dr. nasrudin bin subhi

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  89215201

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • Nasrudin Subhi (PhD/ KB.PA), adalah Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah memperoleh PhD daripada The University of Queensland, Australia di mana tajuk tesis beliau adalah “Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective.” Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor (Malaysia) dengan 20 tahun pengalaman. Justeru, beliau berpengalaman luas dalam mengendalikan kes kaunseling, mengajar dan menyelia para pelajar di bidang kaunseling. Kini masuk tahun ke-5 beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM yang bertanggungjawab menyelenggara program GENIUS Remaja. Beliau banyak terlibat dengan penyelidikan rentas bidang. Antara tujahan penyelidikan beliau kini termasuk isu kaunseling, psikologi, LGBT, pemerkasaan remaja dan Orang Asli. Nasrudin Subhi (PhD / KB.PA), is a Senior Lecturer in the Centre for Research in Psychology and Human Well-being, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. He obtained his PhD from The University of Queensland, Australia where his thesis entitled "Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective." He is also a registered counsellor under the Board of Counsellors (Malaysia) with 20 years of experience. Hence, he has extensive experience in counselling, teaching and supervising students in counselling. Now entering his 5th year as Head of Centre for Youth Empowerment, UKM which is responsible for running the GENIUS Remaja programme. He is heavily involved in cross-sectional research. His current research interests include counselling, psychology, LGBT, youth empowerment and indigenous people.

 • nasrudin subhi.  (2020).  universiti shinsung mengadakan bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia.  - chungnam ilbo.  -. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  dangjin shinsung university, bengkel universiti kebangsaan malaysia.  - chungcheong mail daily.  -. 

   

  wan shahrazad binti wan sulaiman;rozainee khairudin;chong sheau tsuey;norulhuda binti sarnon @ kusenin;nasrudin bin subhi;salina binti nen;hilwa binti abdullah @ mohd nor;nurul-azza binti abdullah;abdul rahman ahmad badayai.  (2020).  memperkasa penyelidikan dan perkhidmatan psikologi melalui pusat kesejahteraan psikologi dan kaunseling (pkpk).  -

   

  nasrudin subhi.  (2020).  #kitajagakita: bagaimana peranan kita?.  - asyik fm. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  adakah kompaun memberi pengajaran dalam tempoh pkp?.  - radio rtm. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad, khaidzir ismail, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, salina nen, nik hairi omar & ku basyirah ku yaacob.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - Bab 8 : 93-106. 

   

  nasrudin subhi, azianura hani shaari, daniella mokhtar.  (2020).  youth work in a digital society.  - 19. 

   

  mohammed yusof dawood gany, nasrudin subhi, salina nen, arena che kasim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  rozita ibrahim, nasrudin subhi, mohd suhaimi mohamad, mushrifah idris.  (2019).  isu kontemporari kesepaduan sosial di malaysia.  - 14. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan & manisah ali.  (2018).  pemerkasaan kesejahteraan hidup orang asli di malaysia.  - 20. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

   

  nasrudin subhi, zubir idris, wan amizah wan mahmud & badrul redzuan abu hassan.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran psikologi & pembangunan insaniah.  - 258. 

   

  wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi, badrul redzuan abu hassan & zubir idris.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran komunikasi dan sains pembangunan.  - 231. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  shinsung university, bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia (ukm): bincang cara untuk menyokong pendidikan vokasional dan sokongan usahawan.  - joongdo press.  -. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  shinsung university mengadakan bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia.  - jurnal universiti (dhnews).  -. 

   

  nasrudin subhi.  (2020).  universiti shinsung mengadakan bengkel pertukaran antarabangsa dengan universiti kebangsaan malaysia.  - chungnam ilbo.  -. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, chong sheau tsuey, nazira hassan, noremy md akhir, hilwa abdullah, nasrudin subhi, noor shamarul shaari.  (2020).  psitra nak raya.  - 1-6. 

   

  mohd suhaimi mohamad, rozita ibrahim, nasrudin subhi.  (2020).  pembelajaran reflektif profesional melalui praktis kerja sosial komuniti.  - knovasi 2020.  1-3.