**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 21-11-2018
dr. azmul fahimi bin kamaruzaman

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • mohd jailani abdullah, roziah sidik mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman, firuz akhtar mohamad bohari.  (2020).  analisis sumber pemahaman falsafah terapi muzik pada abad pertengahan islam.  - journal of al-tamaddun.  1-11. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  legasi politik razak-ismail kekal meredah arus masa.  - rencana berita harian.  12. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  cabaran pn kekal survival politik.  - ruangan komentar berita harian.  11. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  hagia sophia symbol baharu tamadun turki.  - ruangan komentar berita harian.  11. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  miskawayh's philosophy of history in the light of tajarib al-umam.  - international journal of islamic thought.  25-37. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  miskawayh's philosophy of history in the light of tajarib al-umam.  - international journal of islamic thought.  25-37. 

   

  ahmad faathin mohd. fadzil, azmul fahimi kamaruzaman.  (2019).  idea sejarah tanbih dalam historiografi hadiqat al-azhar wa al-rayahin karya syeikh ahmad al-fatani.  - islamiyyat.  37-47. 

   

  mohd jailani abdullah, roziah sidik @ mat sidek dan azmul fahimi kamaruzaman.  (2019).  terapi muzik sebagai rawatan komplementari di bimarastan al-mansuri pada abad ke 13 masihi.  - journal of al-tamaddun.  27-36. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ahmad faathin mohd. fadzil.  (2017).  klasifikasi kandungan sejarah dalam epistemologi historiografi hadiqat al-azhar wa al-rayahin oleh syeikh ahmad al-fatani.  - journal of al-tamaddun.  51-72. 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  ahmad faathin mohd fadzil, azmul fahimi kamaruzaman & ezad azraai jamsari.  (2017).  peradaban islam di asia: isu sejarah, pendidikan dan sains sosial.  - 16. 

   

  ezad azraai jamsari, ahmad faathin mohd fadzil, muhammad hanafi kad rusman, wan kamal mujani & azmul fahimi kamaruzaman.  (2016).  isu-isu dalam wakaf pendidikan tinggi.  - 171. 

   

  farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

   

  siti nurulizah musa, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek & azmul fahimi kamaruzaman.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

   

  noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2015).  transformasi pengajian melayu.  - 101-108. 

   

  ahmad faathin mohd fadzil, azmul fahimi kamaruzaman & ezad azraai jamsari.  (2017).  peradaban islam di asia: isu sejarah, pendidikan dan sains sosial.  - 16. 

   

  ezad azraai jamsari, ahmad faathin mohd fadzil, muhammad hanafi kad rusman, wan kamal mujani & azmul fahimi kamaruzaman.  (2016).  isu-isu dalam wakaf pendidikan tinggi.  - 171. 

   

  noorsafuan che noh, azmul fahimi kamaruzaman & roziah sidik@mat sidek.  (2015).  transformasi pengajian melayu.  - 101-108. 

   

  siti nurulizah musa, wan kamal mujani, roziah sidik @ mat sidek & azmul fahimi kamaruzaman.  (2015).  `arab spring`: faktor dan impak.  - Bab 4 : 47-56. 

   

  izziah suryani mat resad@arshad.  (2014).  warisan kecendekiaan islam: sejarah dan tokoh.  - 68-76. 

   

  farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  hagia sophia symbol baharu tamadun turki.  - ruangan komentar berita harian.  11. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  legasi politik razak-ismail kekal meredah arus masa.  - rencana berita harian.  12. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  cabaran pn kekal survival politik.  - ruangan komentar berita harian.  11. 

   

  ermy azziaty binti rozali;wan kamal bin mujani;izziah suryani bt. mat resad @ arshad;roziah bt. sidik @ mat sidek;farid bin mat zain;ezad azraai bin jamsari;suhaila binti zailani @ ahmad;azmul fahimi bin kamaruzaman;rabitah binti mohamad ghazali.  (2018).  model tadbir urus: analisis amalan terbaik pentadbiran rasullullah s.a.w.  -

   

  wan kamal bin mujani;ahmad nidzammuddin sulaiman;siti rugayah binti tibek;roziah bt. sidik @ mat sidek;noor inayah bt. yaa`kub;ezad azraai bin jamsari;ermy azziaty binti rozali;azmul fahimi bin kamaruzaman;kartini binti aboo talib khalid.  (2018).  persepsi dan pengaruh `arab-spring` di kalangan masyarakat melayu di malaysia.  -