then chin tart, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  teachers' readiness in using i-think mind maps in the subject of mathematics in primary schools.  - nternational journal of academic research in progressive education and development.  2052-2066. 

 

ahmad yasir mustafa bakri, syamim natasha suhaimi, roslinda rosli, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  penjanaan masalah dalam penyelidikan pendidikan matematik.  - jurnal pendidikan sains dan matematik malaysia.  12-28. 

 

felisca farah rubert, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  maths teachers' readiness towards digital transformation of education in nabawan.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1136-1146. 

 

abdul fattah mat nang, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  revolutionizing education: navigating the new landscape post-covid-19 a scoping review.  - international journal of educational methodology.  819-833. 

 

jenny ting, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  the attitude of using text books among primary school teachers.  - international journal of academic research in progressive education and development.  299-313. 

 

hii bii hui, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  influence of game based learning in mathematics education on the students cognitive and affective domain: a systematic review.  - frontiers in psychology.  1-15. 

 

albert nguong baul ling, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  challenges of teachers when teaching sentence-based mathematics problem-solving skills.  - frontiers in psychology.  1-11. 

 

muhammad sofwan mahmud, siti mistima maat, roslinda rosli, nur ainil sulaiman, shahrul badriyah mohamed.  (2022).  the application of entrepreneurial elements in mathematics teaching: challenges for primary school mathematics teachers.  - frontiers in psychology.  1-9. 

 

abdul fattah mat nang, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  revolutionizing education: navigating the new landscape post-covid-19 a scoping review.  - international journal of educational methodology.  819-833. 

 

jenny ting, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  the attitude of using text books among primary school teachers.  - international journal of academic research in progressive education and development.  299-313. 

 

michelle tiong king moi, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  level of teacher's readiness towards the implementation of dual language (dual language program) in mathematics subjects in schools - inland schools, sarawak.  - international journal of academic research in progressive education and development.  53-66. 

 

felisca farah rubert, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  maths teachers' readiness towards digital transformation of education in nabawan.  - international journal of academic research in progressive education and development.  1136-1146. 

 

then chin tart, muhammad sofwan mahmud.  (2024).  teachers' readiness in using i-think mind maps in the subject of mathematics in primary schools.  - nternational journal of academic research in progressive education and development.  2052-2066. 

 

muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

 

muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

 

muhammad sofwan bin mahmud;nik mohd rahimi bin nik yusoff;siti mistima binti maat.  (2024).  meneroka pelaksanaan penyoalan lisan dalam pengajaran matematik guru cemerlang di sekolah menengah.  -

 

muhammad sofwan mahmud.  (2024).  kelemahan subjek matematik beri impak besar kepada negara.  - berita harian.  1. 

 

muhammad sofwan mahmud.  (2024).  ibu bapa perlu cari kaedah terbaik tarik minat anak kuasai matematik.  - rencana berita harian.  1. 

 

ekhwan toriman, haryanti mohd affandi, anies farziehan zakaria, effendi@ewan matore, sofwan mahmud, afifudin husairi mat jusoh, mohd firdaus mustaffa kamal, ridzwan che rus, ummu sakinah mohamad subri.  (2022).  laporan akhir : cabaran dan impak pensijilan profesional industri dan antarabangsa di malaysia.  - 1-286. 

 

muhammad sofwan mahmud.  (2018).  inspem weekly seminar.  - inspem weekly seminar, universiti putra malaysia.