nur riza bt. mohd. suradi;wan rosmanira ismail;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  ekosistem pemikiran kreatif dan budaya inovatif dan implikasi ke atas prestasi sektor perkhidmatan awam.  -

 

wan rosmanira ismail;nur riza bt. mohd. suradi;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  halangan dan kekangan usahawan wanita dalam mendapatkan geran peruntukan dalam bidang peniagaan.  -

 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

 

zamira hasanah binti zamzuri;nur riza bt. mohd. suradi;faridatulazna binti ahmad shahabuddin.  (2021).  sentimen masyarakat terhadap kemalangan tidak terlapor: punca & akibat.  -

 

azmin sham binti rambely;abd. ghafur bin ahmad;noriza bt. majid;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;roslinda binti rosli.  (2021).  pemerkasaan minat pelajar dalam sains dan matematik melalui inovasi modul berrekreasi.  -

 

fatimah abdul razak, faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2018).  malaysian household income distribution: a fractal point of view.  - sains malaysiana. 

 

nora muda, anisa mohammad azahari, faridatulazna ahmad shahabuddin, zamira hasanah zamzuri, noratiqah mohd arif, mohd aftar abu bakar, nur riza mohd suradi.  (2020).  health vulnerability versus multiple vulnerability factors among low-income group in malaysia.  - pertanika journal of social sciences & humanities.  1415-1427. 

 

nor hayati sa'at, azlina abdullah, mansor mohd noor, faridatulazna ahmad shahabuddin, nor azlili hassan.  (2018).  issues of development, poverty and social mobility in the context of research in development studies.  - information. 

 

azlina abdullah, nor azlili hassan, mohd mahadee ismail, ummi munirah syuhada mohamad zan, mansor mohd noor, faridatul azna ahmad shahabuddin, sity daud, ahmad zul hakimi hassim.  (2018).  constructing social mobility and social cohesion within a business community in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

 

fatimah abdul razak, faridatulazna ahmad shahabuddin.  (2018).  malaysian household income distribution: a fractal point of view.  - sains malaysiana. 

 

zainal-abidin n., suradi n.r.m., shahabuddin f.a., mustafa z., ismail w.r..  (2016).  analysis of innovation capabilities and company performance: an empirical evidence of malaysian large companies using pls-sem.  - jurnal teknologi.  81-88. 

 

fatimah abdul razak, faridatulazna ahmad shahabuddin, nik sarah nik zamri.  (2019).  analyzing research collaborations within the school of mathematical sciences, ukm using graph theory.  - journal of physics: conference series.  1-6. 

 

nur riza mohd suradi, norkisme zainal abidin, wan zawiah wan zin, marina zahari, zalina mohd ali, najib mahmood rafee, rokiah@rozita ahmad, azmin sham rambely, noriza majid, nora muda...et.al..  (2012).  transformation of english language as the language of knowledge in ukm teaching and learning : highlights of students` perspectives.  - procedia social and behavior sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

 

noriza majid, saiful hafizah jaaman, maslina darus, roslinda mohd nazar, rokiah@rozita ahmad, nora muda, nur riza mohd suradi, azmin sham rambely, ummul khair salma din, wan rosmanira...et.al..  (2012).  transformation of teaching and learning mathematics in english: are the lecturers ready?.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

 

rokiah@rozita ahmad, noriza majid, eddie shahril ismail, azmin sham rambely, faridatulazna ahmad shahabuddin, ummul khair salma din & nur riza suradi.  (2012).  improving mathematics performance via bijak.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

 

najib rafee, zainol mustafa, faridatulazna a. shahabudin, ahmad mahir razali, nasruddin hassan.  (2012).  level of english proficiency among science students of ukm.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

 

wan rosmanira ismail, nur riza mohd. suradi, zainol mustafa, zalina mohd ali , faridatulazna ahmad shahabuddin, norkisme zainal abidin, intan salwani mohamed, norzaidi haji mohd daud.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 12. 

 

nur riza mohd. suradi, zainol hj. mustafa dan faridatul azna ahmad shahabuddin.  (2000).  kawalan proses statistik : aplikasi di industri.  - 210. 

 

nur riza bt. mohd. suradi;wan rosmanira ismail;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  ekosistem pemikiran kreatif dan budaya inovatif dan implikasi ke atas prestasi sektor perkhidmatan awam.  -

 

wan rosmanira ismail;nur riza bt. mohd. suradi;zainol bin mustafa;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zalina binti mohd ali;norkisme binti zainal abidin.  (2023).  halangan dan kekangan usahawan wanita dalam mendapatkan geran peruntukan dalam bidang peniagaan.  -

 

zamira hasanah binti zamzuri;nur riza bt. mohd. suradi;faridatulazna binti ahmad shahabuddin.  (2021).  sentimen masyarakat terhadap kemalangan tidak terlapor: punca & akibat.  -

 

azmin sham binti rambely;abd. ghafur bin ahmad;noriza bt. majid;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;roslinda binti rosli.  (2021).  pemerkasaan minat pelajar dalam sains dan matematik melalui inovasi modul berrekreasi.  -

 

nora binti muda;nur riza bt. mohd. suradi;faridatulazna binti ahmad shahabuddin;zamira hasanah binti zamzuri;mohd aftar bin abu bakar;noratiqah binti mohd ariff.  (2020).  analisis penjelajahan data (eda) bagi penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah di malaysia.  -