prof. madya dr. noradiva bt. hamzah

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 adibz@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  5770

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ruhanita bt. maelah;noradiva bt. hamzah;amizawati bt. mohd amir.  (2023).  modal intelek, keupayaan dinamik dan prestasi innovatif perusahaan kecil sederhana di malaysia.  -

   

  ruhanita bt. maelah;noradiva bt. hamzah.  (2023).  integrated reporting enablers and challenges in local authorities of malaysia.  -

   

  noradiva hamzah.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 16. 

   

  farrah fawzia md ariff, ruhanita maelah, noradiva hamzah, amizawati mohd amir.  (2022).  business sustainability.  - 10. 

   

  intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

   

  maizatulakma abdullah, noradiva hamzah, mohd helmi ali, ming-lang tseng, matthew brander.  (2020).  the southeast asian haze: the quality of environmental disclosures and firm performance.  - journal of cleaner production.  1-11. 

   

  intan belinda lestari, noradiva hamzah, ruhanita maelah.  (2019).  corporate social and environmental strategy and reporting in indonesian plantation industry.  - indonesian journal of sustainability accounting and managemenmt.  84-94. 

   

  hazlina hassan, noradiva hamzah, norman mohd. saleh, amrizah kamaluddin.  (2019).  the effect of transformational leadership styles towards managing knowledge assets.  - asian journal of accounting and governance.  171-180. 

   

  nur anis md surani, noradiva hamzah.  (2019).  kesan pemoderat jawatankuasa kelestarian ke atas hubungan antara pemilikan syarikat dan kualiti pelaporan kelestarian di malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  80-90. 

   

  nor hafizah abdul rahman, noradiva hamzah, adibah jamaluddin, khairul azman aziz.  (2019).  establishing an effective internal control system for fraud prevention: a structured literature review.  - asia-pacific management accounting journal.  874-997. 

   

  noradiva hamzah, maizatulakma abdullah.  (2018).  stakeholder power towards corporate social and environmental responsibility disclosure: evidence from malaysia.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  noradiva hamzah, ruhanita maelah, omaq muwafaq saleh.  (2022).  the moderating effect of human capital on the relationship between enterprise risk management and organization performance.  - international journal of business and society.  614-632. 

   

  ahmad riyyad ali alazzam, norman mohd saleh, romlah jaffar, noradiva hamzah.  (2022).  the effect of government ownership on corporate social disclosure.  - the seybold report.  198-216. 

   

  hazlina hassan, amrizah kamaluddin, shukriah saad, nur quratun aini haron, noradiva hamzah, rohmawati kusumaningtias.  (2022).  intellectual capital performance in higher education institutions: evidence from public universities.  - international journal of academic research in business and social science.  2176-2191. 

   

  nur quratun aini binti haron, amrizah kamaluddin, hazlina hassan, shukriah saad, noradivah hamzah, pujiono.  (2022).  knowledge asset metrics in the public university.  - international journal of academic research in accounting, finance and management science.  836-849. 

   

  arum indrasari, peni nugraheni, noradiva hamzah, ruhanita maelah.  (2021).  motivational factors of implementing corporate social and environmental reporting and its impact on performance.  - journal of asian finance, economics and business.  883-892. 

   

  rosma nadianti risman, aini aman, noradiva hamzah.  (2012).  knowledge management in offshore accounting outsourcing.  - 2012 international conference on information retrieval & knowledge management (camp). 

   

  noradiva hamzah, zakiah muhammaddun mohamed, mohamat sabri hassan, azlina ahmad, shukriah saad.  (2011).  human capital reporting by malaysian services companies.  - proceedings 2011 ieee international summer conference of asia pacific business innovation and technology management- dalian, china. 

   

  intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

   

  farrah fawzia md ariff, ruhanita maelah, noradiva hamzah, amizawati mohd amir.  (2022).  business sustainability.  - 10. 

   

  noradiva hamzah, ruhanita maelah, intan belinda lestari.  (2022).  corporate social & environmental responsibility: issues and outlook.  - 121. 

   

  noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 112. 

   

  noradiva hamzah.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 16. 

   

  farrah fawzia md ariff, ruhanita maelah, noradiva hamzah, amizawati mohd amir.  (2022).  business sustainability.  - 10. 

   

  intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

   

  noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 22. 

   

  noradiva hamzah.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 16. 

   

  noradiva hamzah & mara ridhuan che rahman.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 18. 

   

  noradiva hamzah, ruhanita maelah, intan belinda lestari.  (2022).  corporate social & environmental responsibility: issues and outlook.  - 121. 

   

  noradiva hamzah, tengku kasmini tengku wook.  (2022).  modal intelek dalam pelancongan mesra muslim.  - 112. 

   

  ruhanita maelah, noradiva hamzah, omar muwafaq saleh al janabi.  (2021).  enterprise risk management essentials: overview and practices.  - 120. 

   

  aini aman, noradiva hamzah, rozita amiruddin, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2010).  penyumberan-luar perakaunan di malaysia : aktiviti, risiko dan kawalan.  - 146. 

   

  ruhanita bt. maelah;noradiva bt. hamzah;amizawati bt. mohd amir.  (2023).  modal intelek, keupayaan dinamik dan prestasi innovatif perusahaan kecil sederhana di malaysia.  -

   

  ruhanita bt. maelah;noradiva bt. hamzah.  (2023).  integrated reporting enablers and challenges in local authorities of malaysia.  -

   

  noradiva bt. hamzah;norlida hanim binti mohd salleh;izuli bin dzulkifli.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly in tourism operators: malaysian case.  -

   

  noradiva hamzah, norlida hanim mohd salleh, izuli dzulkifli, tengku kasmini tengku wook.  (2021).  intellectual capital management towards muslim friendly tourism: malaysian case.  - 1-25. 

   

  norman bin mohd saleh;noradiva bt. hamzah.  (2021).  peranan tadbir urus koperasi ke atas prestasi koperasi kecil dan sederhana berdasarkan indeks 3i-koop.  -