dr. nur saadah binti mohamad aun

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389213530

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Nur Saadah Mohamad Aun merupakan Pensyarah Kanan dalam bidang Kerja Sosial di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusian, Universiti Kebangsaan Malaysia. Kepakaran beliau adalah dalam bidang penjagaan sosial dan minat kajian beliau adalah berkaitan dengan Islam dan Kerja Sosial.

 • nazihah kamarudin, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun.  (2021).  the influence of ethical behaviour factors among social work students at public universities in malaysia.  - international journal of academic research in progressive education and development.  662-670. 

   

  mohhairil isaruddin, aizan sofia amin, nur saadah mohamad aun.  (2021).  sokongan psikologi dalam perniagaan kepada usahawan belia kurang upaya fizikal.  - jurnal psikologi malaysia.  74-86. 

   

  nur saadah mohamad aun, noremy md. akhir.  (2021).  empowering informal caregivers and care for family.  - international journal of academic research in business and social sciences.  444-452. 

   

  noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, mohd nasir selamat, aizan sofia amin.  (2021).  exploring factors influencing resilience among flood victims in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  969-981. 

   

  norulhuda sarnon@kusenin, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2021).  refleksi pelaksanaan praktis kerja sosial kumpulan melalui medium talian.  - e-bangi.  238-250. 

   

  siti hajar abu bakar, richard weatherley, noralina omar, fatimah abdullah and nur saadah mohamad aun.  (2014).  projecting social support needs of informal caregivers in malaysia.  - health and social care in the community.  22(2): 144-154. 

   

  nur saadah mohamad aun, noremy md akhir, nor ain suhaida nofiah.  (2018).  aplikasi konsep taawun dalam praktis kerja sosial di malaysia.  - akademika. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2017).  pengalaman sokongan sosial intergenerasi dalam kalangan warga emas di institusi kebajikan awam.  - akademika.  65-74. 

   

  nur saadah m. a., siti hajar a. b. & m. rezaul islam.  (2014).  coping strategies among mothers of chronically ill children: a case study in malaysia.  - journal of social service research.  40: 160-177. 

   

  nazihah kamarudin, fauziah ibrahim, nur saadah mohamad aun.  (2021).  the influence of ethical behaviour factors among social work students at public universities in malaysia.  - international journal of academic research in progressive education and development.  662-670. 

   

  nuraminah nabihah ab. mannan, nur saadah mohamad aun, fauziah ibrahim.  (2021).  knowledge of social work students on incest.  - international journal of academic research in progressive education and development.  748-757. 

   

  nur saadah mohamad aun, noremy md. akhir.  (2021).  empowering informal caregivers and care for family.  - international journal of academic research in business and social sciences.  444-452. 

   

  noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, mohd nasir selamat, aizan sofia amin.  (2021).  exploring factors influencing resilience among flood victims in malaysia.  - international journal of academic research in business and social sciences.  969-981. 

   

  ezarina zakaria, wan nornazmiera wan hamat, nur saadah mohamad aun.  (2021).  the relationship between knowledge of hiv/aids and stigma towards hiv/aids children among caregivers at shelter home.  - international journal of academic research in business and social sciences.  425-431. 

   

  nurhayati mohamad, khadijah alavi, mohd suhaimi mohamad, nur saadah mohamad aun.  (2016).  intergenerational support and intergenerational social support among elderly: a short review in malaysian context.  - procedia - social and behavioral sciences.  513-519. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 14. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 14. 

   

  noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2016).  kaedah penyelidikan kerja sosial : pengalaman di lapangan.  - 16. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 14. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2021).  belia berisiko di malaysia.  - 14. 

   

  noremy md. akhir, nur saadah mohamad aun, nor jana saim.  (2019).  pengurusan stress.  - 12. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2019).  penulisan tesis: kajian kualitatif dan kuantitatif.  - 11. 

   

  nur saadah mohamad aun.  (2016).  kaedah penyelidikan kerja sosial : pengalaman di lapangan.  - 16. 

   

  khadijah alavi, salina nen, nur saadah mohamad aun.  (2021).  psikologi wanita di malaysia.  - 205. 

   

  nur saadah mohamad aun, aizan sofia amin, nor ashikin abdull razak, siti mariam sageh.  (2020).  pengurusan kes kerja sosial.  - 175. 

   

  khadijah alavi, nazirah hassan, aizan sofia amin, mohd suhaimi mohamad dan nur saadah mohamad aun.  (2021).  penyeliaan latihan industri tanpa sempadan secara virtual ke arah kerja sosial pengantarabangsaan.  - evolusi ke arah pembelajaran tanpa sempadan: pengantarabangsaan latihan industri kerja sosial secara virtual.  1-44. 

   

  nur saadah mohamad aun, arena che kasim.  (2021).  penjagaan sosial kesihatan: bentuk sokongan sosial dalam kalangan penjaga tidak formal.  - persidangan kerja sosial kesihatan 2021.  1-8. 

   

  nur saadah binti mohamad aun.  (2020).  pengintegrasian model kerja sosial islam oleh barise dengan kaedah penilaian kes dalam praktis kerja sosial bagi meningkatkan pendidikan kerja sosial di malaysia.  -

   

  nur saadah mohamad aun.  (2020).  6 ethical codes in social work.  - 1-12. 

   

  nor jana saim,norulhuda sarnon@kusenin,nur saadah mohamad aun.  (2020).  penerapan teori pemikiran bersepadu 4k dalam penulisan kreatif tiitik bantu.  - k-novasi p&p 2020.  1-4.