dr. nurhidayah binti bahar

pensyarah universiti

pusat kajian teknologi & pengurusan perisian (softam)

 nbahar@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Nurhidayah Bahar ialah Pensyarah Kanan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menyelidik dan mengajar dalam domain sistem maklumat termasuk pengurusan pengetahuan, IT/IS, pangkalan data dan e-dagang. Beliau telah menerbitkan artikel dalam banyak jurnal antarabangsa dan terlibat dalam penulisan buku dan bab dalam buku bagi topik Fintech dan Real-time Events in Microblogs.
  Nurhidayah Bahar is a Senior Lecturer at Universiti Kebangsaan Malaysia. She researches and teaches in the domains of information systems including knowledge management, IT/IS, databases and e-commerce. She has published articles in many international journals and is involved in writing books and book chapters on the topics of Fintech and Real-time Events in Microblogs.

 • anil kumar budati, shayla islam, mohammad kamrul hasan, nurhizam safie, nurhidayah bahar, taher m ghazal.  (2023).  optimized visual internet of things for video streaming enhancement in 5g sensor network devices.  - sensors.  1-18. 

   

  nurwina anuar, nurhidayah bahar.  (2023).  imagery training for malaysian paralympics athletes - an important steps towards sports equity.  - british journal of sports medicine.  613-614. 

   

  hadi affendy dahlan, nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  sambutan raya bersama ahli kelab video inovasi.  - buletin akses 2022 (vol 4).  30-31. 

   

  nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, masura rahmat,hadi affendy dahlan, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  video innovation club (vic) adapting to a virtual teams in times of pandemic.  - advancing knowledge for success.  52-53. 

   

  shamshul bahri, izlin ismail, noor ismawati jaafar, ali fauzi, shahrin saaid shaharuddin & nurhidayah bahar.  (2023).  the state of financial technologies (fintech) in malaysia.  - 159. 

   

  nurwina anuar, nurhidayah bahar.  (2023).  imagery training for malaysian paralympics athletes - an important steps towards sports equity.  - british journal of sports medicine.  613-614. 

   

  anil kumar budati, shayla islam, mohammad kamrul hasan, nurhizam safie, nurhidayah bahar, taher m ghazal.  (2023).  optimized visual internet of things for video streaming enhancement in 5g sensor network devices.  - sensors.  1-18. 

   

  nurwina anuar, nurhidayah bahar.  (2023).  imagery training for malaysian paralympics athletes - an important steps towards sports equity.  - british journal of sports medicine.  613-614. 

   

  anil kumar budati, shayla islam, mohammad kamrul hasan, nurhizam safie, nurhidayah bahar, taher m ghazal.  (2023).  optimized visual internet of things for video streaming enhancement in 5g sensor network devices.  - sensors.  1-18. 

   

  nurhidayah bahar, shamshul bahri and zarina zakaria.  (2022).  knowledge collaboration among tax professionals through the lens of a community of practice.  - journal of risk and financial management.  1-19. 

   

  farzana parveen tajudeen, nurhidayah bahar, maw pin tan, mumtaz begum peer mustafa, nor izzati saedon and jenifer jesudass.  (2022).  understanding user requirements for a senior-friendly mobile health application.  - geriatrics.  1-22. 

   

  siti norida wahab, nurhidayah bahar & nur azirah mat radzi.  (2021).  an inquiry on knowledge management in third-party logistics companies.  - international journal of business innovation and research.  124-146. 

   

  syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti mariam tengku wook, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook, masura rahmat & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook, syahanim mohd salleh, hadi affendy dahlan & nurhidayah bahar.  (2022).  gamifikasi dalam mentoran kemahiran insaniah.  - 145. 

   

  shamshul bahri, izlin ismail, noor ismawati jaafar, ali fauzi, shahrin saaid shaharuddin & nurhidayah bahar.  (2023).  the state of financial technologies (fintech) in malaysia.  - 159. 

   

  hadi affendy dahlan, nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, masura rahmat, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  sambutan raya bersama ahli kelab video inovasi.  - buletin akses 2022 (vol 4).  30-31. 

   

  masura rahmat, nurhidayah bahar, hadi affendy dahlan, syahanim mohd salleh, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  strategi lot tajaan menyokong penjanaan dalam program vic.  - advancing knowledge for success.  74-75. 

   

  nurhidayah bahar, syahanim mohd salleh, masura rahmat,hadi affendy dahlan, tengku siti meriam tengku wook.  (2023).  video innovation club (vic) adapting to a virtual teams in times of pandemic.  - advancing knowledge for success.  52-53. 

   

  hazura mohamed, siti fadzilah binti mat noor, noraidah binti sahari @ ashaari, abdul hadi bin abd rahman, fadhilah binti rosdi, ibrahim bin mohamed, khairul azmi bin abu bakar, nazatul aini binti abdul majid, nur fazidah binti elias, tan siok yee, ruzza.  (2022).  booklet usulan projek.  - 1-34. 

   

  hazura mohamed dan ajk projek tahun akhir.  (2022).  program kemuncak inovasi digital 2022.  - akses advancing knowledge for success.  16.