dr. ezarina binti zakaria

pensyarah universiti

pusat kajian psikologi & kesejahteraan manusia (psitra)

 ezaz@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213918

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Ezarina Zakaria pakar dalam bidang kerja sosial khusus pada praktis dengan klien HIV/AIDS dan penagih dadah. Penyelidikan banyak tertumpu kepada impak psikososial HIV/AIDS dan intervensi pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti. Kepakaran beliau juga digunakan dalam kajian jaringan antara agensi khidmat sosial yang memberi sokongan kepada klien HIV/AIDS, penagih dadah dan komuniti berisiko dadah.

 • wan shahrazad wan sulaiman, mohammad rahim kamaluddin, ezarina zakaria, fauziah ibrahim, nazirah hassan, jamiah manap, salina nen, zainah ahmad zamani, fatimah yusooff.  (2021).  exploring gender differences in the vulnerability towards drug abuse among adolescents in malaysia.  - psikohumaniora: jurnal penelitian psikologi.  1-12. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin, nurul atikah yunos, nazirah hassan, wan shahrazad wan sulaiman.  (2021).  relationship between coping strategy and the high-risk relapse situation among drug offenders.  - international journal of academic research in business and social sciences.  422-430. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, nazirah hassan, mohammad rahim kamaluddin,wan shahrazad wan sulaiman, nurul atikah yunos.  (2021).  profil dan pengalaman menggunakan dadah dan keterlibatan jenayah dalam kalangan banduan melayu di malaysia.  - educatum journal of social science.  55-66. 

   

  wan shahrazad wan sulaiman, mohammad rahim kamaluddin, ezarina zakaria, fauziah ibrahim, nazirah hassan, salina nen, jamiah manap, zainah ahmad zamani, fatimah yusooff.  (2021).  sokongan sosial dan kesihatan mental dan pengaruhnya terhadap kerentanan penglibatan penagih dadah serta pelencongan sosial dalam kalangan remaja.  - ebangi journal of social sciences and humanities.  244-259. 

   

  n.k. tharshini, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2021).  the influence of self-concept, sense of community and social support towards social integration among young offenders in malaysia.  - kajian malaysia.  117-140. 

   

  vikneswaran sabramani, idayu badilla idris, halim ismail, thiyagar nadarajaw, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin.  (2021).  bullying and its associated individual, peer, family and school factors: evidence from malaysian national secondary school students.  - international journal of environmental research and public health.  1-28. 

   

  ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  family dysfunction of out-of-control teenage girls: a preliminary study.  - gjat global journal al-thaqafah.  79-91. 

   

  tharshini sivabalan, ezarina zakaria & aizan sofia amin.  (2018).  meneroka strategi daya tindak golongan ibu dalam menjaga anak kurang upaya kategori cerebral palsy.  - akademika. 

   

  tharshini sivabalan, fauziah ibrahim, mohd suhaimi mohamad, ezarina zakaria.  (2018).  tahap konsep kendiri, kesedaran komuniti, sokongan sosial dan pengintegrasian sosial bagi pesalah muda di malaysia.  - akademika. 

   

  ezarina zakaria, fauziah ibrahim, salina nen, norjana saim, mohd norahim mohamed sani.  (2016).  perbandingan peluang pekerjaan oleh majikan kepada bekas penagih dadah di malaysia.  - journal of southeast asian studies. 

   

  muhammad saleem, rozmi bin ismail, ezarina zakaria, arena che kasim.  (2016).  defining multidimensional self-perceived freedom: fgd evidence from marginalized pakistani youth.  - procedia- social and behavioral sciences.  660-667. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  ezarina zakaria.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 13. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  ezarina zakaria.  (2020).  jenayah jalanan : isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 13. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda saronon kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu punca dan mekanisme pencegahan.  - 4. 

   

  aizan sofea amin, ezarina zakaria, norulhuda sarnon.  (2019).  penulisan tesis: kajian kuantitatif dan kualitatif.  - 28. 

   

  norulhuda sarnon, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, khadijah alavi, salina nen, mohd suhaimi mohamad, nasrudin subhi, suzana mohd hoesni, & aizan sofia amin.  (2015).  peradaban, harapan dan kilanan: wawasan pemikiran psikologi dan pembangunan insan.  - Bab 2 : 17-32. 

   

  fauziah ibrahim, ezarina zakaria, norulhuda sarnon @ kusenin.  (2020).  jenayah jalanan: isu, punca dan mekanisme pencegahan.  - 129. 

   

  mohammad rahim kamaluddin, fauziah ibrahim, wan shahrazad wan sulaiman, ezarina zakaria, hilwa abdullah @ mohd nor, pramela krish n krishnasamy, anathurai kalimuthu, kausalya devi sathoo.  (2020).  modul psikososial banduan india.  - 1-87. 

   

  ezarina binti zakaria;fauziah binti ibrahim;nazirah binti hassan.  (2020).  pengaruh penerimaan keluarga, kesediaan terlibat dan akses logistik program ke atas penglibatan keluarga b40 dalam program pendidikan pencegahan dadah berasaskan komuniti.  -

   

  wan shahrazad wan sulaiman, fauziah ibrahim, ezarina zakaria, mohammad rahim kamaluddin.  (2019).  development and psychometric properties of addiction recovery index instrument.  - the 7th asean regional union of psychological sciences conference and the 3rd malaysian international psychology conference (arups-mipc 2019).  1-11. 

   

  aizan sofia amin, ezarina zakaria, abdul rahman ahmad badayai.  (2019).  laporan akhir pemerkasaan usahawan wanita kurang upaya fizikal.  - 1-66. 

   

  ezarina zakaria.  (2019).  fenomena yatim aids dalam pencapaian matlamat pembangunan milenium (mdg) pertubuhan bangsa-bangsa bersatu.  - isejahtera.  49-51.