dr. md. yazid bin ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian syariah

 yazid@ukm.edu.my

No. sambungan :  89215512

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • md yazid ahmad, adam kamayizuddin.  (2021).  kedudukan dan bidangkuasa mahkamah syariah di malaysia.  - 1. 

   

  nor adila mohd noor, nor azlina mohd noor, che zuina ismail, md yazid ahmad.  (2021).  islamic will practice in malaysia: a brief analysis.  - international conference on syariah & law 2021.  1. 

   

  md yazid ahmad, muhammad hafizuddin wahid, farisul muhaimin fakhrul adabi.  (2021).  permasalahan berkaitan pusaka islam di mahkamah syariah dan seksyen pembahagian pusaka kecil: konflik dan penyelesaian.  - 1. 

   

  md yazid ahmad, ruqayyah yahya.  (2021).  sistem undang-undang tidak bertulis di malaysia.  - 1. 

   

  md yazid ahmad.  (2021).  konsep tanah, hartanah dan lekapan menurut undang-undang tanah sivil dan islam.  - 1. 

   

  md yazid ahmad, wan najmiyah wan ali, anwar fakhri omar.  (2019).  kerelevanan penyelesaian masalah pembahagian pusaka islam di malaysia melalui pendekatan takharuj.  - islamiyyat : the international journal of islamic studies.  17-28. 

   

  md yazid ahmad.  (2017).  practice of muafakat and application of takharuj in inheritance distribution according to muslim inheritance law perspective.  - islamiyyat (the international journal of islamic studies). 

   

  bibi nur adila zulkafli & md yazid ahmad.  (2016).  kekangan dan penyelesaian kelewatan pengurusan aset pusaka tak alih orang islam di malaysia.  - islamiyyat:the international journal of islamic studies. 

   

  abdul basir mohamad , anwar fakhri omar , shofian ahmad , amir husin mohd noor, zaini nasohah, zuliza mohd kusrin, ibnor azli ibrahim, ahmad muhammad husni...et.al..  (2012).  some methods of preponderance in resolving issues of modern biotechnology.  - journal of animal and veterinary advances.  11(22);4086-4093. 

   

  zamzuri zakaria, siti zalikhah md nor, mat noor mat zain, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohammad zaini yahaya.  (2006).  prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam.  - prosiding seminar kebangsaan pengurusan harta dalam islam. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 4. 

   

  kasimah kamaruddin & md yazid ahmad.  (2018).  perundangan islam kontemporari di malaysia.  - 20. 

   

  md yazid ahmad & nor yani isa.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 12. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 5. 

   

  zuliza mohd kusrin, mohd zamro muda, md yazid ahmad & mohd al adib samuri.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 14. 

   

  md yazid ahmad.  (2017).  fiqah & persoalan semasa.  - 13. 

   

  md yazid ahmad, muhammad adib samsudin & mohammad zaini yahaya.  (2018).  isu kemasyarakatan menurut perspektif syariah.  - 158. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2017).  isu syariah & undang-undang : sinergi syariah dan undang-undang solusi masalah ummah.  - 109. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahaya.  (2016).  isu syariah & undang-undang : penerokaan ilmu syariah dan undang-undang teras kelangsungan keilmuan islam.  - 122. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar & mohammad zaini yahya.  (2015).  isu syariah & undang-undang : pembudayaan penulisan isu syariah dan undang-undang pemangkin dinamisme kesarjanaan islam.  - 149. 

   

  md yazid ahmad, anwar fakhri omar dan mohammad zaini yahaya.  (2014).  isu syariah dan undang-undang siri 20: pencerakinan isu wahana pelestarian akademik.  - 144. 

   

  md yazid ahmad, muhammad hafizuddin wahid, farisul muhaimin fakhrul adabi.  (2021).  permasalahan berkaitan pusaka islam di mahkamah syariah dan seksyen pembahagian pusaka kecil: konflik dan penyelesaian.  - 1. 

   

  md yazid ahmad, ruqayyah yahya.  (2021).  sistem undang-undang tidak bertulis di malaysia.  - 1. 

   

  md yazid ahmad.  (2021).  konsep tanah, hartanah dan lekapan menurut undang-undang tanah sivil dan islam.  - 1. 

   

  md yazid ahmad.  (2021).  dasar umum undang-undang tanah islam dari zaman rasulullah saw hingga zaman khulafa al rasyidin.  - 1. 

   

  md yazid ahmad.  (2021).  sejarah undang-undang tanah sivil dan islam di malaysia.  - 1.