mohd mohid rahmat, hamezah md nor, intan maiza abd rahman, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  auditor-client relationship, audit firm reputation, and trends of key audit matters disclosure.  - 1-5. 

 

intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

 

nurul nasyuha hashim, intan maiza abd rahman, mohd mohid rahmat.  (2021).  persepsi klien terhadap hubungan antara ciri kualiti audit dan jenama firma audit.  - asian journal of accounting and governance.  9-21. 

 

maizatulakma abdullah, noradiva hamzah, intan maiza abd rahman.  (2020).  pengaruh pemilikan asing ke atas pendedahan maklumat alam sekitar dalam industri sawit di indonesia.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

 

ku nor izah ku ismail, ifa rizad mustapa, intan maiza abd rahman, shamsul nahar abdullah.  (2019).  gender boardroom quotas: a survey of malaysian corporate directors.  - international journal of business and society.  968-983. 

 

intan maiza abd rahman, nurul nazlia jamil, ku nor izah ku ismail.  (2019).  does political connection moderate women directors' effect on csr disclosure? evidence from malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  31-70. 

 

hamezah md nor, intan maiza abd. rahman.  (2019).  the effects of independent directors' financial knowledge and external directorships on firm performance.  - asian journal of accounting and governance.  107-118. 

 

intan maiza abd rahman, ku nor izah ku ismail.  (2018).  the moderating effect of culture on the relationship between women directors and csr disclosure in malaysia.  - asian journal of accounting and governance. 

 

ku nor izah ku ismail, ifa rizad mustapa, intan maiza abd rahman, shamsul nahar abdullah.  (2019).  gender boardroom quotas: a survey of malaysian corporate directors.  - international journal of business and society.  968-983. 

 

intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

 

intan maiza abd rahman, mohamat sabri hassan, noradiva hamzah, hamezah md nor.  (2022).  pembangunan dan pemerkasaan wanita: kesejahteraan kesihatan, ekonomi dan sosial.  - 10. 

 

mohd mohid rahmat, hamezah md nor, intan maiza abd rahman, amirul hafiz mohd nasir.  (2023).  auditor-client relationship, audit firm reputation, and trends of key audit matters disclosure.  - 1-5. 

 

intan maiza abd rahman & ku nor izah ku ismail.  (2018).  women directors and csr disclosure in malaysia.  -

 

ku nor izah ku ismail, ifa rizad mustapa, intan maiza abd rahman & shamsul nahar abdullah.  (2017).  gender boardroom quotas: a survey of malaysian corporate directors.  - 5th international conference in banking and finance, university of sarajevo, bosnia herzegovina. 

 

ku nor izah ku ismail, ifa rizad mustapa, shamsul nahar abdullah & intan maiza abd rahman.  (2017).  overcoming barriers and strategizing for women representation on corporate boardrooms.  - gender diversity and boar. 

 

intan maiza abd rahman.  (2011).  the impacts of culture and corporate governance on the performance of large listed companies in malaysia.  -