dr. chong sheau tsuey

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 stchong@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Chong Sheau Tsuey (PhD), adalah pensyarah kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar dan seorang felo penyelidik di Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM. Penyelidikan beliau tertumpu dalam bidang remaja dan belia, modal sosial, kaunseling kerjaya dan kad metaforik.

 • emma mirza wati binti mohamad;chong sheau tsuey;abdul latiff bin ahmad;sabariah binti mohamed salleh;arina anis binti azlan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia.  -

   

  sheau tsuey chong, salina nen, thang wei xiong, ong gui mei, denise koh, nasrudin subhi, tan joo siang, nicole chen lee ping, shin pui san.  (2021).  metaphoric drawing narrative career counselling: teaching work value and career identity statuses via experiential learning method.  - international journal of academic research in progressive education and development.  671-685. 

   

  mohd suhaimi mohamad, manisah mohd ali, nasrudin subhi, mohammad rahim kamaluddin, chong sheau tsuey.  (2021).  relationship between cognitive distortion and life event with nssi thought on secondary school students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  723-733. 

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  aifm: at ceria.  - elemen cinta. 

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  aifm: ai ceria.  - lima bahasa cina. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi, balan rathakrishnan.  (2017).  pemahaman identiti diri daripada perspektif penderma darah ulangan berkala.  - geografia.  11-18. 

   

  juliana rosmidah jaafar, sheau tsuey chong, khadijah alavi.  (2017).  experience as factors associated with repeat blood donation among university students in malaysia.  - the southeast asian journal of tropical medicine and public health.  1118-1126. 

   

  sheau tsuey chong, denise koh, fauziah ibrahim, samsudin, a. r..  (2017).  neighbourhood social capital and neighbourhood safety in predicting the subjective well-being of young malaysians.  - pertanika journal of social sciences and humanities.  155-164. 

   

  sheau tsuey chong, samsudin a. rahim, pei shan teh, kelly tong.  (2014).  parental controlling affects negative emotion and self-discipline on at-risk adolescents.  - procedia social and behavioral sciences - psysoc 2013.  333-336. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran menyusuri pandemik covid-19.  - 13. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  hatta sidi, chong sheau tsuey.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran menyusuri pandemik covid-19.  - 13. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 21. 

   

  chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 19. 

   

  samsudin a rahim, chong sheau tsuey, fauziah ibrahim, balan rathakrishnan, ali salman, hamisah zaharah hasan, denice koh choon lian, mohamed dahlan ibrahim & wasitah hj mohd yusof.  (2016).  generasi muda komuniti terpinggir : ke arah penjanaan semula pembangunan generasi muda.  - 28. 

   

  samsudin a. rahim, chong sheau tsuey.  (2019).  generasi milenium malaysia: menangani perubahan dan ketidaksamaan.  - 242. 

   

  emma mirza wati binti mohamad;chong sheau tsuey;abdul latiff bin ahmad;sabariah binti mohamed salleh;arina anis binti azlan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia.  -

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, chong sheau tsuey, nazira hassan, noremy md akhir, hilwa abdullah, nasrudin subhi, noor shamarul shaari.  (2020).  psitra nak raya.  - 1-6. 

   

  tan kim hua;t`ng cheah kiu choon;lee siew chin;bahiyah binti dato` haji abdul hamid;afendi bin hamat;chong sheau tsuey;chang peng kee.  (2020).  empowering youths to counter cyber bullying in social media.  -

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  chong sheau tsuey.  (2020).  jom tunjuk bakat.  - 1.