dr. nasrudin bin subhi

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. Telefon Rasmi :  89215201

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nasrudin Subhi (PhD/ KB.PA), adalah Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah memperoleh PhD daripada The University of Queensland, Australia di mana tajuk tesis beliau adalah “Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective.” Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor (Malaysia) dengan 20 tahun pengalaman. Justeru, beliau berpengalaman luas dalam mengendalikan kes kaunseling, mengajar dan menyelia para pelajar di bidang kaunseling. Kini masuk tahun ke-6 beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM yang bertanggungjawab menyelenggara program GENIUS Remaja. Beliau banyak terlibat dengan penyelidikan rentas bidang. Antara tujahan penyelidikan beliau kini termasuk isu kaunseling, psikologi, LGBT, pemerkasaan remaja, Orang Asli dan OKU.
  Nasrudin Subhi (PhD / KB.PA), is a Senior Lecturer in the Centre for Research in Psychology and Human Well-being, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. He obtained his PhD from The University of Queensland, Australia where his thesis entitled "Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective." He is also a registered counsellor under the Board of Counsellors (Malaysia) with 20 years of experience. Hence, he has extensive experience in counselling, teaching and supervising students in counselling. Now entering his 6th year as Head of Centre for Youth Empowerment, UKM which is responsible for running the GENIUS Remaja programme. He is heavily involved in cross-sectional research. His current research interests include counselling, psychology, LGBT, youth empowerment , indigenous people and disable people.

 • mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, ruslan ahmad, rogis baker, nurul syuhaida azazian.  (2023).  tahap motivasi, kesediaan dan ketahanan diri remaja b40 untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa depan..  - kuala lumpur.  1-125. 

   

  tan wan cheng, salina nen, chong sheau tsuey, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak.  (2023).  hubungan sebagai asas coming out: kajian fenomenologi lgb dalam kalangan masyarakat cina di malaysia.  - e-bangi.  378-391. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad, nurul syuhaida azazian..  (2023).  faktor-faktor pemilihan kerjaya keusahawanan dalam kalangan remaja b40: kajian awal di pusat perumahan rakyat lembah klang.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh2023).  1-4. 

   

  chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  rozita binti ibrahim;rosniza aznie binti che rose;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad.  (2023).  developing the oil palm plantation in tasik chini as a site for community-based edu-ecotourism.  -

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2017).  selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di hulu langat dengan perspektif islam.  - akademika.  119-131. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nurul syuhaida azazian, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad.  (2023).  entrepreneurship career choice among b40 young people: a preliminary study at council homes in the klang valley.  - international journal of academic research in business and social sciences,.  1068-1083. 

   

  mohamad, m. s., subhi, n., chong, s. t., kamaluddin, m. r..  (2022).  levels of stress, anxiety, depression and thoughts of nonsuicidal self-injury behavior among university students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1429-1438. 

   

  umi nurhidayah ibrahim, norhayati mohd noor, nasarudin subhi.  (2022).  application of the rule concept of the minuchin structural approach among family counseling practitioners in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2068-2077. 

   

  wan nada marhamah, w. a. r., nen, s., chong, s. t., abdul razak, m. a., subhi, n..  (2022).  relationship between client personality type and client propensity towards therapist style in counselling therapy.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1448-1462. 

   

  sheau tsuey chong, nur syazwani muhammad yandoi, wan noor daneah husswan, nasrudin subhi, ng jun kiat.  (2022).  the initial phase of covid-19: perception of the pandemic and it relates to psychological capital, depression & anxiety among university students.  - international journal of academic research in business & social sciences.  814-826. 

   

  nasrudin subhi.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 11. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

   

  aizan sofia amin, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin ,wan arnidawati wan abdullah, nuraimirah zainun.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 18. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 215. 

   

  aizan sofia amin, najwa afiqa roshaizad, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin, wan arnidawati wan abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  aizan sofia amin, najwa afiqa roshaizad, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin, wan arnidawati wan abdullah.  (2022).  sokongan sosial semasa pandemik covid-19.  - 7. 

   

  aizan sofia amin, mohd nasir selamat, hilwa abdullah @ mohd nor, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun, jamiah manap, wan hirwani wan hussain, ely salwana mat surin ,wan arnidawati wan abdullah, nuraimirah zainun.  (2022).  kebolehkerjaan belia berkeperluan khas.  - 18. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mohd suhaimi mohamad, azmah mohti.  (2022).  penyisihan sosial kumpulan marginal.  - 18. 

   

  nasrudin subhi.  (2022).  isu-isu pekerjaan semasa tempoh pandemik covid-19.  - 10. 

   

  nasrudin subhi.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 11. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, nur saadah mohamad aun.  (2022).  isu kontemporari kekeluargaan di malaysia.  - 215. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi, badrul redzuan abu hassan & zubir idris.  (2015).  ketamadunan, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran komunikasi dan sains pembangunan.  - 231. 

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, roslan ahmad, nurul syuhaida azazian..  (2023).  faktor-faktor pemilihan kerjaya keusahawanan dalam kalangan remaja b40: kajian awal di pusat perumahan rakyat lembah klang.  - 8th international conference on social sciences and humanities (icosh2023).  1-4. 

   

  rozita binti ibrahim;rosniza aznie binti che rose;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad.  (2023).  developing the oil palm plantation in tasik chini as a site for community-based edu-ecotourism.  -

   

  chong sheau tsuey, nasrudin subhi, salina nen, denise koh, tan joo siang, nicole chen li ping, shin pui san.  (2023).  development of metaphorical card in identifying work values to reduce youth unemployment.  - 1-132. 

   

  chong sheau tsuey;nasrudin bin subhi;salina binti nen;denise koh choon lian.  (2023).  development of metaphoric card in identifying career identity statuses and work values for job search among young people.  -

   

  mohd nasir selamat, daniella maryam mohamed mokhtar, nasrudin subhi, muhammad ajib abd razak, ruslan ahmad, rogis baker, nurul syuhaida azazian.  (2023).  tahap motivasi, kesediaan dan ketahanan diri remaja b40 untuk menjadikan keusahawanan sebagai kerjaya masa depan..  - kuala lumpur.  1-125.