dr. norida bt. basnan

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 norida@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • Memperolehi ijazah Sarjanamuda Perakaunan daripada Universiti Utara Malaysia dan kemudian berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Teknologi MARA Johor. Menyambung pengajian di peringkat Sarjana di University of Birmingham, UK dalam bidang Perakaunan dan Kewangan Pembangunan dan berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia. Memperolehi Ijazah Doktor Falsafah di Massey University New Zealand dalam bidang Perakaunan Sektor Awam. Terlibat dalam beberapa penyelidikan dalam bidang perakaunan sektor awam menggunakan geran daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan terlibat membangunkan Piawaian Perakaunan Islam bagi Baitulmal, Zakat dan Wakaf yang dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia.
  Obtained a Bachelor`s degree in Accounting from Universiti Utara Malaysia and then served as a lecturer at Universiti Teknologi MARA Johor. Continuing Master`s studies at the University of Birmingham, UK in the field of Accounting and Development Finance and serving as a lecturer at Universiti Kebangsaan Malaysia. Obtained a Doctor of Philosophy Degree at Massey University New Zealand in the field of Public Sector Accounting. Involved in several public sector accounting research using grants from the Malaysian Accountant`s Department and involved in developing Islamic Accounting Standards for Baitulmal, Zakat and Waqf issued by the Malaysian Accountant`s Department.

 • mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd harun.  (2023).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 178. 

   

  julian saleh, norida basnan, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2023).  a thematic review on accountability index publications.  - asian journal of accounting and governence.  1-18. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2022).  the integrated reporting framework across public administration: a thematic review.  - journal of nusantara studies.  410-440. 

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd. harun.  (2022).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 177. 

   

  mona othman, azlina ahmad, norida basnan, mohd fairuz md salleh.  (2022).  pelaporan bersepadu menurut perspektif pihak berkepentingan badan berkanun persekutuan malaysia: cadangan item pendedahan.  - jurnal pengurusan.  1-16. 

   

  mona othman, norida basnan.  (2021).  assessing the trend of the research on integrated reporting: a bibliometric review.  - journal of management information and decision sciences.  1-19. 

   

  mohd fairuz md. salleh, wan sallha yusoff, norida basnan.  (2019).  whistleblowing disclosure policy and cost of equity in asean 5 publicly listed companies: a new establishment of regional whistleblowing disclosure scoring index.  - jurnal pengurusan.  1-13. 

   

  aws younus hasani, khairul naziya kasim, norida basnan.  (2019).  comprehensive performance measurement system and work performance: the moderating role of organisational culture.  - international journal of management in education.  234-255. 

   

  yazan yaseen yousef alsmairat, wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh & norida basnan.  (2018).  international diversification, audit quality and firm value of jordanian public listed firm.  - academy of accounting and financial studies journal. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  anis suhailah roslan, hairunnizam wahid, norida basnan.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  dimensi baru zakat di malaysia.  - 391. 

   

  anis suhailah roslan, hairunnizam wahid, norida basnan.  (2020).  pengurusan zakat di malaysia: isu dan cabaran covid-19.  - 332. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2019).  pengurusan zakat di malaysia: pemerkasaan dan pengukuhan tadbir urus institusi.  - 16. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz mohd salleh, azlina ahmad, norida basnan, azizah mohd harun & ainol basirah abdul wahab.  (2018).  pengurusan zakat di malaysia : isu dan cabaran kontemporari.  - 25. 

   

  hairunnizam wahid, mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, azizah harun, ainol basirah abdul wahab.  (2018).  kutipan dan agihan zakat malaysia baharu: isu, cabaran dan harapan.  - 21. 

   

  mohd. fairuz md salleh, azlina ahmad, norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2022).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 246. 

   

  wan sallha yusoff, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, norida basnan.  (2018).  geopolitik dan nilai firma syarikat multinasional.  - 76. 

   

  norida basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun.  (2018).  pelaporan akauntabiliti : institusi wakaf, zakat dan baitulmal.  - 104. 

   

  norida basnan, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, azmi harun, azizah mohd harun.  (2013).  perakaunan dan pelaporan aset warisan, aset pertahanan dan aset infrastruktur berasaskan akruan.  - 189. 

   

  ismail upawi, mohd fairuz md. salleh & norida basnan.  (2003).  teknik menjawab stpm perakaunan kertas 1.  - 175. 

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd harun.  (2023).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 178. 

   

  mohd fairuz md salleh, norida basnan, azlina ahmad, hairunnizam wahid, ainol basirah abdul wahab, azizah mohd. harun.  (2022).  piawaian perakaunan islam bagi baitulmal, zakat dan wakaf (ppibzw).  - 177. 

   

  juliana saleh, norida basnan, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2021).  a thematic review on accountability index publications from 2004-2021: analysis of patterns and trends.  - 1-19. 

   

  mona othman, norida basnan, azlina ahmad, mohd fairuz md salleh.  (2021).  insights into the integrated reporting framework in enhancing the public accountability: a thematic review.  - 1-26. 

   

  mohd fairuz md salleh, azlina ahmad, norisa basnan, hairunnizam wahid, azizah mohd harun, ainol basirah abdul wahab.  (2021).  perakaunan aset wakaf di malaysia.  - 1-238.