saharah sapiyi, nur riza mohd suradi, zainol mustafa.  (2024).  major trends in public sector innovation: a bibliometric analysis.  - jurnal kejuruteraan.  709-732. 

 

wan rosmanira ismail;nur riza bt. mohd. suradi;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  halangan dan kekangan usahawan wanita dalam mendapatkan geran peruntukan dalam bidang peniagaan.  -

 

mohd norazmi nodin, zainol mustafa, saiful izzuan hussain.  (2023).  eco-efficiency assessment of malaysian rice self-sufficiency approach.  - socio-economic planning sciences.  1-10. 

 

nur riza bt. mohd. suradi;wan rosmanira ismail;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  ekosistem pemikiran kreatif dan budaya inovatif dan implikasi ke atas prestasi sektor perkhidmatan awam.  -

 

elangovan narayanan, wan rosmanira ismail, zainol mustafa.  (2023).  assessing the performance of global innovation efficiency: data envelopment analysis approach.  - xxxiv ispim innovation conference.  1-16. 

 

mohd norazmi nodin, zainol mustafa, saiful izzuan hussain.  (2023).  eco-efficiency assessment of malaysian rice self-sufficiency approach.  - socio-economic planning sciences.  1-10. 

 

sakthiseswari ganasan, you huay woon, zainol mustafa, dadasaheb g. godase.  (2023).  memory-type control charts through the lens of cost parameters.  - intelligent automation and soft computing.  1-10. 

 

mohd norazmi nodin, zainol mustafa, saiful izzuan hussain.  (2022).  assessing rice production efficiency for food security policy planning in malaysia: a non-parametric bootstrap data envelopment analysis approach.  - food policy.  1-14. 

 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd surdi, fazli idris, mokhtar abdullah.  (2012).  value-based performance excellence measurement for higher education institution: instrument validation..  - quality and quantity.  3019-3030. 

 

h. saleh, n. h. saeid, i. hashim, z. mustafa.  (2011).  effect of conduction in bottom wall on darcy-benard convection in a porous enclosure.  - transport in porous media.  88(3):357-368. 

 

zaharuzaman jamaluddin, ahmad mahir razali, zainol mustafa, mohd rashid ab hamid.  (2016).  quality management practices and performance measurement in the manufacturing industry an instrument validation.  - sains malaysiana.  999-1006. 

 

m. r. ab hamid, z. mustafa, f. idris, m. abdullah, n. r. m. suradi, w. r. ismail.  (2013).  multi-factor of cultural values: a confirmatory factor analytic approach.  - quality and quantity.  47(1):499-513. 

 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd suradi, fazli idris, mokhtar abdullah.  (2013).  perbandingan anggaran parameter terhadap model kecemerlangan prestasi institut pengajian tinggi (ipt) bersandarkan nilai teras: pendekatan penganggaran kebolehjadian maksimum (ml) dan kuasa dua terke.  - sains malaysiana.  42(8): 1159-1166. 

 

mokhtar abdullah, mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nooreha hussain, fazli idris, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail.  (2012).  value-based total performance excellence model: a theoretical framework for higher education institution (hei).  - total quality management and business excellence.  557-572. 

 

h. saleh, z. mustafa, i. hashim, r. roslan.  (2012).  feedback control of flows in a porous square enclosure having nonuniform internal heating.  - journal of porous media.  15(8):785-792. 

 

sakthiseswari ganasan, you huay woon, zainol mustafa, dadasaheb g. godase.  (2023).  memory-type control charts through the lens of cost parameters.  - intelligent automation and soft computing.  1-10. 

 

mohd norazmi nodin, zainol mustafa, saiful izzuan hussain.  (2023).  eco-efficiency assessment of malaysian rice self-sufficiency approach.  - socio-economic planning sciences.  1-10. 

 

elangovan narayanan, wan rosmanira binti ismail, zainol bin mustafa.  (2022).  a data-envelopment analysis-based systematic review of the literature on innovation performance.  - heliyon.  1-15. 

 

mohd norazmi nodin, zainol mustafa, saiful izzuan hussain.  (2022).  assessing rice production efficiency for food security policy planning in malaysia: a non-parametric bootstrap data envelopment analysis approach.  - food policy.  1-14. 

 

saharah sapiyi, nur riza mohd suradi, zainol mustafa.  (2021).  construct validity and reliability of creativity and innovation in public sector: a rasch measurement model approach for pilot study.  - journal of contemporary issues in business and government.  2779-2788. 

 

you huay woon, muhammad azim shahrin, zainol mustafa.  (2021).  design of ewma-type control chart.  - 13th international unimas engineering conference 2020 (encon 2020).  1`-6. 

 

sakthiseswari ganasan, you huay woon, zainol mustafa.  (2021).  effect of parameters on the cost of memory type chart.  - e-proceedings of the 5th international conference on computing, mathematics and statistics (icms2021).  146-151. 

 

zainol mustafa & z. jamaluddin.  (2017).  six sigma critical success factors in manufacturing industries.  - the 4th international conference on mathematical sciences, aip conference proceeding.  80021-80028. 

 

mohd rashid bin ab hamid, mohd rusllim bin mohamed, and zainol mustafa.  (2015).  assessment method of study program: results from regression analysis.  - aip proceedings.  531. 

 

nora muda, norashikin ramli & zainol mustafa.  (2014).  application of quality measurement tools in determining the quality of drinking water.  - aip conference proceedings - 3rd international conference on mathematical sciences. 

 

zainol mustafa, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, nik aisyah safirah mohd harith, mohd aftar abu bakar, mohd rashid ab hamid, mohd saiful izwaan saadon, nur jumaadzan zaleha mamat.  (2023).  kompilasi kertas penyelidikan strategik tsis 2023 bahagian 1.  - simposium kajian pembangunan terengganu sejahtera 2023.  1-47. 

 

zainol mustafa, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, mas nordiana rusli, siti aisyah safirah mohd harith, mohd aftar abu bakar, mohd rashid ab hamid, mohd saiful izwaan saadon, nur jumaadzan zaleha mamat.  (2023).  keutamaan dan kepuasan masyarakat terhadap isu terkini di terengganu.  - 86. 

 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

 

norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, zainol mustafa.  (2020).  inovasi organisasi : sumber, keupayaan dan prestasi.  - 230. 

 

ahmad mahir razali, khairul anuar mohd ali, mohd rashid ab hamid & zainol mustafa.  (2014).  kesihatan dan kualiti hidup masyarakat.  - 143. 

 

zainol mustafa, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, nik aisyah safirah mohd harith, mohd aftar abu bakar, mohd rashid ab hamid, mohd saiful izwaan saadon, nur jumaadzan zaleha mamat.  (2023).  kompilasi kertas penyelidikan strategik tsis 2023 bahagian 1.  - simposium kajian pembangunan terengganu sejahtera 2023.  1-47. 

 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

 

nurul izzati abd ghani, zainol mustafa.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 5. 

 

amira badzlin zamzuri, zainol mustafa.  (2018).  siri penyelidikan sains matematik 2018.  - 4. 

 

zainol mustafa, firdaus mohamad hamzah dan hafizan juahir.  (2002).  isu kualiti dan produktiviti.  - Bab 6, 55-71. 

 

zainol mustafa, norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, wan rosmanira ismail, mas nordiana rusli, siti aisyah safirah mohd harith, mohd aftar abu bakar, mohd rashid ab hamid, mohd saiful izwaan saadon, nur jumaadzan zaleha mamat.  (2023).  keutamaan dan kepuasan masyarakat terhadap isu terkini di terengganu.  - 86. 

 

norkisme zainal abidin, nur riza mohd suradi, zainol mustafa.  (2020).  inovasi organisasi : sumber, keupayaan dan prestasi.  - 230. 

 

ahmad mahir razali, khairul anuar mohd ali, mohd rashid ab hamid & zainol mustafa.  (2014).  kesihatan dan kualiti hidup masyarakat.  - 143. 

 

mohd rashid ab hamid, zainol mustafa, nur riza mohd suradi, fazli idris, mokhtar abdullah.  (2013).  model kecemerlangan prestasi ipt bersandarkan nilai teras : satu kerangka konsepsual.  - 109. 

 

mokhtar abdullah, zainol mustafa, azmi khamis, abdul razak salleh.  (2002).  isu kualiti dan produktiviti.  - 199. 

 

nur riza bt. mohd. suradi;wan rosmanira ismail;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  ekosistem pemikiran kreatif dan budaya inovatif dan implikasi ke atas prestasi sektor perkhidmatan awam.  -

 

wan rosmanira ismail;nur riza bt. mohd. suradi;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  halangan dan kekangan usahawan wanita dalam mendapatkan geran peruntukan dalam bidang peniagaan.  -

 

hairuzzaki mohd yusof, mohd suhaimi mohamad, mohd azlan shah zaidi, zainol mustafa, farizal mohd razalli, muhamad walid osman, mokshin hj. tumin, mursidi ahamad, rohana tan, mohd zulkefele mohd zain, muniroh abdul razak, suzana abu bakar, (12)..  (2021).  pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025 (pelan anti rasuah ukm).  - pelan tindakan integriti ukm 2021 - 2025.  1-58. 

 

you huay woon;zainol bin mustafa.  (2021).  economic statistical design of exponentially weighted moving average median control chart .  -

 

zainol mustafa.  (2020).  production statistics.  - 1-382.