dr. nasrudin bin subhi

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 nas2572@ukm.edu.my

No. sambungan :  89215201

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nasrudin Subhi (PhD/ KB.PA), adalah Pensyarah Kanan di Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah memperoleh PhD daripada The University of Queensland, Australia di mana tajuk tesis beliau adalah “Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective.” Beliau juga adalah seorang kaunselor berdaftar di bawah Lembaga Kaunselor (Malaysia) dengan 20 tahun pengalaman. Justeru, beliau berpengalaman luas dalam mengendalikan kes kaunseling, mengajar dan menyelia para pelajar di bidang kaunseling. Kini masuk tahun ke-6 beliau menyandang jawatan sebagai Ketua Pusat Pemerkasaan Remaja, UKM yang bertanggungjawab menyelenggara program GENIUS Remaja. Beliau banyak terlibat dengan penyelidikan rentas bidang. Antara tujahan penyelidikan beliau kini termasuk isu kaunseling, psikologi, LGBT, pemerkasaan remaja, Orang Asli dan OKU.
  Nasrudin Subhi (PhD / KB.PA), is a Senior Lecturer in the Centre for Research in Psychology and Human Well-being, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. He obtained his PhD from The University of Queensland, Australia where his thesis entitled "Potential interpersonal conflicts between Christianity and homosexuality: Better understanding through a resilience perspective." He is also a registered counsellor under the Board of Counsellors (Malaysia) with 20 years of experience. Hence, he has extensive experience in counselling, teaching and supervising students in counselling. Now entering his 6th year as Head of Centre for Youth Empowerment, UKM which is responsible for running the GENIUS Remaja programme. He is heavily involved in cross-sectional research. His current research interests include counselling, psychology, LGBT, youth empowerment , indigenous people and disable people.

 • zaizul bin ab rahman;khaidzir bin haji ismail;jaffary bin awang;mahadir bin ahmad;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad;mohamad nurman bin yaman.  (2021).  pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan.  -

   

  nasrudin subhi.  (2021).  12 peserta genius remaja terima sumbangan dari yayasan genius malaysia.  - didik tv. 

   

  nur zakiah mohd saat, muhammad ikram a wahab & nasrudin subhi.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 6. 

   

  nur zakiah mohd saat, nasrudin subhi, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 8. 

   

  nasrudin subhi.  (2021).  genius remaja.. apa tu?.  - 1. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  siti marziah zakaria, nor ba`yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2017).  selarikah makna kepuasan hidup daripada perspektif wanita pertengahan usia bekerjaya di hulu langat dengan perspektif islam.  - akademika.  119-131. 

   

  nur zakiah mohd saat, nasrudin subhi, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 8. 

   

  nur zakiah mohd saat, muhammad ikram a wahab & nasrudin subhi.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 6. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  nur zakiah mohd saat, muhammad ikram a wahab & nasrudin subhi.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 6. 

   

  nur zakiah mohd saat, nasrudin subhi, nor malia abd warif.  (2021).  pengurusan sisa pascabanjir: pengalaman bersama komuniti dan pelaksana.  - 8. 

   

  mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, junaenah sulehan, manisah ali.  (2020).  empowerment and improvement of the well-being of orang asli in malaysia.  - 19. 

   

  nasrudin subhi, azianura hani shaari, daniella mokhtar.  (2020).  youth work in a digital society.  - 19. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, nurul-azza abdullah, abdul rahman ahmad badayai, nasrudin subhi, salina nen, hilwa abdullah, chong sheau tsuey, rozainee khairudin.  (2020).  teori dan inovasi pengajaran dan pembelajaran: menysuri pandemik covid-19.  - 8. 

   

  siti marziah zakaria, nor ba'yah abdul kadir, nasrudin subhi.  (2020).  realiti kepuasan hidup wanita bekerjaya pertengahan usia.  - 120. 

   

  siti hajar jamal, salleh amat, nasrudin subhi.  (2020).  tatacara pengendalian kaunseling gay dan lesbian.  - 133. 

   

  nasrudin subhi, rozita ibrahim, mushrifah idris, mohd suhaimi mohamad.  (2018).  tasik chini: nadi kehidupan orang asli jakun.  - 214. 

   

  badrul redzuan abu hassan, wan amizah wan mahmud, nasrudin subhi & zubir idris.  (2015).  civilization, hopes and discontents: insights from the social sciences and humanities.  - 286. 

   

  zubir idris, badrul redzuan abu hassan, nasarudin subhi & wan amizah wan mahmud.  (2015).  peradaban, harapan & kilanan: wawasan pemikiran bahasa, sastera, budaya & agama.  - 1-147. 

   

  nasrudin subhi.  (2021).  memahami dunia lgbt.  - kafe teen lppkn. 

   

  nasrudin subhi.  (2021).  bagai anjing dengan kucing: mahukah di label sebegitu?.  - bicara lockdown 3.0 - inspirasi muallaf. 

   

  wan nursabrina batrisyia wan rushdan, nasrudin subhi.  (2021).  meneroka gaya hidup dan gaya keibubapaan terhadap normalisasi keterlibatan individu dalam gejala lgbt dalam kalangan mahasiswa.  - persidangan kebangsaan sarjana muda sains sosial dan kemanusiaan (persada 2021).  143-156. 

   

  nasrudin subhi.  (2021).  genius remaja.. apa tu?.  - 1. 

   

  nasrudin subhi.  (2021).  ekspektasi dan realiti pendidikan anak.  - keluarga talk.