puan siti norhafizah binti ahmad tarmidzi

pegawai penyelidik

pejabat dekan fakulti sains & teknologi

 sitinorhafizah@ukm.edu.my

No. sambungan :  4471

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • SITI NORHAFIZAH BINTI AHMAD TARMIDZI dilahirkan pada 26hb Mac 1985. Seorang anak pesara TLDM yang mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pengkalan TLDM (II), Sekolah Kebangsaan Batu Laut dan Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut. Pada tahun 2007 mendapat Ijazah Sarjanamuda Kepujian Sains (Sains Sekitaran) dan pada tahun 2011 mendapat Ijazah Sarjana Kepujian Sains (Sains Sekitaran) dari UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. Memulakan kerjaya sebagai Pegawai Penyelidik di Pusat Penyelidikan Bukit Fraser (PPBF) selama 6 tahun. Seterusnya mengembangkan kerjaya sebagai pegawai Sekratariat Penyelidikan dan Inovasi, FST, UKM. Pada tahun 2007, terlibat secara langsung dalam penyelidikan biokejuruteraan tanih yang melibatkan penanaman pokok-pokok terpilih di tapak kajian cerun PPBF. Terlibat dalam membantu pelajar menjalankan penyelidikan di lapangan terutamanya di kawasan sekitar Raub-Bukit Fraser. Malah, turut menyumbang dalam pembinaan modul ekopelancongan di Bukit Fraser. Selain itu, bergerak bersama-sama ahli penyelidik lain dalam projek Geraknovasi dalam membangunkan projek modul Jati Diri di Makmal Alami FST seperti Pusat Penyelidikan Bukit Fraser (PPBF), Pusat Penyelidikan Tasik Chini (PPTC) dan Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (EKOMAR). Kerjaya diteruskan lagi dengan menguruskan Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi, FST sebagai pegawai sekretariat hingga kini.

 • z.a. rahman, a.e. ettbeb, w.m.r. idris, s.n.a. tarmidzi.  (2021).  contribution of root tensile of pennisetum polystachion on shear strength of sandy soil in slope bio-engineering technique.  - journal of environmental biology.  857-864. 

   

  ali rahman, z., emhemed ettbeb, a., idris, w.m.r., adam, j.h., abd. rahim, s., ahmad tarmidzi, s.n., lihan, t..  (2021).  root tensile characteristic and contribution of selected pennisetum species on the shear strength of sandy soil.  - proceedings of the fraser's hill symposium 2020.  119-122. 

   

  ahmad tarmidzi, s.n., ali rahman, z., idris, w.m.r., adam, j., abd. rahim, s., lihan, t., & juhari, m.a.a..  (2021).  performance of selected plant species on man made slope in bio engineering application at fraser s hill research centre, pahang.  - proceedings of the fraser s hill symposium 2020.  179-183. 

   

  tukimat lihan, haja maideen kader maideen, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2020).  lata jarum: biodiversity richness & inconceivable environments.  - 195. 

   

  zulfahmi ali rahman, siti norhafizah ahmad tarmidzi, wan mohd razi idris, tukimat lihan, nurul atiqah ahmad azlam.  (2020).  bukit fraser: kepelbagaian biologi dan persekitaran fizikal.  - 11. 

   

  afaff emhemed ettbeb, zulfahmi ali rahman, wan mohd razi idris, jumaat adam, sahibini abd. rahim, tukimat lihan, siti norhafizah ahmad tarmidzi, nurul atiqah mohd azlam.  (2020).  growth performance of mission and kyasuwa grasses (pennisetum sp.) under different npk ratios as potential slope cover.  - australian journal of crop science.  161-171. 

   

  z.a. rahman, a.e. ettbeb, w.m.r. idris, s.n.a. tarmidzi.  (2021).  contribution of root tensile of pennisetum polystachion on shear strength of sandy soil in slope bio-engineering technique.  - journal of environmental biology.  857-864. 

   

  adam j.h., ming l.k., juhari m.a.a., jalaludin m.a., idris w.m.r., othman a.r., tarmidzi s.n.a..  (2011).  cluster analysis of submontane forest along western slope of frasers` hill research centre in raub district, malaysia.  - bangladesh journal of botany.  40(2):121-132. 

   

  zulfahmi ali rahman, siti norhafizah ahmad tarmidzi, wan mohd razi idris, tukimat lihan, nurul atiqah ahmad azlam.  (2020).  bukit fraser: kepelbagaian biologi dan persekitaran fizikal.  - 11. 

   

  tukimat lihan, haja maideen kader maideen, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2020).  lata jarum biodiversity richness & inconceivable environments.  - 184. 

   

  er ah choy, jumaat adam, khairunnisa rosly, siti norhafizah ahmad tarmidzi, mohd afiq aizat juhari.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 19. 

   

  er ah choy, jumaat adam, rosniza aznie che rose, siti norhafizah ahmad tarmidzi, mohd afiq juhari, nurain sahazali, nadiah hanani abdul jalil.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 19. 

   

  rosniza aznie che rose, norela sulaiman, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 10. 

   

  zulfahmi ali rahman, siti norhafizah ahmad tarmidzi, wan mohd razi idris, tukimat lihan, nurul atiqah ahmad azlam.  (2020).  bukit fraser: kepelbagaian biologi dan persekitaran fizikal.  - 11. 

   

  tukimat lihan, haja maideen kader maideen, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2020).  lata jarum: biodiversity richness & inconceivable environments.  - 195. 

   

  er ah choy, jumaat adam, khairunnisa rosly, siti norhafizah ahmad tarmidzi, mohd afiq aizat juhari.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 19. 

   

  er ah choy, jumaat adam, rosniza aznie che rose, siti norhafizah ahmad tarmidzi, mohd afiq juhari, nurain sahazali, nadiah hanani abdul jalil.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 19. 

   

  rosniza aznie che rose, norela sulaiman, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2019).  ekopelancongan dan sosioekonomi bukit fraser-raub, pahang.  - 10. 

   

  tukimat lihan, haja maideen kader maideen, siti norhafizah ahmad tarmidzi.  (2020).  lata jarum biodiversity richness & inconceivable environments.  - 184. 

   

  zulfahmi bin ali rahman;jumaat bin haji adam;sahibin @ sahibini abd rahim;mohd. raihan bin taha;mokhtar bin jaafar;zaini bin sakawi;tukimat bin lihan;rosniza aznie binti che rose;wan mohd razi bin idris;siti norhafizah binti ahmad tarmidzi;mohd afiq aizat.  (2019).  penggunaan spesies tumbuhan tempatan dalam teknik pembenihan hidro bagi kawalan hakisan cerun.  -

   

  afaff e. o. e, adam j., zulfahmi a. r., sahibin a. r., siti norhafizah a. t., maizura m. and md. pauzi a..  (2016).  pleminary study on selection from to types of fertilization brachiaria decumbens (signal grass) growth.  - the 14th symposium of malaysian society of application biology.