**Sumber data : e-REP.
   Tarikh kemaskini : 08-02-2017
dr. md. yazid bin ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 yazid@ukm.edu.my

No. sambungan :  5512

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • rosnani hussain, md yazid ahmad, noorsafuan che noh.  (2020).  tadbir urus harta kanak-kanak menurut perspektif syarak.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  145-156. 

   

  md yazid ahmad, rosnani hussain.  (2019).  sejauh mana peranan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian di mahkamah syariah.  - international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  1-18. 

   

  md yazid ahmad, wan najmiyah wan ali, anwar fakhri omar.  (2019).  kerelevanan penyelesaian masalah pembahagian pusaka islam di malaysia melalui pendekatan takharuj.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  17-28. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad dahlan salleh, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad & noor izzati ab rahman.  (2019).  sustainability of zakah distribution in baitul mal aceh: basic and implementation methods.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

   

  md yazid ahmad, mohd zamro muda.  (2019).  pengurusan harta pusaka dalam islam.  - bengkel asas faraid dan pentadbiran harta pusaka (ilkap) 2019.  1-21. 

   

  md yazid ahmad, wan najmiyah wan ali, anwar fakhri omar.  (2019).  kerelevanan penyelesaian masalah pembahagian pusaka islam di malaysia melalui pendekatan takharuj.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  17-28. 

   

  md yazid ahmad.  (2017).  practice of muafakat and application of takharuj in inheritance distribution according to muslim inheritance law perspective.  - islamiyyat (the international journal of islamic studies). 

   

  bibi nur adila zulkafli & md yazid ahmad.  (2016).  kekangan dan penyelesaian kelewatan pengurusan aset pusaka tak alih orang islam di malaysia.  - islamiyyat:the international journal of islamic studies. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

   

  md yazid ahmad.  (2017).  fiqah & persoalan semasa.  - 13. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 122. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahya.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - 149. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar dan mohammad zaini yahaya.  (2014).  isu syariah dan undang-undang siri 20: pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - 144. 

   

  md yazid ahmad, mohd zamro muda.  (2019).  pengurusan harta pusaka dalam islam.  - bengkel asas faraid dan pentadbiran harta pusaka (ilkap) 2019.  1-21. 

   

  md yazid ahmad, rosnani hussain.  (2019).  sejauh mana peranan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian di mahkamah syariah.  - international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  1-18. 

   

  md yazid ahmad, nurul hidayah bt zamani & nurul jannah bt rahmat.  (2018).  perbandingan prinsip asas undang-undang tanah islam dalam kitab al-ahkam al-sultaniyyah dan majallah al-ahkam al-adliyyah.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

   

  md yazid ahmad, nur adila sufia bt ajeman & nur nazirah bt rosdi.  (2018).  justifikasi pengambilan balik tanah oleh kerajaan menurut undang-undang tanah di malaysia dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

   

  md yazid ahmad, nurul safura izzati bt abdul karim & fatiah bt halim.  (2018).  perkongsian milikan (milikan bersama) tanah: isu dan penyelesaiannya menurut kanun tanah negara 1965 dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018.