dr. nasrudin bin subhi

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 nas2572@ukm.edu.my

No. sambungan :  89215201

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nasrudin Subhi (PhD/ KB.PA), adalah Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah memperoleh PhD daripada The University of Queensland, Australia di mana tajuk tesis beliau adalah “Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective.” Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor (Malaysia) dengan 20 tahun pengalaman. Justeru, beliau berpengalaman luas dalam mengendalikan kes kaunseling, mengajar dan menyelia para pelajar di bidang kaunseling. Kini masuk tahun ke-5 beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM yang bertanggungjawab menyelenggara program GENIUS Remaja. Beliau banyak terlibat dengan penyelidikan rentas bidang. Antara tujahan penyelidikan beliau kini termasuk isu kaunseling, psikologi, LGBT, pemerkasaan remaja dan Orang Asli. Nasrudin Subhi (PhD / KB.PA), is a Senior Lecturer in the Centre for Research in Psychology and Human Well-being, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. He obtained his PhD from The University of Queensland, Australia where his thesis entitled "Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective." He is also a registered counsellor under the Board of Counsellors (Malaysia) with 20 years of experience. Hence, he has extensive experience in counselling, teaching and supervising students in counselling. Now entering his 5th year as Head of Centre for Youth Empowerment, UKM which is responsible for running the GENIUS Remaja programme. He is heavily involved in cross-sectional research. His current research interests include counselling, psychology, LGBT, youth empowerment and indigenous people.

 • noraffy ahmad, nasrudin subhi.  (2020).  meneroka faktor resilien dalam kalangan remaja hamil tanpa nikah yang tinggal di pusat perlindungan.  - jurnal psikologi malaysia.  168-183. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, daniella m. mokhtar.  (2020).  hubungan penghargaan kendiri, resilien, sikap asertif dan kepimpinan dalam kalangan "mat rempit" di lembah klang.  - jurnal psikologi malaysia.  206-216. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  shinsung university, bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia (ukm): bincang cara untuk menyokong pendidikan vokasional dan sokongan usahawan.  - joongdo press.  -. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  shinsung university mengadakan bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal universiti (dhnews).  -. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  universiti shinsung mengadakan bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia.  - chungnam ilbo.  -. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2017).  selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di hulu langat dengan perspektif islam.  - akademika.  119-131. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisma pencegahan.  - 12. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  nasrudin subhi, azianura hani shaari, daniella mokhtar.  (2020).  youth work in a digital society.  - 19. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi..  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran..  - 15. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisma pencegahan.  - 12. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  adakah kompaun memberi pengajaran dalam tempoh pkp?.  - radio rtm. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  #kitajagakita: bagaimana peranan kita?.  - asyik fm. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  dangjin shinsung university, bengkel universiti kebangsaan malaysia.  - chungcheong mail daily.  -. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi.  (2020).  pembelajaran reflektif profesional melalui praktis kerja sosial komuniti.  - knovasi 2020.  1-3. 

   

  dr noremy md. akhir; dr jamiah manap; dr aizan sofia amin; dr norulhuda sarnon@kusenin; dr arena che kasim; dr mohd nasir selamat; dr mohd suhaimi mohamad; dr nasrudin subhi; en muhammad ajib abd razak..  (2020).  program insan budiman: modul 4 (kesukarelawan dan tanggungjawab sosial korporat- sukarelawan bencana pandemik covid-19).  - 1-6.