dr. kamarul afizi bin kosman

pensyarah universiti

jabatan seni bina & alam bina

 kamarulafizi@ukm.edu.my

No. sambungan :  89216594

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr. Kamarul Afizi bin Kosman merupakan Pensyarah Kanan di Jabatan Seni Bina dan Alam Bina (SERAMBI), Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah sejarah pendidikan senibina dan identiti seni bina kebangsaan. Beliau juga begitu aktif dalam penyelidikan rentas sempadan. Oleh yang demikian, penyelidikan serta penerbitan beliau kebanyakannya berkait dengan isu sejarah senibina, identiti seni bina, bahasa senibina, seni bina tradisional Melayu, kebudayaan Melayu dan pendidikan seni bina. Sehingga kini, beliau telah menghasilkan 16 jurnal terindeks, 6 buah buku, 5 bab dalam buku serta 18 prosiding. Kepakaran beliau dalam penyelidikan seni bina serta kebudayaan Melayu telah diiktiraf oleh beberapa institusi penyelidikan terkemuka apabila dilantik sebagai felo penyelidik oleh Institut Alam Dan Tamadun Melayu UKM (2008-2016) dan Yayasan Undang Johol (2019-Kini). Dalam pembangunan kurikulum, sumbangan beliau yang begitu signifikan ialah apabila dilantik sebagai Pengerusi Jawatankuasa Akreditasi LAM Bahagian 1 bagi program Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM pada tahun 2012. Impak dari perlantikan tersebut, program Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM telah memperoleh pengiktirafan LAM Bahagian 1 dan kini muncul sebagai salah satu program pengajian seni bina terbaik di Malaysia (4 terbaik Malaysia/150 dunia). Pada ketika ini Dr. Kamarul Afizi merupakan salah seorang daripada ahli panel penilai Majlis Akreditasi dan Pendidikan Seni Bina Malaysia (MAPs Malaysia).
  Dr. Kamarul Afizi Kosman is a Senior Lecturer in the Department of Architecture, Faculty of Engineering and Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia. His areas of expertise is the history and theory of architecture. He also actively involved in cross-border research. The area of his research and publications are mostly related to the issues of an architectural identity, architectural language, Malay traditional architecture and architectural education. To date, he has authored 13 indexed journal articles, six books and seven chapters in book. His expertise is recognized from leading institution when appointed jointly by the Institute of the Malay World and Civilization (ATMA), UKM as a research fellow in 2007 and a year later he has been entrusted by the ATMA to lead a research group namely The Technology and Sustainability of Malay Civilization. In curriculum development, his significant contribution is when he serves as the Coordinator of Accreditation for the Bachelor of Science in architecture (UKM) programme in 2011. Finally, the programme has successfully been recognized in LAM Part I in 2012. Currently, he is a member of the assessors of Council Accreditation and Architectural Education Malaysia (CAAEM).

 • kamarul afizi bin kosman, azimin samsul mohd tazilan.  (2020).  modul kursus studio tahun 1/sem1/20202021.  - 1-39. 

   

  kamarul afizi bin kosman.  (2020).  high in the sky.  - tririse films. 

   

  azreena abu bakar, kamarul afizi kosman.  (2020).  towards the formation of malaysian architectural identity: lessons from the methods of dissemination ideas of deutsche werkbund and latif long.  - international journal of advanced science and technology.  2106-2118. 

   

  kamarul afizi kosman, noor aisyah mokhtar.  (2020).  rough plannning of malaka malay city before 1511 based on portuguese sources.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  9185-9200. 

   

  mais radhi al-ruwaishedi, azimin samsul mohd tazilan, kamarul aafizi kosman, f. m. sharaf.  (2020).  towards a classification framework for micro-homes typologies: jordanian vernacular homes as a case study.  - gis business.  452-466. 

   

  hermayulis, che husna azhari, frengky hardian & kamarul afizi kosman.  (2017).  sains & teknologi alam melayu.  - 23. 

   

  kamarul afizi kosman.  (2017).  sains dan teknologi alam melayu.  - 18. 

   

  mariyam jemeelah ghazali, mohd zaidi omar, che husna azhari, kamarul afizi kosman & shahril mohamad.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 9. 

   

  nik lukman nik ibrahim, kamarul afizi kosman & azimin samsul tazilan.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 10. 

   

  mariyam jameelah ghazali, che husna azhari, wan mokhtar wan yusoff, kamarul ariffin kosman & rosdan abdul manan.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 322. 

   

  hermayulis, che husna azhari, frengky hardian & kamarul afizi kosman.  (2017).  sains & teknologi alam melayu.  - 23. 

   

  kamarul afizi kosman.  (2017).  sains dan teknologi alam melayu.  - 18. 

   

  mariyam jemeelah ghazali, mohd zaidi omar, che husna azhari, kamarul afizi kosman & shahril mohamad.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 9. 

   

  nik lukman nik ibrahim, kamarul afizi kosman & azimin samsul tazilan.  (2016).  teknologi di alam melayu.  - 10. 

   

  mariyam jameelah ghazali, mohd zaidi omar, che husna azhari, kamarul afizi kosman dan shahril mohamad.  (2012).  sains dan teknologi di alam melayu.  - 153-161. 

   

  mariyam jameelah ghazali, che husna azhari, wan mokhtar wan yusoff, kamarul ariffin kosman & rosdan abdul manan.  (2015).  ensiklopedia kejuruteraan alam melayu.  - 322. 

   

  kamarul afizi bin kosman, nik lukman nik ibrahim, azimin samsul mohd tazilan.  (2012).  akar : folio reka bentuk 2011/12/semester 1.  - 100. 

   

  che husna azhari, rosdan abdul manan, kamarul afizi kosman, mohd zaidi hassan.  (2011).  artifak sains dan teknologi alam melayu.  - 129. 

   

  kamarul afizi kosman.  (2009).  krisis wacana identiti seni bina malaysia.  - 179. 

   

  azimin samsul moh tazilan, kamarul afizi kosman.  (2008).  eat: eating, architecture & transformation.  - 90. 

   

  kamarul afizi bin kosman, azimin samsul mohd tazilan.  (2020).  modul kursus studio tahun 1/sem1/20202021.  - 1-39. 

   

  kamarul afizi bin kosman.  (2020).  high in the sky.  - tririse films. 

   

  kamarul afizi bin kosman;nik lukman bin nik ibrahim;azimin samsul bin mohd tazilan;azreena binti abu bakar.  (2019).  pembangunan identiti senibina kebangsaan berdasarkan bentuk geometri asas.  - 1-7. 

   

  muhamad azry bin khoiry;sharifah mastura bt. syed abdullah;zawawi samba bin mohamed;noor ezlin bt. ahmad basri;noraini binti hamzah;kamarul afizi bin kosman;azizah binti baharum @ abdul aziz;irfana binti kabir ahmad;farah hannan binti anuar;hani kartini b.  (2019).  module development of sustainable school project: recycle for life, "modul 5r kelestarian sekolah: memupuk amalan melalui aktiviti harian sekolah".  -

   

  kamarul afizi kosman, azimin samsul mohd tazilan.  (2019).  modul kursus studio tahun 1/sem1/20192020.  - 1-41.