dr. nurhafilah binti musa

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 hafilah@ukm.edu.my

No. sambungan :  6364

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • redwan yasin, noor aziah mohd awal, nurhafilah musa.  (2021).  hak pemeliharaan anak bagi mualaf : konflik undang-undang di malaysia.  - jurnal undang - undang & masyarakat.  51-78. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, muhamad sayuti hassan, nizamuddin alias, shafie ngah, mohd nazeri mahrin.  (2021).  anjakan paradigma dewan undangan negeri terengganu.  - 14. 

   

  nurhafilah musa.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 13. 

   

  ab halim tamuri, azizi umar, nurhafilah musa, arifin mamat, mohd huzairi husain, kamarulzaman abd ghani, noor hisham md nawi.  (2021).  senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  - senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  1-39. 

   

  redwan yasin, nooraziah haji awal, nurhafilah musa.  (2021).  tanggungjawab wali terhadap pendidikan keagamaan bagi kanak-kanak: satu penelitian menurut hukum syarak.  - jurnal undang-undang dan masyarakat.  49-58. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin, nurul akma sheikh muhd amin.  (2018).  semakan dasar wanita kelantan: penambahbaikan pelaksanaan ke arah mencapai matlamat pembangunan mapan.  - akademika. 

   

  nazri muslim, abdul latif samian and nur hafilah musa.  (2015).  implementation of islamic civilization and asian civilization course: experience in national university of malaysia and private higher education institutions towards consolidating the element....  - asian social science.  116-123. 

   

  nurhafilah musa.  (2014).  from state islamic religious schools to syariah and legal studies: human resource in the islamic sector an academic entrepreneurship in malaysian higher education institutions.  - pertanika : journals of social sciences and humanities (special edition).  22(S):223-238. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, muhamad sayuti hassan, nizamuddin alias, shafie ngah, mohd nazeri mahrin.  (2021).  anjakan paradigma dewan undangan negeri terengganu.  - 14. 

   

  nurhafilah musa.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 13. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil.  (2019).  isu kekeluargaan islam dan undang-undang malaysia.  - 20. 

   

  ashinida aladdin, ibtisam abdullah dan nurhafilah musa.  (2017).  al-lughatul al-arabiyyah wa adabuha wa thaqafatiha fi al-mamlakah al-sa udiyyah wa maliziya.  - 22-33. 

   

  nurhafilah musa, nazri muslim, mohd fakaruddeen che omar & asmak husin.  (2016).  contemporary issues and development in the global halal industry.  - 9. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, muhamad sayuti hassan, nizamuddin alias, shafie ngah, mohd nazeri mahrin.  (2021).  anjakan paradigma dewan undangan negeri terengganu.  - 14. 

   

  redwan yasin, nurhafilah musa.  (2021).  matlamat pembangunan mampan: cabaran perundangan.  - 10. 

   

  nurhafilah musa.  (2021).  pembendungan perkahwinan kanak-kanak.  - 13. 

   

  nurhafilah musa, mumtaz muhd nawi.  (2020).  tiga dekad membangun bersama islam negeri kelantan.  - 19. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, nizamuddin alias, muhammad sayuti hassan@yahya, shafie ngah, mohd na'zeri mahrin.  (2020).  perkembangan dewan undangan negeri terengganu : pemantapan dan cabaran.  - 22. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  muslim women's inspiration towards sustainable development goals: selected articles.  - 205. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 2).  - 654. 

   

  nurhafilah musa, najah nadiah amran.  (2019).  inspirasi muslimah ke arah matlamat pembangunan mapan (jilid 1).  - 621. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna kebajikan: rakyat prihatin, berdikari, bermaruah.  - 167. 

   

  nurhafilah musa, asmak husin.  (2017).  kelantan cakna keluarga: menjana keluarga mawaddah.  - 148. 

   

  ab halim tamuri, azizi umar, nurhafilah musa, arifin mamat, mohd huzairi husain, kamarulzaman abd ghani, noor hisham md nawi.  (2021).  senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  - senarai semak panduan program dan aktiviti dasar pendidikan rabbani kelantan.  1-39. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, mohd shafie ngah, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, ahmad waseem dhihny yunus.  (2020).  kertas polisi pemantapan peranan dan pentadbiran dun terengganu.  - 51. 

   

  nurhafilah musa, faridah jalil, muhammad fathi yusof, mohd nazri mahrin, nizamuddin alias, mohd sayuti hassan, mohd shafie ngah, ahmad waseem dhihny yunus.  (2020).  kertas polisi penambahbaikan pengurusan maklumat, komunikasi dan teknologi (ict) dewan undangan negeri terengganu.  - 51. 

   

  nurhafilah musa.  (2020).  maintaining democracy and public order in the period of health crisis-the malaysian experience.  - democracy 2020: assessing constitutional decay, breakdown and renewal worldwide.  104-108. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, iszan hana kaharudin, hafilah musa.  (2020).  dasar anak muda (belia) kelantan - damak.  - 20.