dr. mohd azul mohamad salleh

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

 azul@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389215811

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Mohd Azul Mohamad Salleh is a senior lecturer at Center for Research in Media and Communication, the Faculty of Social Science and Humanities, UKM. He graduated in Information Technology (Computer Science) from Universiti Kebangsaan Malaysia, Master in Computer Science from Universiti Malaya and Master in Corporate Communication from Universiti Putra Malaysia. He completed his Ph.D in new media and e-governance at the Department of Media, Faculty of Social Science and Humanities, the University of Adelaide, South Australia, Australia. His main research work includes new media, communication technology, online communication satisfaction, technology acceptance, internet/media social surveillance and mixed method study. At the national level, his research group has worked closely with government agencies such as Ministry of Youth and Sports, Malaysian Communications and Multimedia Commission, Bank Negara and others.

 • haslina mohamed hassan, mohd azul mohamad salleh, abdul latiff ahmad.  (2021).  keibubapaan digital dan mediasi ibu bapa terhadap penggunaan internet remaja di malaysia.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  121-132. 

   

  anuar ali, mohd azul mohamad salleh, normah mustaffa.  (2021).  eksplorasi memobilia, aset digital dan kesedaran wasiat digital dalam kalangan belia malaysia.  - malaysian journal of youth studies.  37-49. 

   

  dayangku egawaty awang yusof, chang peng kee, mohd azul mohamad salleh, rachel chan suet kay.  (2021).  mediasi aktif dalam pengasuhan digital ke atas perkembangan kanak-kanak.  - insaniah: online journal of language, communication, and humanities.  107-123. 

   

  nur aishah zainal, mohd azul mohamad salleh, wan amizah wan mahmud.  (2020).  media baharu: medium penyuburan nilai patriotisme dalam kalangan belia.  - international journal of law, government and communication.  167-174. 

   

  basir bahir, mohd azul mohamad salleh, ali salman, mohd yusof abdullah, muhammad adnan pitchan, baharuzaini baharin, firli amin ismail, aizam abu bakar, mohamad adli baco.  (2020).  e-warga@ukm: sejauh mana penerimaannya dalam kalangan kakitangan ukm?.  - majalah impak.  27. 

   

  mohd azul mohamad salleh, za-idah ekhwan, ali salman.  (2019).  mudah guna dan manfaat aplikasi whatsapp terhadap hubungan antara peribadi masyarakat dan polis.  - jurnal komunikasi : malaysian journal of communication.  135-154. 

   

  arya dharma shinta, mohd azul mohamad salleh, mohd. nor shahizan ali.  (2019).  analysis of the moderating effect of media literacy on cervical cancer preventive behaviours.  - jurnal komunikasi.  156-170. 

   

  mohd azul mohamad salleh, nurul madiha mohd ilham.  (2017).  pengalaman dan kesedaran pengguna dewasa terhadap isu pengawasan di media sosial.  - jurnal komunikasi.  502-514. 

   

  mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar.  (2019).  investigating big data analytics readiness in higher education using the technology-organisation-environment (toe) framework.  - 6th international conference on research and innovation in information systems (icriis2019).  1-7. 

   

  mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar.  (2019).  investigating big data analytics readiness in higher education using the technology-organisation-environment (toe) framework.  - 6th international conference on research and innovation in information systems (icriis2019).  1-7. 

   

  mohd nor shahizan ali & mohd azul mohamad salleh.  (2018).  media di era konvergens.  - 19. 

   

  mohd azul mohamad salleh & mohd nor shahizan ali.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 14. 

   

  mohd azul mohamad salleh.  (2017).  fiqh tabayyun: mendepani cabaran dan fitnah media sosial.  - 7. 

   

  mohd azul mohamad salleh.  (2015).  komunikasi di malaysia.  - Bab 14 : 274-292. 

   

  mohd azul mohamad salleh, mohd yusof hj abdullah, mohd safar hasim, fuziah kartini hassan basri & mat pauzi abd. rahman.  (2007).  ke arah pembangunan e-malaysia: isu dan cabaran.  - 17 : 173 - 186. 

   

  nurshamimi abd razak, mohd azul mohamad salleh.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 19. 

   

  nur ajeerah othman, mohd azul mohamad salleh.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 15. 

   

  mohd nor shahizan ali & mohd azul mohamad salleh.  (2018).  media di era konvergens.  - 19. 

   

  mohd azul mohamad salleh, kamaliah basir & maizatul haizan mahbob.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 18. 

   

  mohd azul mohamad salleh & mohd nor shahizan ali.  (2018).  reka bentuk penyelidikan komunikasi.  - 14. 

   

  faradillah iqmar omar, mohd azul mohamad salleh, norazirawati ahmad.  (2020).  keusahawanan digital: penggunaan dan impak ict.  - 138. 

   

  mohamad taha ijab, seri manja abdul wahab, mohd azul mohamad salleh, azlina abu bakar, rabiah abdul kadir, norshita mat nayan, ely salwana mat surin, siti nor safura azmin, mohd firdaus yahaya, nur fazliana ramli, siti nur husna abd. rahman.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di ukm.  - 1-54. 

   

  basir bahir, mohd azul mohamad salleh, ali salman, mohd yusof abdullah, muhammad adnan pitchan, baharuzaini baharin, firli amin ismail, aizam abu bakar, mohamad adli baco.  (2020).  e-warga@ukm: sejauh mana penerimaannya dalam kalangan kakitangan ukm?.  - majalah impak.  27. 

   

  mohamad taha bin ijab;seri manja bte abdul wahab;azlina binti abu bakar;mohd azul mohamad salleh;mohd firdaus bin yahaya;siti nor safura binti azmin;nur fazliana binti ramli;norshita binti mat nayan;rabiah binti abdul kadir;ely salwana binti mat surin.  (2020).  pembangunan indeks kesedaran dan pengetahuan serta kebersediaan terhadap konsep analitik data raya di kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan profesional dan akademik di universiti kebangsaan ma.  -

   

  mohd azul mohamad salleh;mohd. yusof bin abdullah;basir bin bahir;aizam bin abu bakar;baharuzaini bin baharin;firli amin bin ismail;muhammad adnan bin pitchan.  (2019).  penggunaan dan penerimaan portal ewarga dalam kalangan kakitangan pelaksana, pengurusan dan professional serta akademik di universiti kebangsaan malaysia..  - 1-9. 

   

  ahmad sunawari bin long;mohd azul mohamad salleh;asyraf bin radzwan.  (2019).  kajian kepuasan pengguna terhadap kemudahan kolej kediaman universiti kebangsaan malaysia: kajian kes kolej pendeta zaba.  -