dr. azahan bin awang

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan, sosial & persekitaran (seeds)

 azahan@ukm.edu.my

No. sambungan :  4184

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mendapat PHD dalam bidang Pengurusan Persekitaran di UKM pada tahun 2006. Bidang tumpuan adalah kualiti hidup dan ekosistem bandar. Telah menyelia lebih 30 pelajar PHD dan sebahagianya mendapat GOT (8 orang) dan dua orang pelajar mendapat tesis cemerlang. Menerbit lebih 69 artikel junal tempatan dan antarabangsa dalam bidang berkaitan. Sehingga kini telah menulis lebih kurang 18 buah buku penyelidikan dan buku prosiding. Telah dilantik sebagai pengetua kolej di tiga kolej kediaman iaitu di Kolej Idris Al Marbawi (2008-2009), Kolej Tun Hussein Onn (2009-2012) dan Kolej Ungku Omar (2012-2013) sehingga menjawat jawatan Timbalan Pengarah (Hal Ehwal Siswa dan Alumni) di Pusat Kembangan Pendidikan/UKMShape. Penglibatan peringkat kebangsaan melalui perlantikan sebagai Ketua Pemeriksa, Penaksir dan pengubal serta jawatan kuasa semakan sukatan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Telah terlibat dengan lebih 30 dana penyelidikan di peringkat universiti, kebangsaan dan antarabangsa dalam bidang pengurusan persekitaran, geografi dan penilaian impak pembangunan.

 • azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;lam kuok choy.  (2022).  risk assessment from poor waste management towards urban livability in melaka.  -

   

  azlan abas, kadaruddin aiyub, azahan awang.  (2022).  biomonitoring potentially toxic elements (ptes) using lichen transplant usnea misaminensis: a case study from malaysia.  - sustainability.  1-10. 

   

  azlan abas, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  a systematic review on the local wisdom of indigenous people in nature conservation.  - sustainability.  1-16. 

   

  wan maznah wan harun, azahan awang, rosniza aznie che rose.  (2021).  pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar.  - 169. 

   

  elhadi ramadan ali abdulhadi, azahan awang, rosmiza mohd zainol.  (2021).  assessment of groundwater quality in sabha area, libya.  - ebangi.  25-40. 

   

  azlan abas, kadaruddin aiyub, azahan awang.  (2022).  biomonitoring potentially toxic elements (ptes) using lichen transplant usnea misaminensis: a case study from malaysia.  - sustainability.  1-10. 

   

  azlan abas, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  a systematic review on the local wisdom of indigenous people in nature conservation.  - sustainability.  1-16. 

   

  sharif shofirun sharif ali, muhammad rizal razman, azahan awang, m. r. m. asyraf, m. r. ishak, r. a. ilyas, roderick john lawrence.  (2021).  critical determinants of household electricity consumption in a rapidly growing city.  - sustainability.  1-20. 

   

  azlan abas, azahan awang & kadaruddin aiyub.  (2020).  analysis of heavy metal concentration using transplanted lichen usnea misaminensis at kota kinabalu, sabah (malaysia).  - applied ecology and environmental research.  1175-1182. 

   

  azlan abas, azahan awang & jamaluddin md saad.  (2017).  impak bilangan kenderaan terhadap pencemaran bunyi di banda hilir, melaka.  - geografia online malaysian journal of society and space.  47-55. 

   

  mohamad shaharudin samsurijan, azahan awang, kadir arifin, kadaruddin aiyub, sharifah zarina syed zakaria and muhammad rizal razman.  (2014).  the conceptual framework for the quality of life urban village inhabitants` assessment.  - journal of food, agriculture & environment.  12(2): 910-915. 

   

  kadir arifin, jamaluddin md. jahi, muhammad rizal razman, kadaruddin aiyub, azahan awang & muhamad suhaily yusri che ngah.  (2013).  intergrated management system: new approach for environmental management in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):1400-1406. 

   

  kadir arifin, kadaruddin aiyub, muhammad rizal razman, jamaluddin md. jahi, azahan awang and shawal sahid hamid hussain.  (2013).  occupational safety management in malaysia.  - journal of food, agriculture & environment.  11(2):995-998. 

   

  azlan abas, azmi aziz, azahan awang.  (2022).  a systematic review on the local wisdom of indigenous people in nature conservation.  - sustainability.  1-16. 

   

  azlan abas, kadaruddin aiyub, azahan awang.  (2022).  biomonitoring potentially toxic elements (ptes) using lichen transplant usnea misaminensis: a case study from malaysia.  - sustainability.  1-10. 

   

  sharif shofirun sharif ali, muhammad rizal razman, azahan awang, m. r. m. asyraf, m. r. ishak, r. a. ilyas, roderick john lawrence.  (2021).  critical determinants of household electricity consumption in a rapidly growing city.  - sustainability.  1-20. 

   

  sharif shofirun sharif ali, muhammad rizal razman, azahan awang.  (2020).  the estimation and relationship of domestic electricity consumption and appliances ownership in malaysia's intermediate city.  - international journal of energy economics and policy.  116-122. 

   

  sharif shofirun sharif ali, muhamad rizal razman, azahan awang.  (2020).  the nexus of population, gross domestic product growth, electricity generation, electricity consumption and carbon emissions output in malaysia.  - international journal of energy economics and policy.  84-89. 

   

  wan maznah wan harun, azahan awang, rosniza aznie che rose.  (2021).  pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar.  - 169. 

   

  azlan abas, azahan awang.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  rosniza aznie che rose, rosmiza mohd. zainol, lam kuok choy, azahan awang.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 28. 

   

  lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

   

  azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

   

  azlan abas, azahan awang.  (2020).  advokasi pembangunan masyarakat lestari.  - 14. 

   

  rosniza aznie che rose, rosmiza mohd. zainol, lam kuok choy, azahan awang.  (2020).  wacana geografi untuk masa hadapan.  - 28. 

   

  lukman zm, azahan awang, kadir arifin & kadaruddin aiyub.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat manusia.  - 20. 

   

  azahan awang, lukman z. mohamad, jamaluddin md jahi, kadaruddin aiyub & kadir arifin.  (2016).  transformasi dan dayahuni habitat malaysia.  - 23. 

   

  mohamad shaharudin samsurijan, azhan awang, kadarudin aiyub, kadir arifin, mohd yusof hussain.  (2015).  hubungan etnik di malaysia: warisan, watan dan wawasan.  - 125-134. 

   

  wan maznah wan harun, azahan awang, rosniza aznie che rose.  (2021).  pembandaran: kemudahterancaman dan adaptasi isi rumah pinggir bandar.  - 169. 

   

  azlan abas, azahan awang & laily din.  (2018).  liken : khazanah hidupan terasing.  - 160. 

   

  pm dr. kadaruddin aiyub, pm dr. lukman z. mohamad, pm dr. kadir arifin, dr. azahan awang.  (2012).  garis panduan pengurusan & pembangunan kemudahan kolej kediaman ipta.  - 139. 

   

  sharifah hapsah syed hasan shahabudin, noor azlan ghazali, riza atiq abdullah o.k rahmat, khaidzir hj. ismail, jumali hj. selamat, kadir arifin, kadaruddin aiyub, lukman@zawawi mohamad, azhan awang.  (2011).  panduan penyeliaan kokurikulum berkredit berasaskan kontrak pembelajaran.  - 34. 

   

  jamaluddin md. jahi, kadaruddin aiyub, kadir arifin, muhammad rizal razman, azahan awang, abdul samad hadi, abdul hadi harman shah, laily bin din.  (2008).  ekosistem bandar perindustrian : prosiding bengkel ekosistem bandar perindustrian.  - 134. 

   

  azlan bin abas;kadaruddin bin aiyub;azahan bin awang;lam kuok choy.  (2022).  risk assessment from poor waste management towards urban livability in melaka.  -

   

  muhamad faiz aiman mohd sohaimin & azahan awang.  (2020).  unsur kearifan tempatan dalam pertanian.  - dewan ekonomi.  57-60. 

   

  mokhtar jaafar, kadaruddin aiyub, mastura mahmud, noorazuan md. hashim, rosmiza mohd zainol, rosniza aznie che rose, lam kuok choy, azahan awang, junaidi awang besar, mohd azlan abdullah.  (2019).  dokumen konsolidasi kurikulum prasiswazah program geografi: dokumen pemurnian.  -

   

  mohd. nor mohd rosmi, zamri ishak, khalisanni khalid, azahan awang.  (2018).  alga bloom: ancaman dan kesan ke atas kesihatan sejagat dan ekonomi serantau.  - agromedia. 

   

  azahan awang, kadaruddin aiyub, mohd abdullah jusoh, lokhman hakim osman & azhar ahmad.  (2018).  kajian pasaran dan kemampanan zon bebas tasik kenyir: tatacara pengurusan dan pengendalian zon bebas tasik kenyir.  -