prof. madya dr. noradiva bt. hamzah

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 adibz@ukm.edu.my

No. sambungan :  5770

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  muslim-friendly medical tourism.  - journal of global hospitality and tourism.  93-109. 

   

  noradiva hamzah, ruhanita maelah, omaq muwafaq saleh.  (2022).  the moderating effect of human capital on the relationship between enterprise risk management and organization performance.  - international journal of business and society.  614-632. 

   

  tengku kasmini tengku wook, norlida hanim mohd salleh, noradiva hamzah, rozita amirudin.  (2021).  analisis hubungan nilai islam dalam pengurusan modal intelek dengan prestasi hotel di malaysia.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia ke-15 (2020-2021).  74-86. 

   

  noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  norman bin mohd saleh;noradiva bt. hamzah.  (2021).  peranan tadbir urus koperasi ke atas prestasi koperasi kecil dan sederhana berdasarkan indeks 3i-koop.  -

   

  maizatulakma abdullah, noradiva hamzah, mohd helmi ali, ming-lang tseng, matthew brander.  (2020).  the southeast asian haze: the quality of environmental disclosures and firm performance.  - journal of cleaner production.  1-11. 

   

  intan belinda lestari, noradiva hamzah, ruhanita maelah.  (2019).  corporate social and environmental strategy and reporting in indonesian plantation industry.  - indonesian journal of sustainability accounting and managemenmt.  84-94. 

   

  hazlina hassan, noradiva hamzah, norman mohd. saleh, amrizah kamaluddin.  (2019).  the effect of transformational leadership styles towards managing knowledge assets.  - asian journal of accounting and governance.  171-180. 

   

  nur anis md surani, noradiva hamzah.  (2019).  kesan pemoderat jawatankuasa kelestarian ke atas hubungan antara pemilikan syarikat dan kualiti pelaporan kelestarian di malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  80-90. 

   

  nor hafizah abdul rahman, noradiva hamzah, adibah jamaluddin, khairul azman aziz.  (2019).  establishing an effective internal control system for fraud prevention: a structured literature review.  - asia-pacific management accounting journal.  874-997. 

   

  noradiva hamzah, maizatulakma abdullah.  (2018).  stakeholder power towards corporate social and environmental responsibility disclosure: evidence from malaysia.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  noradiva hamzah, ruhanita maelah, omaq muwafaq saleh.  (2022).  the moderating effect of human capital on the relationship between enterprise risk management and organization performance.  - international journal of business and society.  614-632. 

   

  arum indrasari, peni nugraheni, noradiva hamzah, ruhanita maelah.  (2021).  motivational factors of implementing corporate social and environmental reporting and its impact on performance.  - journal of asian finance, economics and business.  883-892. 

   

  tengku kasmini tengku wook, noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, rozita amiruddin.  (2021).  nilai islam dalam pengurusan modal intelek di sektor perhotelan.  - jurnal ekonomi malaysia.  1-14. 

   

  abdullah jihad rasmi rabaya, norman mohd saleh, noradiva hamzah.  (2020).  intellectual capital performance and firm value: the effect of mfrs 139.  - the south east asian journal of management.  1-22. 

   

  maizatulakma abdullah, noradiva hamzah, mohd helmi ali, ming-lang tseng, matthew brander.  (2020).  the southeast asian haze: the quality of environmental disclosures and firm performance.  - journal of cleaner production.  1-11. 

   

  rosma nadianti risman, aini aman, noradiva hamzah.  (2012).  knowledge management in offshore accounting outsourcing.  - 2012 international conference on information retrieval & knowledge management (camp). 

   

  noradiva hamzah, zakiah muhammaddun mohamed, mohamat sabri hassan, azlina ahmad, shukriah saad.  (2011).  human capital reporting by malaysian services companies.  - proceedings 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management- dalian, china. 

   

  ruhanita maelah, noradiva hamzah, omar muwafaq saleh al janabi.  (2021).  enterprise risk management essentials: overview and practices.  - 120. 

   

  noradiva hamzah & mara ridhuan che rahman.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 18. 

   

  noradiva hamzah.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 14. 

   

  rosmah mat isa, nor liza abdullah, noradiva hamzah, rasidah arshad.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 131-155. 

   

  aini aman, noradiva hamzah, rozita amiruddin, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2010).  penyumberan-luar perakaunan di malaysia : aktiviti, risiko dan kawalan.  - 146. 

   

  noradiva hamzah & mara ridhuan che rahman.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 18. 

   

  noradiva hamzah.  (2018).  kesejahteraan insan seimbang dalam organisasi berdaya saing.  - 14. 

   

  rosmah mat isa, nor liza abdullah, noradiva hamzah, rasidah arshad.  (2012).  teori, penyelidikan dan praktis dalam pengurusan perniagaan.  - 131-155. 

   

  aini aman, ruhanita maelah, sofiah auzair, rozita amiruddin, noradiva hamzah.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia.  - 227-241. 

   

  noradiva hamzah, fauziah selamat.  (2009).  sustaining competitiveness in a liberalized economy.  - 202-224. 

   

  ruhanita maelah, noradiva hamzah, omar muwafaq saleh al janabi.  (2021).  enterprise risk management essentials: overview and practices.  - 120. 

   

  aini aman, noradiva hamzah, rozita amiruddin, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2010).  penyumberan-luar perakaunan di malaysia : aktiviti, risiko dan kawalan.  - 146. 

   

  noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  norman bin mohd saleh;noradiva bt. hamzah.  (2021).  peranan tadbir urus koperasi ke atas prestasi koperasi kecil dan sederhana berdasarkan indeks 3i-koop.  -

   

  noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

   

  noradiva hamzah.  (2020).  pembangunan modal manusia dalam pembangunan homestay.  - manuskrip 2020.  1-12. 

   

  noradiva hamzah.  (2020).  modal intelek dan nilai islam.  - 1-18.