nur zahidah che mohamed, mohd nazri ahmad, nor syamimi mohd.  (2023).  perkembangan ilmu tafsir merentas zaman.  - turath: journal of al-quran and al-sunnah.  45-60. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

 

ros ilyani anis rosli, nor syamimi mohd.  (2022).  kemukjizatan geologi laut menurut tafsir al-maraghi surah al-nur ayat 40.  - eprosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia 2022).  192-199. 

 

nur afina salsabila abdul rahman, nor syamimi mohd.  (2022).  sorotan literatur mengenai makanan menurut perspektif al-quran dan sains.  - eprosiding seminar pelajar tahun akhir prasiswazah program pengajian al-quran dan al-sunnah (setia 2022).  413-418. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

 

haziyah hussin, nor syamimi mohd, bahrum faizan.  (2021).  warisan hadis ulama nusantara.  - 15. 

 

nor syamimi mohd, haziyah hussin, nadzrah ahmad.  (2020).  enriching the islamic tradition in research inquiry.  - 8. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

 

haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

 

mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, haziyah hussin, hamdi ishak, al muslim mustapa, khazri osman & nor syamimi mohd.  (2020).  modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  - 71. 

 

mohd faizulamri bin mohd saad;sabri bin mohamad;haziyah binti hussin;khazri bin osman;al muslim bin mustapa @ ab rahim;nor syamimi binti mohd;hamdi bin ishak.  (2020).  pembinaan modul tadabbur mudah untuk huffaz al-quran.  -

 

hamdi ishak & nor syamimi mohd.  (2018).  rehlah mufassirun semai cinta al-quran.  - futuristik.  23.