prof. madya dr. azmul fahimi bin kamaruzaman

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

 azmul@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali.  (2022).  pemikir politik islam alam melayu di malaysia.  - 15. 

   

  ahmad faathin mohd fadzil, azmul fahimi kamaruzaman, nur ayuni mohd isa.  (2022).  filsafat nusantara dan kearifan lokal.  - 22. 

   

  roziah sidik, azmul fahimi kamaruzaman, mohd jailani abdullah.  (2022).  music in health and diseases.  - 13. 

   

  ummu kalthum abdul hadi, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, azmul fahimi kamaruzaman, ammalina dalillah mohd. isa.  (2022).  notes on social development in the ghaznavid empire according to selected historiography sources.  - international journal of advanced research (ijar).  512-517. 

   

  ruslan hassan, farid mat zain, kaseh abu bakar, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari, nor lailatul azilah hamdzah.  (2022).  the challenges in the development of ethics and moral values among technical and vocational education and training (tvet) undergraduate students.  - journal of positive school psychology.  4973-4981. 

   

  ahmad faathin mohd. fadzil, azmul fahimi kamaruzaman.  (2019).  idea sejarah tanbih dalam historiografi hadiqat al-azhar wa al-rayahin karya syeikh ahmad al-fatani.  - islamiyyat.  37-47. 

   

  mohd jailani abdullah, roziah sidik @ mat sidek dan azmul fahimi kamaruzaman.  (2019).  terapi muzik sebagai rawatan komplementari di bimarastan al-mansuri pada abad ke 13 masihi.  - journal of al-tamaddun.  27-36. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ahmad faathin mohd. fadzil.  (2017).  klasifikasi kandungan sejarah dalam epistemologi historiografi hadiqat al-azhar wa al-rayahin oleh syeikh ahmad al-fatani.  - journal of al-tamaddun.  51-72. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah hussin, noor lizza mohamed said, rosmawati mohamad rasit & zulkarnain mohamed.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ezad azraai jamsari, ibnor azli ibrahim, salasiah hanin hamjah, zamri arifin, ahmad irdha mokhtar, ahmad yunus mohd noor, azmul fahimi kamaruzaman, fadlan mohd othman, haziyah, noor lizza, rosmawati , zulkarnain mohamed, salmy edawati & nurul ilyana.  (2017).  islamiyyat: the international journal of islamic studies vol 39 no 2 2017.  - islamiyyat: the international journal of islamic studies. 

   

  ummu kalthum abdul hadi, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, azmul fahimi kamaruzaman, ammalina dalillah mohd. isa.  (2022).  notes on social development in the ghaznavid empire according to selected historiography sources.  - international journal of advanced research (ijar).  512-517. 

   

  roziah sidik @ mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman, mohd jailani abdulah.  (2021).  epistemologi dan falsafah berkaitan terapi muzik dari perspektif cendekiawan muslim.  - international journal of islamic thought.  110-119. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  miskawayh's philosophy of history in the light of tajarib al-umam.  - international journal of islamic thought.  25-37. 

   

  ermy azziaty rozali, lukman ibrahim, md yazid ahmad, izziah suryani mat resad, azmul fahimi kamaruzaman, ezad azraai jamsari.  (2020).  rasulullah`s (pbuh) administration: model of good governance.  - international journal of advanced research.  1195-1202. 

   

  mohd jailani abdullah, roziah sidik mat sidek, azmul fahimi kamaruzaman, firuz akhtar mohamad bohari.  (2020).  analisis sumber pemahaman falsafah terapi muzik pada abad pertengahan islam.  - journal of al-tamaddun.  1-11. 

   

  izziah suryani mat resad, ermy azziaty rozali & azmul fahimi kamaruzaman.  (2012).  the importance of learning islamic history and civilization of malaysia in the building of human capital and identity of the muslim society in malaysia.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  roziah sidik, azmul fahimi kamaruzaman, mohd jailani abdullah.  (2022).  music in health and diseases.  - 13. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali.  (2022).  pemikir politik islam alam melayu di malaysia.  - 15. 

   

  noorsafuan che noh, azmul fahumi kamaruzaman, roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 10. 

   

  muhammad syakur ahmad, azmul fahimi kamaruzaman.  (2021).  falsafah sejarah malek bennabi.  - 171. 

   

  noratiqah ahmad kazmar, azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  falsafah sejarah syed muhammad naquib al-attas: analisis teks islam dalam sejarah dan kebudayaan melayu.  - 85. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali.  (2022).  pemikir politik islam alam melayu di malaysia.  - 15. 

   

  roziah sidik, azmul fahimi kamaruzaman, mohd jailani abdullah.  (2022).  music in health and diseases.  - 13. 

   

  ahmad faathin mohd fadzil, azmul fahimi kamaruzaman, nur ayuni mohd isa.  (2022).  filsafat nusantara dan kearifan lokal.  - 22. 

   

  noorsafuan che noh, azmul fahumi kamaruzaman, roziah sidik @ mat sidek.  (2021).  peranan tokoh agama dalam sejarah perjuangan kemerdekaan malaysia.  - 10. 

   

  ahmad faathin mohd fadzil, azmul fahimi kamaruzaman & ezad azraai jamsari.  (2017).  peradaban islam di asia: isu sejarah, pendidikan dan sains sosial.  - 16. 

   

  wan kamal mujani, mohd rizal palil, mohd. azlan shah zaidi, wan zawiah wan zin, azmul fahimi kamaruzaman, barudin baharin.  (2021).  pelan strategik t.e.r.a.s universiti kebangsaan malaysia 2021-2025.  - 62. 

   

  muhammad syakur ahmad, azmul fahimi kamaruzaman.  (2021).  falsafah sejarah malek bennabi.  - 171. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, farid mat zain, wan kamal mujani.  (2021).  kursi sheikh othman sarawak di ukm: sejarah dan wawasan.  - 128. 

   

  noratiqah ahmad kazmar, azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  falsafah sejarah syed muhammad naquib al-attas: analisis teks islam dalam sejarah dan kebudayaan melayu.  - 85. 

   

  farid mat zain, wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, ezad azraai jamsari, izziah suryani, maheram, napisah karimah, rabitah, roziah, salmah ahmad & muhammad hanafi.  (2016).  data penyelidikan bagi dokumentari tv ulama nusantara.  - 268. 

   

  wan kamal mujani, mohd azlan shah zaidi, mohd. rizal palil, wan zawiah wan zin @ wan ibrahim, azmul fahmi kamaruzaman, zanudin mohd. daud, nor saribon ramli, barudin baharin.  (2021).  buletin keberhasilan strategik bil 18/2021.  - buletin keberhasilan strategik bil 18/2021.  1-5. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2021).  big live: pemimpin terkini parti menghadap agong.  - 1. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2021).  utama muafakat politik demi bangsa, agama.  - minda pembaca, berita harian.  1-3. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  survival politk melayu-islam di malaysia.  - 1-8. 

   

  azmul fahimi kamaruzaman.  (2020).  sejarah falsafah sejarah islam.  - 1-3.