dr. muhammad sofwan bin mahmud

pensyarah universiti

pusat kajian pembudayaan stem

 sofwanmahmud@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • muhamad fadzlan sa aidin, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  oral questioning strategies of mathematics teachers in teaching and learning mathematics: a systematic literature review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  594-612. 

   

  shivaraj subramaniam, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud,.  (2022).  validity and reliability of the needs analysis instrument for the mathematics problem solving module.  - cypriot journal of educational sciences.  4518-4529. 

   

  aini hayati pazin @ fadzil, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  factors influencing teachers creative teaching a systematic review.  - cypriot journal of educational sciences.  240-254. 

   

  bhanu leega a/p arumugam, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  kesediaan guru matematik sekolah rendah di selangor terhadap penerapan kbat dalam pengajaran dan pembelajaran.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-10. 

   

  miranda musa, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  strategi pengajaran matematik dalam bahasa inggeris sebagai bahasa kedua: sebuah kajian literatur sistematik.  - malaysian journal of social sciences and humanities.  1-16. 

   

  muhammad sofwan mahmud, siti mistima maat, roslinda rosli, nur ainil sulaiman, shahrul badriyah mohamed.  (2022).  the application of entrepreneurial elements in mathematics teaching: challenges for primary school mathematics teachers.  - frontiers in psychology.  1-9. 

   

  muhamad fadzlan sa aidin, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  oral questioning strategies of mathematics teachers in teaching and learning mathematics: a systematic literature review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  594-612. 

   

  aini hayati pazin @ fadzil, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  factors influencing teachers creative teaching a systematic review.  - cypriot journal of educational sciences.  240-254. 

   

  aini hayati pazin@fadzil, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  a rasch model analysis of the tpack instrument in the creative teaching of the primary mathematics teachers.  - cypriot journal of educational sciences.  4259-4274. 

   

  ahya kautsar ahmad termizi, muhammad sofwan mahmud.  (2022).  mathematics anxiety and relationship with mathematics achievement of form four students.  - international journal of academic research in business and social sciences.  2894-2901. 

   

  shivaraj subramaniam, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud,.  (2022).  validity and reliability of the needs analysis instrument for the mathematics problem solving module.  - cypriot journal of educational sciences.  4518-4529. 

   

  muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

   

  muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

   

  ekhwan toriman, haryanti mohd affandi, anies farziehan zakaria, effendi@ewan matore, sofwan mahmud, afifudin husairi mat jusoh, mohd firdaus mustaffa kamal, ridzwan che rus, ummu sakinah mohamad subri.  (2022).  laporan akhir : cabaran dan impak pensijilan profesional industri dan antarabangsa di malaysia.  - 1-286. 

   

  muhammad sofwan mahmud & aida suraya md. yunus.  (2018).  aras soalan lisan dalam pentaksiran formatif bagi subjek matematik sekolah rendah.  - seminar on ethnomathematics and mathematics education (seme'18). 

   

  mohamad sattar rasul.  (2018).  national conference on the 4th industrial revolution skills development.  - sustainability in educati. 

   

  muhammad sofwan mahmud.  (2018).  inspem weekly seminar.  - inspem weekly seminar, universiti putra malaysia. 

   

  muhammad sofwan bin mahmud.  (2017).  keajaiban nombor 9.  - 1-11.