dr. nurul afifah binti mohd radzir

pensyarah universiti

jabatan sains bumi & alam sekitar

No. Telefon Rasmi :  0389215659

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

  • Mendapat Ijazah Sarjana Muda (Sains Gunaan) Geosains dari Universiti Malaysia Kelantan (UMK) pada tahun 2013, Ijazah Sarjana Sains (Geologi) dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2016 dan Ijazah Doktor Falsafah (Geologi) juga dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2021. Bidang kepakaran adalah Sedimentologi, Stratigrafi dan Petroleum Geologi.
    Obtained Bachelor Degree (Applied Science) in Geoscience from Universiti Malaysia Kelantan (UMK) in 2013, Master of Science (Geology) from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) in 2016 and Doctor of Philosophy (Geology) from Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) ) in 2021. Areas of expertise are Sedimentology, Stratigraphy and Petroleum Geology.