dr. lai wei sieng

pensyarah universiti

pusat pembangunan inklusif & lestari (sid)

No. Telefon Rasmi :  0389213726

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Lai Wei Sieng is a new and young scholar in field of Economics. Specialize in Economic Development. Human Resource and Applied Economics.
 • khadijah an-najibah azaha sabri; lai wei sieng.  (2022).  faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya dalam kalangan graduan ketika pandemik covid-19.  - jurnal personalia pelajar.  9-21. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  mohd syuhaimi ab rahman, lai wei sieng, farah farzana rasol, wan nursyaffiq wan mahamood, rosnita manap, mimi sharina ash'ari, nur aqilah mohd roseli, mohammad hafiz mohd ali, mohd faiz md shah.  (2021).  senadi (buletin alumni universiti kebangsaan malaysia).  - 1-48. 

   

  iszan hana kaharudin, mohd syuhaimi ab rahman, lai wei siang, rokiah omar, nasruddin yunos.  (2021).  berita harian.  - covid-19: ukm salur rm80,000 bantu rakyat terkesan.  1. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  ammar fikree mohamed jofree, norayati hashim, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2021).  efficiency assessment of transport manufacturing firms using a stochastic frontier analysis approach.  - sains malaysiana.  2445-2453. 

   

  mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2019).  analisis penyampulan data (dea) dua peringkat dalam mengenal pasti faktor penentu kecekapan teknik firma pembuatan pengangkutan.  - sains malaysiana.  901-908. 

   

  nirmal kaur hari singh, lai wei sieng, mohd nasir mohd saukani.  (2018).  impact of education levels on economic growth in malaysia: a gender base analysis.  - geografia malaysian journal of society and space.  13-26. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, hamdan muhamad isa.  (2021).  technical efficiency in malaysian manufacturing firms: a stochastic frontier analysis approach.  - journal of sustainability science and management.  243-255. 

   

  wan nur saadah surianshah, lai wei sieng, norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, hawati janor.  (2021).  faktor mempengaruhi penglibatan belia dalam sektor perladangan kelapa sawit.  - international journal of management studies.  115-140. 

   

  ammar fikree mohamed jofree, norayati hashim, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2021).  efficiency assessment of transport manufacturing firms using a stochastic frontier analysis approach.  - sains malaysiana.  2445-2453. 

   

  muhamad azhar nor sabli, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng.  (2019).  application of two-stage data envelopment analysis (dea) in identifying the technical efficiency and determinants in the plastic manufacturing industry in malaysia.  - international journal of supply chain management.  899-907. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, nazrul anuar nayan, lai wei sieng, farah farzana rasol.  (2021).  sumbangan alumni dalam memastikan kelestarian universiti.  - 109. 

   

  lai wei sieng.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 19. 

   

  lai wei sieng.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 15. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, nazrul anuar nayan, lai wei sieng, farah farzana rasol.  (2021).  sumbangan alumni dalam memastikan kelestarian universiti.  - 109. 

   

  lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar bt. mohd. idris;hawati binti janor;wye chung khain;lai wei sieng.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit .  -

   

  lai wei sieng.  (2021).  pengurusan perhubungan alumni dalam norma baharu.  - senadi.  22-23. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, lai wei sieng, farah farzana rasol, wan nursyaffiq wan mahamood, rosnita manap, mimi sharina ash'ari, nur aqilah mohd roseli, mohammad hafiz mohd ali, mohd faiz md shah.  (2021).  senadi (buletin alumni universiti kebangsaan malaysia).  - 1-48. 

   

  iszan hana kaharudin, mohd syuhaimi ab rahman, lai wei siang, rokiah omar, nasruddin yunos.  (2021).  berita harian.  - covid-19: ukm salur rm80,000 bantu rakyat terkesan.  1. 

   
  dr. lai wei sieng

  pensyarah universiti

  pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

   laiws@ukm.edu.my

  No. Telefon Rasmi :  3726

  No. rasmi:
  UKM : 03 8921 5555     Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI
 • khadijah an-najibah azaha sabri; lai wei sieng.  (2022).  faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya dalam kalangan graduan ketika pandemik covid-19.  - jurnal personalia pelajar.  9-21. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  mohd syuhaimi ab rahman, lai wei sieng, farah farzana rasol, wan nursyaffiq wan mahamood, rosnita manap, mimi sharina ash'ari, nur aqilah mohd roseli, mohammad hafiz mohd ali, mohd faiz md shah.  (2021).  senadi (buletin alumni universiti kebangsaan malaysia).  - 1-48. 

   

  iszan hana kaharudin, mohd syuhaimi ab rahman, lai wei siang, rokiah omar, nasruddin yunos.  (2021).  berita harian.  - covid-19: ukm salur rm80,000 bantu rakyat terkesan.  1. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  ammar fikree mohamed jofree, norayati hashim, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2021).  efficiency assessment of transport manufacturing firms using a stochastic frontier analysis approach.  - sains malaysiana.  2445-2453. 

   

  mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2019).  analisis penyampulan data (dea) dua peringkat dalam mengenal pasti faktor penentu kecekapan teknik firma pembuatan pengangkutan.  - sains malaysiana.  901-908. 

   

  nirmal kaur hari singh, lai wei sieng, mohd nasir mohd saukani.  (2018).  impact of education levels on economic growth in malaysia: a gender base analysis.  - geografia malaysian journal of society and space.  13-26. 

   

  rong shang, lai wei sieng.  (2022).  regional economic upgrading and development based on digital and intelligent innovation.  - mobile information systems.  1-12. 

   

  mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, hamdan muhamad isa.  (2021).  technical efficiency in malaysian manufacturing firms: a stochastic frontier analysis approach.  - journal of sustainability science and management.  243-255. 

   

  wan nur saadah surianshah, lai wei sieng, norlida hanim mohd salleh, siti hajar mohd idris, hawati janor.  (2021).  faktor mempengaruhi penglibatan belia dalam sektor perladangan kelapa sawit.  - international journal of management studies.  115-140. 

   

  ammar fikree mohamed jofree, norayati hashim, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng, sulhi ridzuan.  (2021).  efficiency assessment of transport manufacturing firms using a stochastic frontier analysis approach.  - sains malaysiana.  2445-2453. 

   

  muhamad azhar nor sabli, mohd fahmy-abdullah, lai wei sieng.  (2019).  application of two-stage data envelopment analysis (dea) in identifying the technical efficiency and determinants in the plastic manufacturing industry in malaysia.  - international journal of supply chain management.  899-907. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, nazrul anuar nayan, lai wei sieng, farah farzana rasol.  (2021).  sumbangan alumni dalam memastikan kelestarian universiti.  - 109. 

   

  lai wei sieng.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 19. 

   

  lai wei sieng.  (2018).  keperluan kemahiran mendepani revolusi perindustrian keempat.  - 15. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, nazrul anuar nayan, lai wei sieng, farah farzana rasol.  (2021).  sumbangan alumni dalam memastikan kelestarian universiti.  - 109. 

   

  lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  norlida hanim binti mohd salleh;siti hajar bt. mohd. idris;hawati binti janor;wye chung khain;lai wei sieng.  (2021).  pembangunan modal insan dan pekerjaan dalam kalangan golongan muda di sektor kelapa sawit .  -

   

  lai wei sieng.  (2021).  pengurusan perhubungan alumni dalam norma baharu.  - senadi.  22-23. 

   

  mohd syuhaimi ab rahman, lai wei sieng, farah farzana rasol, wan nursyaffiq wan mahamood, rosnita manap, mimi sharina ash'ari, nur aqilah mohd roseli, mohammad hafiz mohd ali, mohd faiz md shah.  (2021).  senadi (buletin alumni universiti kebangsaan malaysia).  - 1-48. 

   

  iszan hana kaharudin, mohd syuhaimi ab rahman, lai wei siang, rokiah omar, nasruddin yunos.  (2021).  berita harian.  - covid-19: ukm salur rm80,000 bantu rakyat terkesan.  1.