, rosseni din, norizan abdul razak, mohd yusof abdullah, supyan hussin.  (2010).  mapping the landscape of student's learning information skills and constructing knowledge in malaysian higher education.  - 9th wseas international conference on education and educational technology (edu'10). 

   

  maslawati mohamad, supyan hussin, zaini amir.  (2010).  developing a blended course: difficulties faced by adult learners in reading hypertext.  - proceedings of the 5th international conference on e-learning, universiti sains malaysia, penang, malaysia. 

   

  zaini amir, kemboja ismail & supyan hussin.  (2016).  action research: a window to new experiences in teaching and learning.  - 13. 

   

  pramela krish, supyan hussin & nackeeran k. sivapunniam.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - Bab 9 : 213-232. 

   

  pramela krish & supyan hussin.  (2015).  online forum and language learning - pedagogical consideration.  - 90. 

   

  m. mokhtar, supyan hussin & mohamed amin embi.  (2015).  e-learning and interactive lecture: sotl case studies in malaysian heis.  - 185-194 (Chapter 11). 

   

  zaini amir and supyan hussin.  (2013).  threads of inquiry: research contributions in language teaching, language studies and linguistics.  - 3:66-88. 

   

  mostafa kamal mokhtar, ahmad razak & supyan hussin.  (2017).  perubatan tradisional : aplikasi semasa.  - 12. 

   

  nor azian ab rahman & supyan hussin.  (2017).  perubatan tradisional : aplikasi semasa.  - 10. 

   

  supyan hussin, ding choo ming, norzaini zainal & norfarizah mohd bakhir.  (2017).  warisan kearifan tempatan : pemeliharaan melalui teknologi.  - 8. 

   

  zaini amir, kemboja ismail & supyan hussin.  (2016).  action research: a window to new experiences in teaching and learning.  - 13. 

   

  pramela krish, supyan hussin & nackeeran k. sivapunniam.  (2016).  linguistik terapan dalam penyelidikan bahasa.  - Bab 9 : 213-232. 

   

  pramela krish & supyan hussin.  (2015).  online forum and language learning - pedagogical consideration.  - 90. 

   

  supyan hussin, norizan abdul razak, siti hamin stapa dan tengku nor rizan tengku maasum.(penyunting).  (2008).  bridging the digital divide: malaysian initiatives.  - 150. 

   

  haziyah binti hussin;supyan hussin;sa`adiah binti ma`alip;maslida binti yusof;karim bin harun;salamiah binti ab. ghani;farid bin mat zain;rokiah binti haji omar;zubir bin idris;zamri bin mahamod;muhamad razak bin idris;mohd aderi bin che noh;hayati lateh;.  (2019).  pengukuhan jati diri melayu muslim di pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  -

   

  supyan hussin;karim bin harun;junaini binti kasdan.  (2019).  penyediaan kit ujian kecekapan bahasa melayu sebagai bahasa asing.  -

   

  supyan hussin, abdul latif samian, mohd juzaiddin ab aziz, zuliskandar ramli, asyaari muhamad, mohd syukri yeoh abdullah, chong shin, nor zalina harun, mohd faizal musa, junaini kasdan, mohamad nasrin mohamad nasir, ros mahwati ahmad zakaria, ahmad rizal.  (2019).  transformasi portal malaycivilization.  - rampai penyelidik siri-8: kebolehpasaran perusahaan alam melayu dalam revolusi industri 4.0.  1. 

   

  nor azan mat zin, wan malini wan isa, fadhilah rosdi, hafiz mohd sarim, tengku siti meriam tengku wook, supyan husin & sufian jusoh.  (2018).  reka bentuk permainan serius berasaskan pengetahuan warisan budaya tidak ketara kraf tembaga.  - seminar kelangsungan pemikiran, jati diri dan budaya melayu 2018. 

   

  maharam mamat & supyan hussin.  (2017).  pendokumentasian dan pembinaan blog masjid, surau dan rukun tetangga sekitar bangi.  - seminar pengurusan masjid.