dr. ezarina binti zakaria

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

No. sambungan :  0389213918

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Ezarina Zakaria pakar dalam bidang kerja sosial khusus pada praktis dengan klien HIV/AIDS dan penagih dadah. Penyelidikan banyak tertumpu kepada impak psikososial HIV/AIDS dan intervensi pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti. Kepakaran beliau juga digunakan dalam kajian jaringan antara agensi khidmat sosial yang memberi sokongan kepada klien HIV/AIDS, penagih dadah dan komuniti berisiko dadah.

 • fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, n. k. tharshini.  (2022).  family conflict among former drug addicts: an empirical study.  - journal of positive school psychology.  4146-4154. 

   

  rozmi ismail, mohd rizal abdul manaf, mohd rohaizat hassan, azmawati mohammed nawi, norhayati ibrahim, novel lyndon, noh amit, ezarina zakaria, muhammad ajib abd razak, norshaffika izzaty zaiedy nor, md shafiin shukor, aimi fadzirul kamarubahrin..  (2022).  prevalence of drug and substance use among malaysian youth: a nationwide survey.  - international journal of environmental research and public health.  1-15. 

   

  ezarina zakaria, alya ardini, fauziah ibrahim.  (2022).  inclusivity in drug abuse and hiv/aids prevention intervention: an exploration on fishermen community engagement.  - international journal of academic research in business and social sciences.  827-840. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nazirah hassan, mohammad rahim kamaluddin, wan shahrazad wan sulaiman, nurul atikah yunos.  (2022).  relationship between social support and high-risk relapse situation among drug offenders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1438-1444. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nurul asyikin rosli, n.k tharshini.  (2022).  measuring stress levels among social work students during the covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in progressive education and development.  520-527. 

   

  rozmi ismail, mohd rizal abdul manaf, mohd rohaizat hassan, azmawati mohammed nawi, norhayati ibrahim, novel lyndon, noh amit, ezarina zakaria, muhammad ajib abd razak, norshaffika izzaty zaiedy nor, md shafiin shukor, aimi fadzirul kamarubahrin..  (2022).  prevalence of drug and substance use among malaysian youth: a nationwide survey.  - international journal of environmental research and public health.  1-15. 

   

  vikneswaran sabramani, idayu badilla idris, halim ismail, thiyagar nadarajaw, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin.  (2021).  bullying and its associated individual, peer, family and school factors: evidence from malaysian national secondary school students.  - international journal of environmental research and public health.  1-28. 

   

  ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  family dysfunction of out-of-control teenage girls: a preliminary study.  - gjat global journal al-thaqafah.  79-91. 

   

  tharshini sivabalan, ezarina zakaria & aizan sofia amin.  (2018).  meneroka strategi daya tindak golongan ibu dalam menjaga anak kurang upaya kategori cerebral palsy.  - akademika. 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon, salina nen, n. k. tharshini.  (2022).  family conflict among former drug addicts: an empirical study.  - journal of positive school psychology.  4146-4154. 

   

  rozmi ismail, mohd rizal abdul manaf, mohd rohaizat hassan, azmawati mohammed nawi, norhayati ibrahim, novel lyndon, noh amit, ezarina zakaria, muhammad ajib abd razak, norshaffika izzaty zaiedy nor, md shafiin shukor, aimi fadzirul kamarubahrin..  (2022).  prevalence of drug and substance use among malaysian youth: a nationwide survey.  - international journal of environmental research and public health.  1-15. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nurul asyikin rosli, n.k tharshini.  (2022).  measuring stress levels among social work students during the covid-19 pandemic.  - international journal of academic research in progressive education and development.  520-527. 

   

  ezarina zakaria, alya ardini, fauziah ibrahim.  (2022).  inclusivity in drug abuse and hiv/aids prevention intervention: an exploration on fishermen community engagement.  - international journal of academic research in business and social sciences.  827-840. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nazirah hassan, mohammad rahim kamaluddin, wan shahrazad wan sulaiman, nurul atikah yunos.  (2022).  relationship between social support and high-risk relapse situation among drug offenders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1438-1444. 

   

  muhammad saleem, rozmi bin ismail, ezarina zakaria, arena che kasim.  (2016).  defining multidimensional self-perceived freedom: fgd evidence from marginalized pakistani youth.  - procedia- social and behavioral sciences.  660-667. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  ezarina zakaria.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 13. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  ancaman siber: isu dan cabaran.  - 18. 

   

  ezarina zakaria.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  aizan sofea amin, ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  penulisan tesis: kajian kuantitatif dan kualitatif.  - 28. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, zainah ahmad zamani, fauziah ibrahim, mohammad rahim kamaluddin, ezarina zakaria, salina nen, nazirah hassan, jamiah manap, fatimah yusooff.  (2021).  penilaian keberkesanan inisiatif bersepadu menangani masalah penyalahgunaan dadah, substan dan pelencongan social dalam kalanagn pelaksana, okp dan remaja/ beliai.  - 1-320. 

   

  ezureen zainal abidin & ezarina zakaria.  (2021).  pengaruh sosial penurutan dan pematuhan dalam pembentukan pemikiran kritis remaja semasa perintah kawalan pergerakan (pkp) covid-19.  - psikologi, kesejahteraan insan dan pendidikan. persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  239-249. 

   

  muhammad nazmi nasiron & ezarina zakaria.  (2021).  pengetahuan hiv/aids, keterlibatan dalam hubungan romantik dan tingkah laku seksual sesama jantina: kajian kes dalam kalangan mahasiswa universiti.  - psikologi, kesejahteraan insan dan pendidikan. persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  225-238. 

   

  alya ardini hairul aziz, ezarina zakaria, nur syuhada.  (2021).  intervensi pencegahan penyalahgunaan dadah dan hiv/aids: pengalaman dan cabaran keterlibatan komuniti nelayan kuala perlis, perlis.  - psikologi, kesejahteraan insan dan pendidikan. persidangan kebangsaan sarjana muda 2021 (persada 2021).  250-261. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, ezarina zakaria, hilwa abdullah @ mohd nor, pramela krish n krishnasamy, anathurai kalimuthu, kausalya devi sathoo.  (2020).  modul psikososial banduan india.  - 1-87.