**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. chong sheau tsuey

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • Chong Sheau Tsuey (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar dan seorang felo penyelidik di Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang remaja dan belia, modal sosial, kaunseling kerjaya dan kad metaforik.

 • norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nor jana saim, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, salina nen,mohd suhaimi mohammad, khadijah alavi, chong sheau tsuey.  (2020).  beyond control adolescents coping towards dysfunctioning family: integrating roles with family system theory.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4379-4396. 

   

  loo huan herng, sheau tsuey chong.  (2020).  the effect of attitude towards emotional expression on social anxiety in social media and its relationship with coping styles.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4165-4180. 

   

  chong, s. t., norulhuda sarnon@kusenin, nor jana saim, fauziah ibrahim, denise koh choon lian, salina nen, suzana mohd hoesni, mohd suhaimi mohammad, nasrudin subhi, khadijah alavi, mohd nasir selamat, daniella mokhtar.  (2020).  social capital and youth development.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4181-4192. 

   

  chong sheau tsuey, goh xin inn.  (2020).  isu penyesuaian semasa pelaksanaan perintah kawalan pergerakan.  - i-sejahtera.  53-55. 

   

  chong sheau tsuey, goh xin inn.  (2020).  tips meningkatkan kesejahteraan remaja semasa pelaksanaan pkp.  - i-sejahtera.  49-52. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi, balan rathakrishnan.  (2017).  pemahaman identiti diri daripada perspektif penderma darah ulangan berkala.  - geografia.  11-18. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi.  (2017).  experience as factors associated with repeat blood donation among university students in malaysia.  - the southeast asian journal of tropical medicine and public health.  1118-1126. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin, a. r..  (2017).  neighbourhood social capital and neighbourhood safety in predicting the subjective well-being of young malaysians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  155-164. 

   

  sheau tsuey chong, samsudin a. rahim, pei shan teh, kelly tong.  (2014).  parental controlling affects negative emotion and self-discipline on at-risk adolescents.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  333-336. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

   

  nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir & samsudin a rahim.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

   

  nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, chong sheau tsuey, nor ba`yah abdul kadir & samsudin a rahim.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 5 : 63-72. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rahmah mohd amin, nasrudin subhi, fauziah ibrahim, khadijah alavi, norulhuda sarnon & chong sheau tsuey.  (2014).  social science : directory of research projects : fundamental research grant scheme (frgs). phase 2011.  - 58-65. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  aifm: ai ceria.  - enam personaliti dalam perkembangan kerjaya. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, chong sheau tsuey, nazira hassan, noremy md akhir, hilwa abdullah, nasrudin subhi, noor shamarul shaari.  (2020).  psitra nak raya.  - 1-6. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  jom duduk di rumah.  - 1. 

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  aifm: ai ceria.  - perkembangan kerjaya dalam kalangan kanak-kanak.