cik ammalina dalillah binti mohd isa

pensyarah universiti

pusat kajian bahasa arab & tamadun islam

 ammalina@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  3079

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • ammalina dalillah mohd isa, spahic omer, fauziah fathil.  (2023).  factors contributing to the achievement of the ottoman conquest of the balkan in the 14th century.  - international journal of advance research (ijar).  1023-1029. 

   

  ammalina dalillah mohd isa.  (2022).  kerajaan islam ilkhan.  - 1-20. 

   

  ammalina dalillah mohd isa.  (2022).  pembentukan, perkembangan dan kejatuhan kerajaan mamluk.  - 1-32. 

   

  ammalina dalillah mohd isa, spahic omer, fauziah fathil.  (2022).  the sultanate of murad ii (1421-1451) of the ottoman empire.  - international journal of advanced research.  792-798. 

   

  ummu kalthum abdul hadi, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, azmul fahimi kamaruzaman, ammalina dalillah mohd. isa.  (2022).  notes on social development in the ghaznavid empire according to selected historiography sources.  - international journal of advanced research (ijar).  512-517. 

   

  ammalina dalillah mohd isa, spahic omer, fauziah fathil.  (2023).  factors contributing to the achievement of the ottoman conquest of the balkan in the 14th century.  - international journal of advance research (ijar).  1023-1029. 

   

  ummu kalthum abdul hadi, mohamad zulfazdlee abul hassan ashari, azmul fahimi kamaruzaman, ammalina dalillah mohd. isa.  (2022).  notes on social development in the ghaznavid empire according to selected historiography sources.  - international journal of advanced research (ijar).  512-517. 

   

  ammalina dalillah mohd isa, spahic omer, fauziah fathil.  (2022).  the sultanate of murad ii (1421-1451) of the ottoman empire.  - international journal of advanced research.  792-798. 

   

  burhanuddin jalal, ezad azraai jamsari, ammalina dalillah mohd isa.  (2021).  kepimpinan dan pemikiran strategik muhammad al-fateh.  - 89. 

   

  burhanuddin jalal, ezad azraai jamsari, ammalina dalillah mohd isa.  (2021).  kepimpinan dan pemikiran strategik muhammad al-fateh.  - 89. 

   

  ammalina dalillah mohd isa.  (2022).  kerajaan islam ilkhan.  - 1-20. 

   

  ammalina dalillah mohd isa.  (2022).  pembentukan, perkembangan dan kejatuhan kerajaan mamluk.  - 1-32. 

   

  wan kamal mujani, azmul fahimi kamaruzaman, ermy azziaty rozali, kaseh abu bakar, salmah ahmad, roziah sidik, zamri arifin, ezad azraai jamsari, farid mat zain, izziah suryani mat resad, maheram ahmad & md nor abdullah, suhaila zailani, zulkarnain mohamed.  (2017).  montaj profil jabatan pengajian arab dan tamadun islam, fpi, ukm.  - youtube.com.  1-15.