dr. chong sheau tsuey

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 stchong@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Chong Sheau Tsuey (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar dan seorang felo penyelidik di Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang remaja dan belia, modal sosial, kaunseling kerjaya dan kad metaforik.

 • sheau tsuey chong, salina nen, thang wei xiong, ong gui mei, denise koh, nasrudin subhi, tan joo siang, nicole chen lee ping, shin pui san.  (2021).  metaphoric drawing narrative career counselling: teaching work value and career identity statuses via experiential learning method.  - international journal of academic research in progressive education and development.  671-685. 

   

  mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey.  (2021).  relationship between cognitive distortion and life event with nssi thought on secondary school students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  723-733. 

   

  chong sheau tsuey.  (2021).  kenali duniaku.  - 1. 

   

  norulhuda sarnon, salina nen, nor jana saim, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, chong sheau tsuey.  (2021).  exploring psychosocial family issue related high-risk sex involvement among female adolescents.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1017-1033. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey & luke woon sy-cherng.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 13. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi, balan rathakrishnan.  (2017).  pemahaman identiti diri daripada perspektif penderma darah ulangan berkala.  - geografia.  11-18. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi.  (2017).  experience as factors associated with repeat blood donation among university students in malaysia.  - the southeast asian journal of tropical medicine and public health.  1118-1126. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin, a. r..  (2017).  neighbourhood social capital and neighbourhood safety in predicting the subjective well-being of young malaysians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  155-164. 

   

  sheau tsuey chong, samsudin a. rahim, pei shan teh, kelly tong.  (2014).  parental controlling affects negative emotion and self-discipline on at-risk adolescents.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  333-336. 

   

  chong sheau tsuey, hanieza fadzlina yahya, hatta sidi.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 14. 

   

  chong sheau tsuey.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 15. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey, luke woon sy-cherng.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 13. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran menyusuri pandemik covid-19.  - 13. 

   

  chong sheau tsuey.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 15. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey & luke woon sy-cherng.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 13. 

   

  chong sheau tsuey, hanieza fadzlina yahya, hatta sidi.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 14. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey, luke woon sy-cherng.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 13. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey.  (2021).  kenali duniaku.  - 1. 

   

  sheau tsuey chong,nur syazwani yandoi & loh siew wen. norulhuda sarnon, salina nen, nasrudin subhi, denise koh, tan joo siang, nicole chen lee ping & shin pui san.  (2021).  a study of comparison of narrative in career decision making process using roads metaphoric cards and drawings.  - persidangan kebangsaan kerja sosial kesihatan 2021.  1-25. 

   

  emma mirza wati binti mohamad;chong sheau tsuey;abdul latiff bin ahmad;sabariah binti mohamed salleh;arina anis binti azlan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia.  -

   

  mohammad rahim kamaluddin, mullai arunachalam,chong sheau tsuey, hilwa abdullah @ mohd nor, kausalya devi sathoo, sumangala pillai, fatin adha murad.  (2021).  the relationship between dyslexia and delinquency: a psycho-socio criminogenic approach.  - 1-95. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -