**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 28-08-2017
dr. nurhafilah binti musa

pensyarah universiti

pejabat dekan fakulti undang-undang

 hafilah@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  muslim women's inspiration towards sustainable development goals: selected articles.  - 205. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 2).  - 654. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhammad.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan.  - 17. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, mohd shafie ngah, ahmad waseem dhihny yunus.  (2019).  laporan panel penyelidik kajian pemantapan dewan undangan negeri terengganu.  - 1-50. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 1).  - 621. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhd amin.  (2018).  semakan dasar wanita kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan.  - akademika. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 20. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

   

  nurhafilah musa, nazri muslim, mohd fakaruddeen che omar & asmak husin.  (2016).  contemporary issues and development in the global halal industry.  - 9. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil.  (2016).  kelangsungan dakwah dan pemerkasaan islam di malaysia.  - 26. 

   

  faridah jalil, nurhafilah musa.  (2015).  perspektif industri halal - perkembangan dan isu - isu.  - 141-158. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 20. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhammad.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan.  - 17. 

   

  nurhafilah musa.  (2018).  dilema pelajar: pelajaran, cinta dan perkahwinan.  - 29. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  6 dekad kemerdekaan - agenda menuju ke hadapan.  - 29. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  muslim women's inspiration towards sustainable development goals: selected articles.  - 205. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 2).  - 654. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 1).  - 621. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna kebajikan: rakyat prihatin, berdikari, bermaruah.  - 167. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna keluarga: menjana keluarga mawaddah.  - 148. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, mohd shafie ngah, ahmad waseem dhihny yunus.  (2019).  laporan panel penyelidik kajian pemantapan dewan undangan negeri terengganu.  - 1-50. 

   

  nurhafilah musa.  (2019).  effects of migration in asean in governing human rights for women and children.  - asean law academy conference 2019.  1-12. 

   

  abdul halim tamuri, mohd zahiri awang mat, mazlan ibrahim, habib mat som, yaacob yusof, azizi umar, adnan abd. rashid, arifin mamat, wahibah tahir, nurhafilah musa, mohd abdul nasir abd latif, mohd huzairi hussain, noor hisham md nawi, shukeri mohamad,.  (2019).  dokumen asas dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 28. 

   

  abdul halim tamuri, azizi umar, mazlan ibrahim, muhammad zahiri awang mat, yaacob yusoff, aripin mamat, mohd. abdul nasir abd latif, mohd adnan abd rashid, wahibah tahir, habib mat som, noorhisham mohd nawi, nurhafilah musa, huzairi hussain, shukeri moham.  (2018).  pengenalan dasar pendidikan rabbani kelantan.  - 34. 

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;faridah bt. jalil;zuliza binti mohd. kusrin;mohd. zamro bin muda;razaleigh bin muhamat @ kawangit;nurhafilah binti musa;ramalinggam a/l a.rajamanickam.  (2018).  pembinaan modul literasi undang-undang untuk mualaf berkenaan hak dan implikasi perundangan akibat pemelukan islam.  -