dr. hasanah binti abd. khafidz

pensyarah universiti

pusat kajian dakwah & kepimpinan

No. Telefon Rasmi :  60389215528

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Dr. Hasanah binti Abd. Khafidz is a Senior Lecturer in the Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia from December 2015 until now. Prior to that, she was a Senior Lecturer at the Pusat Citra Universiti, Universiti Kebangsaan Malaysia, from July 2013 to November 2015. She also served as a Senior Lecturer at the Department of Islamic Studies, School of Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang, from August 2006 to June 2013. She graduated with a Bachelor of Arts (Sharia and Islamic Studies) from Mu`tah University, Jordan (1997), then obtained a Master in Fiqh and Usul Fiqh from International Islamic University Malaysia (2000). She obtained a PhD from the University of Malaya in 2006. Her area of specialization is about zakat or Islamic charity. Her book about Asnaf Zakat won Anugerah Buku Negara in 2018. She is also very active in e-learning and a winner at Anugerah e-Pembelajaran 2015 (the category of creative and interactive e-learning videos).
 • muhamad faisal ashaari, nurul aini syazwani norhisham, rosmawati mohamad rasit, hasanah abd khafidz.  (2022).  sumber sokongan sosial untuk warga emas.  - jurnal pengajian islam (jpi).  208-223. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, norazman amat, md noor saper, abdul ghaffar surip, zaini said, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, zulkefli aini, muhammad adib samsudin, che maryam ahmad, ahmad irdha mokhtar, hasa.  (2022).  e-terapi keluarga sakinah.  - 1-145. 

   

  muhammad muzakkir yazib, hasanah abd khafidz.  (2022).  pengagihan bantuan zakat kepada institusi agama di malaysia semasa pandemik covid-19.  - e-proceedings of international virtual conference on contemporary fiqh and laws (iconfiqh 2022).  90-100. 

   

  hasanah abd khafidz, muhammad muzakkir yazib.  (2022).  peranan zakat sebagai sistem sokongan pendidikan islam semasa pandemik covid-19.  - prosiding seminar antarabangsa isu-isu kontemporari dakwah dan akidah (semada 2022).  60-64. 

   

  hasanah binti abd. khafidz, zulkefli bin aini & siti jamiaah binti abdul jalil.  (2021).  laporan akhir kajian model pembelajaran imersif teradun bagi memahami zakat.  - 1-21. 

   

  irwan mohd subri, mohd hapiz mahaiyadin, suhazeli abdullah, hasanah abd khafidz.  (2021).  pengetahuan dan penerimaan masyarakat islam di malaysia terhadap vaksin covid-19.  - ulum islamiyyah the malaysian journal of islamic sciences.  49-68. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, mohd izhar ariff mohd kashim, wan anisah endut, suraya ismail, hasanah abd khafidz, hafas furqani, zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mohd borhanuddin zakaria.  (2020).  zakat distribution through microfinancing: hukm (islamic ruling) and form of aqad (contract).  - journal of critical reviews.  1032-1038. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, mohd izhar ariff mohd kashim, wan anisah endut, suraya ismail, hasanah abd khafidz, hafas furqani, zaizul ab rahman, ahmad yunus mohd noor, mohd borhanuddin zakaria.  (2020).  zakat distribution through micro financing: hukm (islamic ruling) and form of aqad (contract).  - journal of critical reviews.  1032-1038. 

   

  nurkhamimi zainuddin, azman ab. rahman, muhammad sabri sahrir, hasanah abd khafiz.  (2019).  a study on the effectiveness of global zakat game (gzg) as a zakat teaching and learning tool.  - international journal of academic research in business and social sciences.  1488-1500. 

   

  mohd arip kasmo, abur hamdi usman, aminudin bashir, jamsari alias, mohamad mohsin mohamad said, zulkifli mohamad, hasanah abd khafidz, nazri muslim, khalim zainal.  (2015).  the perception of the people in malaysia on the relation between science and human problems.  - mediterranean journal of social sciences.  374-379. 

   

  najah nadiah amran, ahmad irdha mokhtar, abd. ghafar don, hasanah abd. khafidz, a'dawiyah ismail.  (2020).  high-impact educational practices hieps the malaysian higher education experience - volume 1.  - 9. 

   

  zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - feqah tahap 1.  - 97. 

   

  hasanah abd khafidz, zulkefli ain, nur nazira rahim.  (2019).  memperkasa potensi muallaf era kontemporari.  - 14. 

   

  zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - tauhid tahap 1.  - 61. 

   

  muhamad faisal ashaari & hasanah abd khafidz.  (2016).  isu kontemporari had kifayah zakat dan pengurusan di malaysia.  - 16. 

   

  najah nadiah amran, ahmad irdha mokhtar, abd. ghafar don, hasanah abd. khafidz, a'dawiyah ismail.  (2020).  high-impact educational practices hieps the malaysian higher education experience - volume 1.  - 9. 

   

  tengku nor husna tengku jamil, hasanah abd khafidz, khazri osman, syazwani mohd mutaridi.  (2020).  wasatiyyah: konsep dan pengamalan.  - 8. 

   

  hasanah abd khafidz, zulkefli ain, nur nazira rahim.  (2019).  memperkasa potensi muallaf era kontemporari.  - 14. 

   

  hasanah abd khafidz.  (2017).  cinta serata alam.  - 8. 

   

  muhamad faisal ashaari & hasanah abd khafidz.  (2016).  isu kontemporari had kifayah zakat dan pengurusan di malaysia.  - 16. 

   

  zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - tauhid tahap 1.  - 61. 

   

  zulkefli aini, salasiah hanin hamjah, nur a'thiroh masyaa'il tan abdullah@tan ai pao, khazri osman, hasanah abd. khafidz, zainab ismail.  (2019).  bimbingan asas fardhu ain masyarakat orang asli kelantan - feqah tahap 1.  - 97. 

   

  hasanah abd khafidz.  (2017).  pentafsiran asnaf zakat di malaysia mengikut masa dan tempat.  - 272. 

   

  muhamad faisal ashaari, rosmawati mohamat rasit & hasanah abd khafidz.  (2016).  mengenali manusia dari perspektif al-quran (asas psikologi dan komunikasi dakwah).  - 137. 

   

  azman ab rahman & hasanah abd khafidz.  (2015).  ensiklopedia asnaf dan skim agihan zakat di malaysia.  - 296. 

   

  zainab ismail, wan ibrahim wan ahmad, salasiah hanin hamjah, norazman amat, md noor saper, abdul ghaffar surip, zaini said, rosmawati mohamad rasit, muhamad faisal ashaari, zulkefli aini, muhammad adib samsudin, che maryam ahmad, ahmad irdha mokhtar, hasa.  (2022).  e-terapi keluarga sakinah.  - 1-145. 

   

  hasanah binti abd. khafidz, zulkefli bin aini & siti jamiaah binti abdul jalil.  (2021).  laporan akhir kajian model pembelajaran imersif teradun bagi memahami zakat.  - 1-21. 

   

  hasanah abd. khafidz.  (2021).  unpacking everyone can create video: your first movie.  - 1-18. 

   

  hasanah abd. khafidz.  (2021).  walkthrough ipad learning resources, ecc and showcase of student work (cerdik & yayasan hasanah untuk negeri perak).  - 1-20. 

   

  hasanah abd khafidz, nur nazira rahim, siti jamiaah abdul jalil, zulkefli aini.  (2021).  mooc zakat untuk mualaf.  - 7th teaching and learning innovation festival.  1.