prof. madya dr. azahan bin awang

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 azahan@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Mendapat PHD dalam bidang Pengurusan Persekitaran di UKM pada tahun 2006. Bidang tumpuan adalah kualiti hidup dan ekosistem bandar. Telah menyelia lebih 30 pelajar PHD dan sebahagianya mendapat GOT (8 orang) dan dua orang pelajar mendapat tesis cemerlang. Menerbit lebih 69 artikel junal tempatan dan antarabangsa dalam bidang berkaitan. Sehingga kini telah menulis lebih kurang 18 buah buku penyelidikan dan buku prosiding. Telah dilantik sebagai pengetua kolej di tiga kolej kediaman iaitu di Kolej Idris Al Marbawi (2008-2009), Kolej Tun Hussein Onn (2009-2012) dan Kolej Ungku Omar (2012-2013) sehingga menjawat jawatan Timbalan Pengarah (Hal Ehwal Siswa dan Alumni) di Pusat Kembangan Pendidikan/UKMShape. Penglibatan peringkat kebangsaan melalui perlantikan sebagai Ketua Pemeriksa, Penaksir dan pengubal serta jawatan kuasa semakan sukatan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Telah terlibat dengan lebih 30 dana penyelidikan di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang pengurusan persekitaran, geografi dan penilaian impak pembangunan.

 • siti khatijah zamhari, ahmad fariz mohamed, azahan awang.  (2023).  enhancing sustainable behavior in waste management: a social perspective.  - proceedings of ecodesign 2023 international symposium.  998-1007. 

   

  rokiah omar, kadaruddin aiyub, azahan awang, mahadir ahmad, roslan jaafar, zainal ariffin ahmad, kamarul afizi kosman, norgainy mohd tawil, mohd azizi muhammad radzy. anwar syamin ridzuan.  (2023).  kajian kebolehlaksanaan feasibility study pembangunan sosio ekonomi melalui pembangunan stesen mikro hidro di pos gob gua musang kelantan.  - 1-95. 

   

  siti hajar binti mokhter, azahan awang, muhammad asyraf bin mohd azmi.  (2023).  pengaruh prinsip akauntabiliti dalam pengurusan governans alam sekitar di malaysia.  - international journal of business, marketing and communication.  1-15. 

   

  rokiah omar, kadaruddin aiyub, azahan awang, mahadir ahmad, roslan jaafar, zainal ariffin ahmad, kamarul afizi kosman, norgainy mohd tawil, mohd azizi muhammad radzy. anwar syamin ridzuan, noraizan zakri hussain.  (2023).  laporan perkembangan projek pembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan awal milestone 5.  - 1-35. 

   

  kadir bin arifin;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;muhammad rizal bin razman;azlan bin abas.  (2023).  penggunaan model pengurusan polisi dan mitigasi bencana malaysia & indonesia.  -

   

  ezwani azmi, rosniza aznie che rose, azahan awang, azlan abas.  (2023).  innovative and competitive: a systematic literature review on new tourism destinations and products for tourism supply.  - sustainability.  1-19. 

   

  azlan abas, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  a systematic review on the local wisdom of indigenous people in nature conservation.  - sustainability.  1-16. 

   

  azlan abas, kadaruddin aiyub, azahan awang.  (2022).  biomonitoring potentially toxic elements (ptes) using lichen transplant usnea misaminensis: a case study from malaysia.  - sustainability.  1-10. 

   

  sharif shofirun sharif ali, muhammad rizal razman, azahan awang, m. r. m. asyraf, m. r. ishak, r. a. ilyas, roderick john lawrence.  (2021).  critical determinants of household electricity consumption in a rapidly growing city.  - sustainability.  1-20. 

   

  azlan abas, nur hakimah asnawi, kadaruddin aiyub, azahan awang, siti rodziah abdullah.  (2022).  lichen biodiversity index (lbi) for the assessment of air quality in an industrial city in pahang, malaysia.  - atmosphere.  1-15. 

   

  azlan abas, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2020).  analysis of heavy metal concentration using transplanted lichen usnea misaminensis at kota kinabalu, sabah (malaysia).  - applied ecology and environmental research.  1175-1182. 

   

  azlan abas, azahan awang & jamaluddin md saad.  (2017).  impak bilangan kenderaan terhadap pencemaran bunyi di banda hilir, melaka.  - geografia online malaysian journal of society and space.  47-55. 

   

  mohamad shaharudin samsurijan, azahan awang, kadir arifin, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria and muhammad rizal razman.  (2014).  the conceptual framework for the quality of life urban village inhabitants` assessment.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2): 910-915. 

   

  kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, azahan awang and shawal sahid hamid hussain.  (2013).  occupational safety management in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):995-998. 

   

  ezwani azmi, rosniza aznie che rose, azahan awang, azlan abas.  (2023).  innovative and competitive: a systematic literature review on new tourism destinations and products for tourism supply.  - sustainability.  1-19. 

   

  azlan abas, kadaruddin aiyub, azahan awang.  (2022).  biomonitoring potentially toxic elements (ptes) using lichen transplant usnea misaminensis: a case study from malaysia.  - sustainability.  1-10. 

   

  zainul zolkifeli, novel lyndon, azahan awang.  (2022).  factor analysis of social capital.  - social sciences journal resmilitaris.  1908-1914. 

   

  azlan abas, nur hakimah asnawi, kadaruddin aiyub, azahan awang, siti rodziah abdullah.  (2022).  lichen biodiversity index (lbi) for the assessment of air quality in an industrial city in pahang, malaysia.  - atmosphere.  1-15. 

   

  azlan abas, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  a systematic review on the local wisdom of indigenous people in nature conservation.  - sustainability.  1-16. 

   

  wan maznah wan harun, azahan awang, rosniza aznie che rose.  (2021).  pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar.  - 169. 

   

  azlan abas, azahan awang.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  rosniza aznie che rose, rosmiza mohd. zainol, lam kuok choy, azahan awang.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 28. 

   

  lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

   

  azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

   

  azlan abas, azahan awang.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  rosniza aznie che rose, rosmiza mohd. zainol, lam kuok choy, azahan awang.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 28. 

   

  lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

   

  azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

   

  mohamad shaharudin samsurijan, azhan awang, kadarudin aiyub, kadir arifin, mohd yusof hussain.  (2015).  hubungan etnik di malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

   

  wan maznah wan harun, azahan awang, rosniza aznie che rose.  (2021).  pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar.  - 169. 

   

  azlan abas, azahan awang & laily din.  (2018).  liken : khazanah hidupan terasing.  - 160. 

   

  pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

   

  sharifah hapsah syed hasan shahabudin, noor azlan ghazali, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, kadir arifin, kadaruddin aiyub, lukman@zawawi mohamad, azhan awang.  (2011).  panduan penyeliaan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  - 34. 

   

  jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

   

  kadir bin arifin;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;muhammad rizal bin razman;azlan bin abas.  (2023).  penggunaan model pengurusan polisi dan mitigasi bencana malaysia & indonesia.  -

   

  prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr norngainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projekpembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan kemajuan bagi milestone 4.5.  - 1-16. 

   

  prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr norngainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projek pembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan kemajuan milestone 4: kajian dan penambahbaikan.  - 1-28. 

   

  prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr nongrainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projek pembangunan sosio-ekonomi melalui pembangunan stesen mikro-hidro di pos lenjang, lipis, pahang bersama tenaga nasional berhad (tnb) - bengkel milestone 4.  - 1-25. 

   

  prof datuk dr rokiah omar, prof dr kadaruddin aiyob, prof madya sr dr nongrainy mohd tawil, dr azahan awang, dr mahadir ahmad, dr kamarul afizi kosman, dr roslan jaafar, dr zainal ariffin ahmad, mohd azizi muhammad radzy, mohd anwar syamin ridzuan.  (2023).  projek pembangunan sosio ekonomi masyarakat orang asli pos lenjang, lipis, pahang: laporan kemanjuan milestone 3: peringkat awal pemetaan aset.  - 1-20.