prof. madya dr. jady @ zaidi bin hassim

pensyarah universiti

pusat kajian undang-undang malaysia & perbandingan

 jady@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389118442

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • rohaida binti nordin;shamsuddin bin suhor;rohimi bin shapiee;jady @ zaidi bin hassim.  (2021).  kaedah pengajaran resolusi konflik hak ke arah pengajaran dan pembelajaran subjek.  -

   

  jady @ zaidi bin hassim;rooshida merican abdul rahim merican;che norlia bt. mustafa;haniwarda binti yaakob.  (2021).  penggunaan teknik naratif sebenar dalam kaunseling pelanggan bagi membina kemahiran membuat keputusan dalam undang-undang tanah.  -

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perseorangan.  - 1-73. 

   

  nurul aqmal roslan, hasim, jady zaidi.  (2020).  application of the principle of informed consent in the sports contexts.  - current legal issues.  77-86. 

   

  wan syazana akmal wan roslan, jady @ zaidi hassim.  (2019).  kestabilan kewangan liga sukan profesional: analisis perundangan terhadap peraturan dan amalan liga sukan profesional.  - akademika.  129-142. 

   

  jady @ zaidi bin hassim, md. anowar zahid.  (2017).  the employment rights and legal protection for professional footballers.  - international journal of business and society.  397-407. 

   

  jady zaidi hassim & anowar zahid.  (2017).  the employment rights and legal protection for professional footballers in malaysian labour market.  - international journal of business and society. 

   

  hasani mohd ali, aishah bidin, jady@zaidi hassim.  (2011).  inconsistencies between theory and practice: a preliminary study on the concept of directors` duties under the companies act 1965.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (memupuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran). 

   

  jady@ zaidi hassim
  hasani mohd ali
  rooshida merican abdul rahim merican zinatul a. zainol
  noor inayah yaakub
  wan kamal mujani.  (2011).  integrated electronic land adminstration system (e-tanah) in malaysia.  - proceedings 2011 4th ieee international conference on computer science and information technology chengdu, china. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, zinatul a.zainol, jady@zaidi hassim, chia huey ting.  (2011).  e-navigation in the straits of malacca and singapore.  - proceedings 2011 4th ieee international conference on computer science and information technology chengdu, china. 

   

  hasani mohd ali, aishah bidin, jady@zaidi hassim.  (2011).  inconsistencies between theory and practice: a preliminary study on the concept of directors` duties under the companies act 1965.  - kongres pengajaran dan pembelajaran ukm, 2010; tanjung keling, melaka (memupuk inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran). 

   

  jady@ zaidi hassim
  hasani mohd ali
  rooshida merican abdul rahim merican zinatul a. zainol
  noor inayah yaakub
  wan kamal mujani.  (2011).  integrated electronic land adminstration system (e-tanah) in malaysia.  - proceedings 2011 4th ieee international conference on computer science and information technology chengdu, china. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, zinatul a.zainol, jady@zaidi hassim, chia huey ting.  (2011).  e-navigation in the straits of malacca and singapore.  - proceedings 2011 4th ieee international conference on computer science and information technology chengdu, china. 

   

  jady zaidi hassim, richard wee, lesley lim.  (2020).  malayssia : in international encyclopedia of laws - sports law.  - 158. 

   

  abraham mathew, jady@ zaidi hassim.  (2019).  pemakaian prinsip keadilan asasi dalam timbang tara.  - 189. 

   

  jady zaidi hassim.  (2019).  legal aspects of sports in malaysia.  - 556. 

   

  jady zaidi hassim.  (2018).  sports law in malaysia : governance and legal issues.  - 890. 

   

  jady zaidi hassim.  (2018).  sports law - present and future.  - 18. 

   

  jady zaidi hassim.  (2018).  sports law - present and future.  - 18. 

   

  hanim kamaruddin, aminurrashed mahpop, jady hashim, asma hakimah ab halim.  (2017).  pendidikan asas keusahawanan.  - 23. 

   

  jady@zaidi hassim, kamal halili hassan, tengku noor azira tengku zainuddin, noor muhammad, anita abdul rahim.  (2016).  undang-undang industri pengguna dan alam sekitar.  - bab 10 halaman 248. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, zinatul ashiqin zainol, jady@zaidi hassim, rooshida merican abdul rahim merican & ruzian markom.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 13 hlm 306-314. 

   

  wan siti adibah wan dahalan, mashitoh yaacob, ama hakimah ab. halim, jady@zaidi hassim & rooshida merican abdul rahim merican.  (2016).  undang-undang industri: pengguna dan alam sekitar.  - Bab 15 hlm 333-350. 

   

  jady zaidi hassim, richard wee, lesley lim.  (2020).  malayssia : in international encyclopedia of laws - sports law.  - 158. 

   

  abraham mathew, jady@ zaidi hassim.  (2019).  pemakaian prinsip keadilan asasi dalam timbang tara.  - 189. 

   

  jady zaidi hassim.  (2019).  legal aspects of sports in malaysia.  - 556. 

   

  jady zaidi hassim.  (2018).  kontrak pemain bola sepak profesional di malaysia.  - 475. 

   

  jady zaidi hassim.  (2018).  sports law in malaysia : governance and legal issues.  - 890. 

   

  rohaida binti nordin;shamsuddin bin suhor;rohimi bin shapiee;jady @ zaidi bin hassim.  (2021).  kaedah pengajaran resolusi konflik hak ke arah pengajaran dan pembelajaran subjek.  -

   

  jady @ zaidi bin hassim;rooshida merican abdul rahim merican;che norlia bt. mustafa;haniwarda binti yaakob.  (2021).  penggunaan teknik naratif sebenar dalam kaunseling pelanggan bagi membina kemahiran membuat keputusan dalam undang-undang tanah.  -

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  model etika dan profesionalisme perunding pewarisan.  - 1-48. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, . nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  prosedur pentadbiran harta pusaka.  - 1-92. 

   

  hasani mohd. ali, ruzian markom, dr. jady @ zaidi hashim, asma hakimah ab. halim, nur khalidah dahlan, hazlina shaik md noor alam, fatimah yusro hashim, rozlinda mohamed fadzil, hizri hasshan, nur mohd iqzuan samsudin.  (2020).  perwarisan harta perniagaan.  - 1-67.