encik md. yazid bin ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 yazid@ukm.edu.my

No. sambungan :  5512

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • md yazid ahmad, rosnani hussain.  (2019).  sejauh mana peranan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian di mahkamah syariah.  - international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  1-18. 

   

  md yazid ahmad, mohd zamro muda.  (2019).  pengurusan harta pusaka dalam islam.  - bengkel asas faraid dan pentadbiran harta pusaka (ilkap) 2019.  1-21. 

   

  nurul ilyana muhd adnan, mohd izhar ariff mohd kashim, ahmad dahlan salleh, ezad azraai jamsari, md yazid ahmad & noor izzati ab rahman.  (2019).  sustainability of zakah distribution in baitul mal aceh: basic and implementation methods.  - international journal of academic research in business and social sciences. 

   

  md yazid ahmad, wan najmiyah wan ali, anwar fakhri omar.  (2019).  kerelevanan penyelesaian masalah pembahagian pusaka islam di malaysia melalui pendekatan takharuj.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  17-28. 

   

  wan zulkifli wan hassan,ezad azraai jamsari, nazri muslim, jamsari alias, zulkifli mohamad dan md yazid ahmad.  (2018).  the dynamics of zakat distribution according to shafii school of law (madhhab) in fatwas of terengganu state.  - international journal of civil engineering and technology ijciet. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

   

  md yazid ahmad.  (2017).  fiqah & persoalan semasa.  - 13. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 122. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahya.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - 149. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar dan mohammad zaini yahaya.  (2014).  isu syariah dan undang-undang siri 20: pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - 144. 

   

  md yazid ahmad, mohd zamro muda.  (2019).  pengurusan harta pusaka dalam islam.  - bengkel asas faraid dan pentadbiran harta pusaka (ilkap) 2019.  1-21. 

   

  md yazid ahmad, rosnani hussain.  (2019).  sejauh mana peranan keperluan kanak-kanak dalam pembahagian harta sepencarian di mahkamah syariah.  - international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis) 2019.  1-18. 

   

  md yazid ahmad, nurul hidayah bt zamani & nurul jannah bt rahmat.  (2018).  perbandingan prinsip asas undang-undang tanah islam dalam kitab al-ahkam al-sultaniyyah dan majallah al-ahkam al-adliyyah.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

   

  md yazid ahmad, nur adila sufia bt ajeman & nur nazirah bt rosdi.  (2018).  justifikasi pengambilan balik tanah oleh kerajaan menurut undang-undang tanah di malaysia dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018. 

   

  md yazid ahmad, nurul safura izzati bt abdul karim & fatiah bt halim.  (2018).  perkongsian milikan (milikan bersama) tanah: isu dan penyelesaiannya menurut kanun tanah negara 1965 dan undang-undang tanah islam.  - high impact educational practices (hieps) 2018.