dr. nurhafilah binti musa

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 hafilah@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  6364

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • nurul sofea jaysal, nurhafilah musa.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 23. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran, nurul akma mohamad, asmak husin, mazidah muhammad, wan nor ainon wan abdullah.  (2022).  dasar wanita kelantan (semakan 2021).  - 84. 

   

  mohammed noori ali, nurhafilah musa, mohamad rizal bin abd rahman.  (2022).  judicial control over administrative discretion in iraq.  - hasanuddin law review.  233-247. 

   

  nurhafilah musa.  (2022).  constitutional law in malaysia.  - 23. 

   

  dayang anita abdul aziz, zarina abdul latif, sharifah ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina haliza siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, siti farhan mohd pauzi, mohd al adib samuri, nurhafilah musa, farah nini dasuki.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhd amin.  (2018).  semakan dasar wanita kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan.  - akademika. 

   

  mohammed noori ali, nurhafilah musa, mohamad rizal bin abd rahman.  (2022).  judicial control over administrative discretion in iraq.  - hasanuddin law review.  233-247. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian and nur hafilah musa.  (2015).  implementation of islamic civilization and asian civilization course: experience in national university of malaysia and private higher education institutions towards consolidating the element....  - asian social science.  116-123. 

   

  nurhafilah musa.  (2014).  from state islamic religious schools to syariah and legal studies: human resource in the islamic sector an academic entrepreneurship in malaysian higher education institutions.  - pertanika : journals of social sciences and humanities (special edition).  22(S):223-238. 

   

  nurhafilah musa, rasyikah md khalid, faridah jalil.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 10. 

   

  dayang anita abdul aziz, zarina abdul latif, sharifah ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina haliza siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, siti farhan mohd pauzi, mohd al adib samuri, nurhafilah musa, farah nini dasuki.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  nurhafilah musa.  (2022).  constitutional law in malaysia.  - 23. 

   

  nurhafilah musa.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 13. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, muhamad sayuti hassan, nizamuddin alias, shafie ngah, mohd nazeri mahrin.  (2021).  anjakan paradigma dewan undangan negeri terengganu.  - 14. 

   

  nurul sofea jaysal, nurhafilah musa.  (2022).  perlindungan perundangan masyarakat dan kanak-kanak di malaysia.  - 23. 

   

  nurhafilah musa, rasyikah md khalid, faridah jalil.  (2022).  good governance and the sustainable development goals in southeast asia.  - 10. 

   

  nurhafilah musa.  (2022).  constitutional law in malaysia.  - 23. 

   

  dayang anita abdul aziz, zarina abdul latif, sharifah ezat wan puteh, suzaily wahab, harlina haliza siraj, norlaila mustafa, aznida firzah abdul aziz, ani amelia zainuddin, siti farhan mohd pauzi, mohd al adib samuri, nurhafilah musa, farah nini dasuki.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita : kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 7. 

   

  redwan yasin, nurhafilah musa.  (2021).  matlamat pembangunan mampan: cabaran perundangan.  - 10. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  muslim women's inspiration towards sustainable development goals: selected articles.  - 205. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 2).  - 654. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 1).  - 621. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna kebajikan: rakyat prihatin, berdikari, bermaruah.  - 167. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna keluarga: menjana keluarga mawaddah.  - 148. 

   

  saupi man, nurhafilah musa, asmak husin, mohd fakhruddin che omar.  (2022).  dasar qawwamah lelaki kelantan.  - 12. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran, nurul akma mohamad, asmak husin, mazidah muhammad, wan nor ainon wan abdullah.  (2022).  dasar wanita kelantan (semakan 2021).  - 84. 

   

  mohd al adib bin samuri;noor aziah binti mohd awal;harlina halizah bt. siraj @ ramli;najah nadiah binti amran;muhammad nazir bin alias;a`dawiyah binti ismail;nurhafilah binti musa;siti maheran binti ismail @ ibrahim.  (2022).  pembinaan modul advokasi pembendungan perkahwinan kanak-kanak bagi pertubuhan ngo muslim di malaysia.  -

   

  mohd al adib bin samuri, nurhafilah musa.  (2022).  dasar anak yatim islah kelantan.  - 60. 

   

  ab halim tamuri, azizi umar, nurhafilah musa, arifin mamat, mohd huzairi husain, kamarulzaman abd ghani, noor hisham md nawi.  (2021).  senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  - senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  1-39.