dr. muhammad sofwan bin mahmud

pensyarah universiti

pusat kajian pembudayaan stem

 sofwanmahmud@ukm.edu.my

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • hii bii hui, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  influence of game based learning in mathematics education on the students cognitive and affective domain: a systematic review.  - frontiers in psychology.  1-15. 

   

  muhammad sofwan mahmud, nadia fasha mohd drus.  (2023).  the use of oral questioning to improve students reasoning skills in primary school mathematics learning.  - frontiers in education.  1-12. 

   

  ricky empera lee, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  examining what influences mathematics teachers' implementation of formative assessment.  - international journal of academic research in progressive education and development.  326-350. 

   

  chong shing kit, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  keberkesanan pembelajaran berasaskan perisian terhadap penguasaan geometri dalam kalangan murid tahun enam: sebuah tinjauan literatur.  - malaysian journal of social sciences and humanities (mjssh).  1-9. 

   

  albert nguong baul ling, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  challenges of teachers when teaching sentence-based mathematics problem-solving skills.  - frontiers in psychology.  1-11. 

   

  hii bii hui, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  influence of game based learning in mathematics education on the students cognitive and affective domain: a systematic review.  - frontiers in psychology.  1-15. 

   

  albert nguong baul ling, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  challenges of teachers when teaching sentence-based mathematics problem-solving skills.  - frontiers in psychology.  1-11. 

   

  muhammad sofwan mahmud, siti mistima maat, roslinda rosli, nur ainil sulaiman, shahrul badriyah mohamed.  (2022).  the application of entrepreneurial elements in mathematics teaching: challenges for primary school mathematics teachers.  - frontiers in psychology.  1-9. 

   

  ricky empera lee, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  examining what influences mathematics teachers' implementation of formative assessment.  - international journal of academic research in progressive education and development.  326-350. 

   

  hii bii hui, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  influence of game based learning in mathematics education on the students cognitive and affective domain: a systematic review.  - frontiers in psychology.  1-15. 

   

  muhammad sofwan mahmud, nadia fasha mohd drus.  (2023).  the use of oral questioning to improve students reasoning skills in primary school mathematics learning.  - frontiers in education.  1-12. 

   

  nabilah aida mat nor azmay, roslinda rosli, siti mistima maat, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  educational research trends on statistical reasoning and statistical thinking: a systematic literature review.  - international journal of academic research in progressive education and development.  586-600. 

   

  albert nguong baul ling, muhammad sofwan mahmud.  (2023).  challenges of teachers when teaching sentence-based mathematics problem-solving skills.  - frontiers in psychology.  1-11. 

   

  muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

   

  muhammad sofwan mahmud, tajularipin sulaiman, ahmad fauzi mohd ayub, aida suraya md. yunus.  (2022).  perspektif dalam pelaksanaan kurikulum: menguasai kbat menjiwai kemanusiaan.  - 331. 

   

  ekhwan toriman, haryanti mohd affandi, anies farziehan zakaria, effendi@ewan matore, sofwan mahmud, afifudin husairi mat jusoh, mohd firdaus mustaffa kamal, ridzwan che rus, ummu sakinah mohamad subri.  (2022).  laporan akhir : cabaran dan impak pensijilan profesional industri dan antarabangsa di malaysia.  - 1-286. 

   

  muhammad sofwan mahmud & aida suraya md. yunus.  (2018).  aras soalan lisan dalam pentaksiran formatif bagi subjek matematik sekolah rendah.  - seminar on ethnomathematics and mathematics education (seme'18). 

   

  mohamad sattar rasul.  (2018).  national conference on the 4th industrial revolution skills development.  - sustainability in educati. 

   

  muhammad sofwan mahmud.  (2018).  inspem weekly seminar.  - inspem weekly seminar, universiti putra malaysia. 

   

  muhammad sofwan bin mahmud.  (2017).  keajaiban nombor 9.  - 1-11.