dr. chong sheau tsuey

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 stchong@ukm.edu.my

No. sambungan :  4847

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555
HUKM : 03-9145 6074/6075/6931/7748   Biografi :
 • pensyarah universiti

 • tan kim hua, nicholas sia heng hwa, sheau tsuey chong.  (2019).  cyberbullying victimization and cyberbullying perpetration with self-esteem as the moderator.  - international journal of recent technology and engineering.  88-92. 

   

  chong sheau tsuey, chu kok heng, hashwin a/l ramanujan, rozaidi bin zainol.  (2019).  rekacipta modul aktiviti kaunseling kerjaya untuk pelajar sekolah menengah teori kerjaya kognitif sosial.  - 1-32. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  i-sejahtera.  - spektrum lokus kawalan diri.  24-26. 

   

  chong sheau tsuey, talvinder kaur jeswant singh, nesha guruvasagam, pugnesvary vijayaragavan.  (2019).  modul kerjaya teori super.  - 1-12. 

   

  denise koh, sheau tsuey chong, yusuf fahmi mohd nazri, fauziah ibrahim, samsudin a. rahim.  (2019).  health behavior and subjective well-being among marginalized young malaysian.  - kasetsart journal of social sciences.  597-601. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi.  (2017).  experience as factors associated with repeat blood donation among university students in malaysia.  - the southeast asian journal of tropical medicine and public health.  1118-1126. 

   
  Tiada Rekod

  sheau tsuey chong, samsudin a. rahim, pei shan teh, kelly tong.  (2014).  parental controlling affects negative emotion and self-discipline on at-risk adolescents.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  333-336. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

   

  nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir & samsudin a rahim.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

   

  nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir & samsudin a rahim.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rahmah mohd amin, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, khadijah alavi, norulhuda sarnon & chong sheau tsuey.  (2014).  social science : directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). phase 2011.  - 58-65. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey, samsudin a. rahim, er ah choy, denise koh choon lian, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, fauziah ibrahim, abdul latif ahmad, emma mirza wati mohamad , sabariah mohamed salleh.  (2019).  developing a standard measurement for researching social capital among adolescents' social networks.  - 1-50. 

   

  nasrudin subhi, wan shahrazad wan sulaiman, abdul rahman ahmad badayai, chong sheau tsuey, norulhuda sarnon@kusenin, hilwa abdullah@mohd nor, salina nen, rozainee khairudin & daniella mokhtar.  (2019).  pusat pakar psikologi dan kaunseling: ke arah kesejahteraan sejagat.  - 1. 

   

  mohd suhaimi bin mohamad;manisah bt. mohd. ali;fairuz nazri binti abdul rahman;marhani binti midin;chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;mohammad rahim bin kamaluddin.  (2019).  development of mental health framework to prevent non-suicidal self-injury among students in malaysia.  - 1-162. 

   

  chong sheau tsuey, talvinder kaur jeswant singh, nesha guruvasagam, pugnesvary vijayaragavan.  (2019).  modul kerjaya teori super.  - 1-12. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  i-sejahtera.  - spektrum lokus kawalan diri.  24-26.