dr. zaizul bin ab rahman

pensyarah universiti

pusat kajian usuluddin & falsafah

 zaizul@ukm.edu.my

No. sambungan :  3511

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • BAHAGIAN A: BUTIR PERIBADI DAN PERKHIDMATAN Nama : Dr. Zaizul bin Ab. Rahman Tarikh dan Tempat Lahir : 22 April 1977 / Pasir Mas, Kelantan Jantina : Lelaki Warganegara : Malaysia Majikan Sekarang : Universiti Kebangsaan Malaysia Alamat Pos : Pusat Akidah dan Keamanan Global, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600, Bangi, Selangor. Telefon : 03-89213511(P). (HP) 0162203504 E-mail : zaizul77@gmail.com/ zaizul@ukm.edu.my Tarikh Mula Berkhidmat : 14 Januari 2004 Jawatan Hakiki : Pensyarah Kanan – DS51 (13 Sep 2013- sekarang) Pensyarah Sementara – DS45 ( Nov 2006-13 Sep 2013) Tutor- (15 Jan 2004 - 14 Disember 2006) Bidang Pengkhususan : Psikologi Agama, Pemikiran Islam, Kesihatan Mental Islam Bidang Penyelidikan : Psikologi Agama, Pemikiran Islam, Kesihatan Mental Islam Bidang Penyelidikan Semasa : Psikologi Agama, Pemikiran Islam, Psikologi Kaunseling, Pembangunan Insan, Jenayah, Kesihatan Mental, Kekeluargaan Islam, Remaja Berisiko, Smart Campus Jawatan Pentadbiran/ Lantikan Universiti 1. Felo Kolej Aminudin Baki Kolej Aminuddin Baki Universiti Kebangsaan Malaysia 2 Jan 2001 hingga 2 Mei 2006 2. Timbalan Pengetua Kolej Rahim Kajai Kolej Rahim Kajai Universiti Kebangsaan Malaysia 9 Mei 2011 hingga 8 Mei 2014 3. Felo Bersekutu CESMED UKM Universiti Kebangsan Malaysia 4. Pengetua Kolej Rahim Kajai Kolej Rahim Kajai Universiti Kebangsaan Malaysia 2 April 2012 hingga 22 April 2012 5. Ketua Program Kem PERKASA Remaja Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia 1 Sept 2016 hingga 31 Ogos 2019 Sumber: http://smk.ukm.my/peribadi/index.cfm https://appsmu.ukm.my/ekhidmat/main 1. KELAYAKAN AKADEMIK KELAYAKAN INSTITUSI PENCAPAIAN TARIKH 1 DOKTOR PENGAJIAN TINGGI (EDD) Universiti Kebangsaan Malaysia Semester ke-5 2016/2017- 2020/2021 2 POST DOCTORAL University of Durham, United Kingdom

 • mohd nasir omar, ahmad sunawari long, abdull rahman mahmood, zaizul ab rahman.  (2021).  islamic notion of happiness al-saada an analysis of miskawayh thought.  - international journal of islamic thought (ijit).  49-57. 

   

  jaffary awang, ahmad f. ramli, zaizul a. rahman.  (2021).  muslim views on other religions: with special reference to buddhism.  - hts theological studies.  1-7. 

   

  halimahtul sadiyah mohamad, jaffary awang, kamaruddin salleh, zaizul ab rahman.  (2021).  socio cultural interaction amongst muslim and buddhist practices.  - turkish journal of physiotherapy and rehabilitation.  4901-4911. 

   

  ahmad faizuddin ramli, jaffary awang, zaizul ab rahman.  (2021).  the notion of tolerance in islam and buddhism: a comparison between tasamuh and ksanti.  - 4th international seminar on islamic civilization (isic 2021).  1-32. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, mohd. nasir selamat, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, azianura hani ahsari, shahrul nazmi sanusi, zaizul abd. rahman.  (2021).  school engagement among adolescents from low income family in kuala lumpur.  - international journal of academic research in business and social science.  936-945. 

   

  balan rathakrishnan, soon singh bikar singh, mohammad rahim kamaluddin, azizi yahaya, mohd azrin mohd nasir, fauziah ibrahim, zaizul ab rahman.  (2021).  smartphone addiction and sleep quality on academic performance of university students: an exploratory research.  - international journal of environmental research and public health.  1-12. 

   

  jaffary awang, ahmad f. ramli, zaizul a. rahman.  (2021).  muslim views on other religions: with special reference to buddhism.  - hts theological studies.  1-7. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  zaizul ab rahman, fauziah ibrahim, nasrudin subhi.  (2018).  faktor keagamaan yang mempengaruhi semangat perpaduan dalam kalangan remaja yang tinggal di kawasan perumahan rakyat (ppr).  - global journal al thaqafah (gjat). 

   

  ahmad sunawari long, zaizul ab. rahman, ahamed sarjoon razick, kamarudin salleh.  (2017).  muslim socio-culture and majority-minority rekations in recent sri lanka.  - journal of politics and law. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  ahmad faizuddin ramli, jaffary awang & zaizul ab rahman.  (2018).  muslim scholars discourse on buddhism: a literature on buddhas position.  - shs web of conferences: international conference on humanities and social sciences. 

   

  s.n.h.s. abdullah, w.f. fauzi, m.n. sudin, n.n. zahari, z. a. rahman, a.ismail, n. r. m. suradi, a.s. rambely, n. sarnon, a. h. shaari, s. samrun, n. arsad, m.h.m. saad, m. mohd, m. ayob, k.v. jyn, k. a. z. nazri, r. yaakub, ariffin,m.z.a.na.  (2018).  assessment of self-identity among teens towards self-crime prevention program.  - cyber resilience conference 2018. 

   

  zaizul ab rahman.  (2020).  haji edukatif aplikasi nilai-nilai edukatif ibadah haji dalam pembelajaran.  - 190. 

   

  mohd izhar ariff, fariza md sham, zaizul ab. rahman, mohamad hedhayatullah mohamad.  (2020).  covid-19 dan islam.  - konsep ketaatan kepada pemimpin dalam menangani wabak menurut islam.  12. 

   

  mohd izhar ariff, mohd hafiz safiai, zaizul ab. rahman, nur aisyah makhzan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - pencegahan wabak covid-19 menurut maqasid syariah.  8. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  zidni nuran noordin, zaizul ab rahman.  (2020).  rawatan kerohanian dalam menangani tingkah laku remaja bermasalah.  - 93. 

   

  mohd izhar ariff, muhammad nazir alias, zaizul ab. rahman, amira adila sabri.  (2020).  covid-19 dan islam.  - kaedah penggunaan bahan haram dalam vaksin menurut islam.  19. 

   

  mohd izhar ariff mohd kashim, zaizul ab. rahman, ahmad yunus mohd noor, diani mardiana mat zin.  (2020).  covid-19 dan islam.  - penangguhan solat berjemaah pada musim covid-19 berasaskan maqasid syariah.  9. 

   

  mohd izhar ariff, mohd hafiz safiai, zaizul ab. rahman, nur aisyah makhzan.  (2020).  covid-19 dan islam.  - pencegahan wabak covid-19 menurut maqasid syariah.  8. 

   

  mohd izhar ariff, fariza md sham, zaizul ab. rahman, mohamad hedhayatullah mohamad.  (2020).  covid-19 dan islam.  - konsep ketaatan kepada pemimpin dalam menangani wabak menurut islam.  12. 

   

  nurain jamal & zaizul ab rahman.  (2018).  isu-isu semasa islam dan sains.  - 7. 

   

  zidni nuran noordin, zaizul ab rahman.  (2020).  rawatan kerohanian dalam menangani tingkah laku remaja bermasalah.  - 93. 

   

  zaizul ab rahman.  (2020).  haji edukatif aplikasi nilai-nilai edukatif ibadah haji dalam pembelajaran.  - 190. 

   

  ahmad faizuddin ramli, jaffary awang, zaizul ab rahman.  (2021).  the notion of tolerance in islam and buddhism: a comparison between tasamuh and ksanti.  - 4th international seminar on islamic civilization (isic 2021).  1-32. 

   

  zaizul bin ab rahman;khaidzir bin haji ismail;jaffary bin awang;mahadir bin ahmad;nasrudin bin subhi;mohd suhaimi bin mohamad;mohamad nurman bin yaman.  (2021).  pengaplikasian modul pemerkasaan para pekerja mpob di lapangan dari aspek fiqh ta’amul, big five personaliti dan kualiti kehidupan.  -

   

  zaizul ab rahman.  (2020).  penghayatan tasawuf koonsep abd allah dan khalifah dalam kehidupan dalam menghadapi covid 19.  - 1-6. 

   

  zaizul ab rahman.  (2020).  keindahan akhlak islam dalam menangani covid 19.  - 1-6. 

   

  zaizul ab rahman.  (2020).  jaga adab, jangan pentingkan diri sendiri.  - kosmo.  10.