encik nik hairi bin omar

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0192409556

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Pensyarah Kanan, Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia Bidang : Pembangunan dan Pengurusan Sumber Manusia, Perhubungan Perusahaan, Kajian Komuniti, Integriti dan Rasuah.

 • siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2021).  is online training program effective for undergraduates learning during covid 19? a quasi-experimental study using the malaysian sample.  - international journal of academic research in progressive education and development.  201-219. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

   

  junaidi awang besar, nik hairi omar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 2.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-289. 

   

  junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar.  (2021).  is online training program effective for undergraduates learning during covid 19? a quasi-experimental study using the malaysian sample.  - international journal of academic research in progressive education and development.  201-219. 

   

  siti fardaniah abdul aziz, fatimah wati halim, rusyda helma mohd, mohd nasir selamat, nik hairi omar, anesee ibrahim, muhammad yusof derasol.  (2021).  nurturing organizational characteristics to maximize training impact on teamwork effectiveness: the malaysian sample.  - international journal of academic research in economics and management sciences.  223-243. 

   

  nik hairi omar, mohd nasir selamat, siti fardaniah abdul aziz, rusyda helma mohd, rasyidah ismail.  (2021).  integrity risk in the customs automation system.  - international journal of academic research in business and social sciences.  206-222. 

   

  mohd nasir selamat, rusyda helma mohd, mukhiffun mukapit, siti fardaniah abdul aziz, nik hairi omar.  (2021).  a review on participatory ergonomic approaches: what participants mean to the organization?.  - international journal of academic research in business and social sciences.  612-627. 

   

  mohd nasir selamat, nik hairi omar, rusyda helma mohd, siti fardaniah abd aziz, fatin nur alia hamid.  (2021).  analysis on ergonomic factor of duties and organizations towards stress and occupational disease in manufacturing industry in malaysia.  - international journal of academic research in accounting, finance and management sciences.  177-190. 

   

  hairmi miskon, nik hairi omar.  (2020).  siri penyelidikan pengajian rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 9. 

   

  nik hairi omar, rusyda helma mohd, arena che kasim.  (2020).  current research in education and social studies vol. 3.  - 10. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  habibah ahmad, mohd ekhwan toriman, rokiah omar, hamzah jusoh, mohamad kazar razali, adi irfan che ani, sharifah ezat wan puteh, nik hairi nik omar, mahat mat dong.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 22. 

   

  mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

   

  hairmi miskon, nik hairi omar.  (2020).  siri penyelidikan pengajian rasuah: pelanggaran integriti dan inisiatif pengawalan.  - 9. 

   

  nik hairi omar, rusyda helma mohd, arena che kasim.  (2020).  current research in education and social studies vol. 3.  - 10. 

   

  farizan hussain, nik hairi omar.  (2019).  siri penyelidikan pengajian rasuah: undang-undang, integriti & rasuah.  - 13. 

   

  habibah ahmad, hamzah jusoh, rokiah omar, mohd ekhwan toriman, nik hairi omar, adi irfan che ani, er ah choy, mohd fuad mat jali, mohd kazar razali.  (2019).  jejak muslim kota ligor : kembara ilmu dan silaturrahim ukm-pondok bantan, nakhon si thammarat, thailand.  - 14. 

   

  daniel dominic dan nik hairi omar.  (2019).  siri penyelidikan pengajian rasuah: undang-undang, integriti dan rasuah.  - 8. 

   

  rahimah abdul aziz, zamal abd rahman, aini awang muda, mohamad fauzi sukimi & nik hairi omar.  (2016).  siri penyelidikan pengajian rasuah : rasuah, governans & integriti.  - 157. 

   

  armida alisjahana, ramdan panigoro, parikesit, abd hair awang, chban kim ling, junaenah sulehan, nik hairi omar, saiful ahri md radzi, ruzy suliza hashim & zarina othman.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era gloalisasi dan desentralisasi : mewujudkan kemakmuran bersama.  - 300. 

   

  armida s. alisjahbana, ramdan panigoro, parikesit, junaenah sulehan, chan kim ling@geraldine, shaiful bahri md. radzi, abd. hair awang, ruzy suliza hashim, zarina othman & nik hairi omar.  (2007).  indonesia dan malaysia dalam era globalisasi dan desentralisasi : mewujudkan kemakmuran bersama.  - 616. 

   

  junaenah sulehan, nor azizan idris, nik hairi omar, mohd yusoff hussain.  (2005).  masyarakat, perubahan dan pembangunan.  - 351. 

   

  junaenah sulehan, nor azizan idris, nik hairi omar, mohd. yusof hussain.  (2005).  masyarakat perubahan dan pembangunan.  - 343. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 4.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-182. 

   

  junaidi awang besar, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  - persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021.  1-679. 

   

  junaidi awang besar, arina anis azlan, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian & nik hairi omar.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 3.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-135. 

   

  junaidi awang besar, sharifah raihan syed jaafar, zurinah tahir, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, muhd. norizam jamian, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 6.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  1-162. 

   

  junaidi awang besar, muhd. norizam jamian, mohd. yuszaidy mohd. yusoff, zurinah tahir, sharifah raihan syed jaafar, nik hairi omar & arina anis azlan.  (2021).  buku kompilasi kertas kerja persidangan kebangsaan sarjana muda (persada) 2021 - tema 5.  - persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  1-102.