puan faizah binti jusoh

guru bahasa

pejabat dekan fakulti pengajian islam

 faizah2020@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • GURU BAHASA

 • zuraida shaadon, faizah jusoh.  (2023).  siri 3 ungkapan bahasa arab biasa digunakan di kelas.  - 1-4. 

   

  maryam abdul rahman, faizah jusoh.  (2023).  tasrif kata kerja dalam teks makarem al akhlaq dan latihan penulisan.  - 1-4. 

   

  nur syazwina mustapa, faizah jusoh.  (2023).  cara menentukan i'rab kata nama dengan mudah.  - 1-5. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam ab rahman, mohammad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2023).  bahasa arab praktikal.  - 1-57. 

   

  nur farzana suria, faizah jusoh.  (2023).  menggunakan penterjemah elektronik dalam mempelajari kemahiran menulis bahasa arab.  - menggunakan penterjemah elektronik dalam mempelajari kemahiran menulis bahasa arab.  1. 

   

  faizah jusoh & suhaila zailani @ hj. ahmad.  (2017).  permainan cari kata bahasa arab.  - 83. 

   

  suhaila zailani @ ahmad, zainuddin ismail, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, ummu hani hashim, hakim zainal & khazri osman.  (2016).  bahasa arab menerusi al-quran.  - buku 1.  117. 

   

  faizah jusoh, manal jusoh & nur syazwina.  (2017).  al lughah al arabiyyah wa adaabuha wa thaqafaatuha fi al mamlakah al arabiyyah al saudiyyah wa maliziya.  - 11. 

   

  muhammad nazri rostam, al muslim mustapa @ ab rahim, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, maryam abdul rahman, mohamad azwan kamarudin, zuraida shaadon, zulkifli nawawi, ibtisam abdullah, faizah jusoh, ummu hani hashim, khairuzaman kadir.  (2020).  bahasa arab praktikal.  - 92. 

   

  nur syazwina mustapa, mokhtar h, zuraida shaadon, salamiah ab. ghani, faizah jusoh, muhammad fadhli i, khairuzzaman k, mariam ar, zulkifli n, mohamad azwan kamarudin, ummu hani h, al muslim m, zainuddin i, faizul am, ibtisam a, m nazri r, nurul atikah.  (2020).  buku latihan : maharat al-istima` wa al-fahm (versi pelajar).  - al-istima' wa al-isti'ab.  124. 

   

  khairuzaman kadir, salamiah ab ghani, nur syazwina mustapa, faizah jusoh, zuraida shaadon, maryam abdul rahman, ummu hani hashim, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

   

  khairuzaman kadir, moktar hussain, mohamad azwan kamarudin.  (2020).  kemahiran menulis bahasa arab berpandukan piawaian common european framework of reference for languages (cefr).  - 101. 

   

  faizah jusoh, khairuzaman kadir, mohamad azwan kamarudin, mohd fadzli ismail, nur syazwina mustapa, salamiah ab. ghani, zainuddin ismail, zuraida shaadon.  (2019).  kemahiran menulis bahasa arab: pendekatan arah bahasa.  - 174. 

   

  nur syazwina mustapa, faizah jusoh.  (2023).  cara menentukan i'rab kata nama dengan mudah.  - 1-5. 

   

  zuraida shaadon, faizah jusoh.  (2023).  siri 3 ungkapan bahasa arab biasa digunakan di kelas.  - 1-4. 

   

  nur farzana suria, faizah jusoh.  (2023).  menggunakan penterjemah elektronik dalam mempelajari kemahiran menulis bahasa arab.  - menggunakan penterjemah elektronik dalam mempelajari kemahiran menulis bahasa arab.  1. 

   

  maryam abdul rahman, faizah jusoh.  (2023).  tasrif kata kerja dalam teks makarem al akhlaq dan latihan penulisan.  - 1-4. 

   

  hajjah salmah ahmad, khairuzaman kadir, ummu hani hashim, nursyazwina mustapa, faizah jusoh, maryam abdul rahman.  (2023).  kuiz bahasa arab - majlis ihtifal ilmi sekolah menengah agama malaysia (miismam) 2023.  - 1-159.