dr. shahrul nazmi bin sannusi

pensyarah universiti

pusat kajian media & komunikasi (mention)

No. Telefon Rasmi :  4380

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Memperoleh Sarjana Muda Komunikasi (USM), Sarjana (USM) dan PhD (UM). Bidang kepakaran dalam Kewartawanan, Pengurusan Krisis, dan Komunikasi Korporat.

 • jamali bujang sanawi, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2022).  penonjolan isu media arus perdana, media alternatif dan media kerajaan di twitter.  - jurnal pengajian media malaysia.  55-78. 

   

  mohd suhaimi mohamad, kadir arifin, noor alaudin abdul wahab, shahrul nazmi sannusi, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor, azizi ab rahman, nurul aisyah abas, syahidrul ashraff zamri.  (2021).  prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, mohd. nasir selamat, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, azianura hani ahsari, shahrul nazmi sanusi, zaizul abd. rahman.  (2021).  school engagement among adolescents from low income family in kuala lumpur.  - international journal of academic research in business and social science.  936-945. 

   

  emma mirza wati binti mohamad;chong sheau tsuey;abdul latiff bin ahmad;sabariah binti mohamed salleh;arina anis binti azlan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia.  -

   

  mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

   

  mohd nasir selamat, fauziah ibrahim, salina nen, norulhuda sarnon, nasrudin subhi, azianurahani shaari, shahrul nazmi sannusi, zaizul ab rahman.  (2018).  keselamatan persekitaran perumahan dalam kalangan remaja di kawasan program perumahan rakyat (ppr).  - geografia online -malaysian journal of society and space (gmjss).  115-126. 

   

  shahrul nazmi sannusi, husna mohd ibrahim.  (2018).  peranan perekonomian media dalam survival penerbitan akhbar berbahasa melayu di malaysia.  - jurnal komunikasi. 

   

  shahrul nazmi sannusi, nawwar aqilah mohd fauzi.  (2017).  analisis berita kempen calon pilihanraya presiden donald trump: kajian terhadap utusan malaysia online dan astro awani online.  - jurnal komunikasi.  460-474. 

   

  azianura hani shaari, shahrul nazmi sannusi.  (2017).  power, dominance and homosocial solidarity in young men`s cyber talk.  - akademika.  327-342. 

   

  salina nen, fauziah ibrahim, mohd. nasir selamat, nasrudin subhi, norulhuda sarnon, azianura hani ahsari, shahrul nazmi sanusi, zaizul abd. rahman.  (2021).  school engagement among adolescents from low income family in kuala lumpur.  - international journal of academic research in business and social science.  936-945. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  family communication and the choice of a life partner among youths in malaysia.  - jurnal komunikasi.  334-346. 

   

  nasrudinsubhi, fauziah ibrahim, norulhuda sarnon, salina nen, azianura hani shaari, mohd nasir selamat, zaizul ab rahman, shahrul nazmi sannusi, daniella m mokhtar.  (2020).  sexual health among youth-at-risk in kuala lumpur.  - international journal of psychosocial rehabilitation.  4310-4322. 

   

  sharul azim sharudin, normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  peranan infografik dalam meningkatkan kesedaran kesihatan belia daripada perspektif pereka grafik.  - jurnal komunikasi malaysian journal of communication.  356-368. 

   

  shahrul nazmi sannusi.  (2020).  literasi media dalam kalangan pelajar di institusi pengajian tinggi terhadap isu alam sekitar.  - jurnal komunikasi: malaysian journal of communication.  124-142. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut pespektif islam.  - 7. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 4. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 164. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, shahrul nazmi sannusi, ruzian markom.  (2021).  literasi dan kewibawaan maklumat warga siber.  - 14. 

   

  normah mustaffa, wan amizah wan mahmud, badrul redzuan abu hassan, ali salman, muhammad adnan pitchan, shahrul nazmi sannusi.  (2020).  pendapat awam dalam era digital.  - 121. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 4. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut pespektif islam.  - 7. 

   

  normah mustaffa, shahrul nazmi sannusi, ali salman, wan amizah wan mahmud & mohd. nor shahizan ali.  (2018).  impak media, komunikasi dan industri kreatif.  - 20. 

   

  mohd suhaimi mohamad, roslee rajikan, kadir arifin, shahrul nazmi sannusi, noor alaudin abdul wahab, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor.  (2021).  pelan pengurusan krisis pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - 40. 

   

  shahrul nazmi sannusi, muhammad azim zaid.  (2020).  kewartawanan dalam era digital.  - 124. 

   

  shahrul nazmi sannusi.  (2019).  survival penerbitan akhbar dalam era konvergens.  - 169. 

   

  rosmawati mohamad rasit, shahrul nazmi sannusi, md. rozalafri johori.  (2019).  pengiklanan menurut perspektif islam.  - 164. 

   

  shahrul nazmi sannusi, siti ezaleila mustafa.  (2018).  penerbitan majalah hiburan dalam era digital.  - 184. 

   

  wan amizah binti wan mahmud;normah bt. mustaffa;maizatul haizan binti mahbob;muhammad adnan bin pitchan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  applying behavioural insights to reduce the spread of fake news in malaysia.  -

   

  rosmawati binti mohamad rasit;zainab binti ismail;salasiah binti hanin hamjah;salmy edawati binti yaacob;muhammad adib bin samsudin;zulkefli bin aini;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  psikografi pengguna islam dalam pembinaan kerangka pengiklanan islami.  -

   

  mohd suhaimi mohamad, kadir arifin, noor alaudin abdul wahab, shahrul nazmi sannusi, anuar ahmad, wan mazlina wan mashhor, azizi ab rahman, nurul aisyah abas, syahidrul ashraff zamri.  (2021).  prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  - prosedur operasi standard pengurusan aktiviti/program pelajar universiti kebangsaan malaysia.  1-20. 

   

  emma mirza wati binti mohamad;chong sheau tsuey;abdul latiff bin ahmad;sabariah binti mohamed salleh;arina anis binti azlan;shahrul nazmi bin sannusi.  (2021).  pembangunan indikator kesejahteraan lelaki pelbagai etnik di malaysia.  -

   

  noor alaudin abdul wahab, nur zulaika ishak, onn wah lee, shahrul nazmi sannusi, suzaily wahab.  (2021).  case studies on schizophrenia patients with auditory hallucinations: could auditory suppression objectively measure the effectiveness of electroconvulsive therapy?.  - 4th malaysian international psychology conference.  1-2.