prof. madya dr. amizawati bt. mohd amir

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. Telefon Rasmi :  3427

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • marwan assim alhasani, ruhanita maelah, amizawati mohd amir.  (2023).  contemporary management accounting practices, innovation and organizational performance of service organizations in malaysia.  - proceedings of the international conference on business and technology (icbt 2021).  75-92. 

   

  siti fatimah abdul rashid, rosiati ramli, mohd rizal palil, amizawati mohd amir.  (2022).  the influence of power of tax administrator on cognitive and affective tax attitude in malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  ruhanita maelah, baha'a aldeen hussein mohamed, amizawati mohd amir.  (2022).  strategic management accounting information and performance: mediating effect of knowledge management.  - the south east asian journal of management.  1-25. 

   

  zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, amizawati mohd amir.  (2022).  malaysian delicacy: the story of patin.  - international journal of teaching and case studies.  15-32. 

   

  siti fatimah abdul rashid, rosiati ramli, mohd rizal palil, amizawati mohd amir.  (2021).  improving voluntary compliance using power of tax administrators: the mediating role of trust.  - asian journal of business and accounting.  1-31. 

   

  gheyath ghassan, ruhanita maelah, amizawati mohd amir and mohammed fadhil farhan.  (2019).  total quality management and the role of management accountants on organisational performance: the service sector in malaysia.  - asian journal of business and accounting.  147-177. 

   

  bahaa aldeen hussein, ruhanita maelah, amizawati mohd amir.  (2019).  strategic management accounting information and performance of private hospitals in malaysia.  - international journal of economics management and accounting.  473-502. 

   

  salma khalidah saadon, amizawati mohd amir, rozita amiruddin.  (2019).  management control system and innovation: implication for malaysian manufacturing innovation performance.  - asian journal of accounting and governance.  1-17. 

   

  sofiah md auzair, amizawati mohd amir, zulaihan ismail.  (2019).  configuring the performance measurement systems of small medium enterprises from the life cycle perspective.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

   

  siti zurina aziz, amizawati mohd amir, sofiah md auzair.  (2019).  tadbir urus baik dan peranan amalan perakaunan pengurusan: tinjauan di organisasi pelancongan negara.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, amizawati mohd amir.  (2022).  malaysian delicacy: the story of patin.  - international journal of teaching and case studies.  15-32. 

   

  siti fatimah abdul rashid, rosiati ramli, mohd rizal palil, amizawati mohd amir.  (2021).  the influence of power and trust on tax compliance motivation in malaysia.  - international journal of economics and management.  133-148. 

   

  siti fatimah abdul rashid, rosiati ramli, mohd rizal palil, amizawati mohd amir.  (2021).  improving voluntary compliance using power of tax administrators: the mediating role of trust.  - asian journal of business and accounting.  1-31. 

   

  khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir, nor liza abdullah.  (2021).  kesan integrasi kelakuan kumpulan pengurusan atasan ke atas ketangkasan organisasi di malaysia: kapasiti penyerapan sebagai pemboleh ubah pengantara.  - international journal of management studies.  141-186. 

   

  gheyath ghassan, ruhanita maelah, amizawati mohd amir and mohammed fadhil farhan.  (2019).  total quality management and the role of management accountants on organisational performance: the service sector in malaysia.  - asian journal of business and accounting.  147-177. 

   

  marwan assim alhasani, ruhanita maelah, amizawati mohd amir.  (2023).  contemporary management accounting practices, innovation and organizational performance of service organizations in malaysia.  - proceedings of the international conference on business and technology (icbt 2021).  75-92. 

   

  ruhanita maelah, amizawati mohd amir.  (2021).  management of sustainable plam oil: policies and environmental considerations.  - 12. 

   

  rozita amiruddin, amizawati mohd amir, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2020).  perakaunan pengurusan strategik: aplikasi perniagaan.  - 122. 

   

  amizawati mohd amir.  (2011).  research in management accounting: malaysian environment.  - 7-38. 

   

  ruhanita maelah, amizawati mohd amir.  (2021).  management of sustainable plam oil: policies and environmental considerations.  - 12. 

   

  amizawati mohd amir.  (2011).  research in management accounting: malaysian environment.  - 7-38. 

   

  amizawati mohd amir, nik nazli nik ahmad and muslim har sani mohamad.  (2009).  sustaining competitivenessin a liberalized economy.  - 117-139. 

   

  rozita amiruddin, amizawati mohd amir, ruhanita maelah, sofiah md auzair.  (2020).  perakaunan pengurusan strategik: aplikasi perniagaan.  - 122. 

   

  juliana saleh, norida basnan, azlina ahmad, amizawati mohd amir.  (2021).  a thematic review on accountability index publications from 2004-2021: analysis of patterns and trends.  - 1-19. 

   

  ruhanita bt. maelah;amizawati bt. mohd amir;mohd rizal bin palil.  (2018).  eco-control practices and performance in environmentally sensitive industries.  -

   

  kamarul baraini binti keliwon;khalijah binti ahmad;amizawati bt. mohd amir;yusasniza binti mohd yunus;zaini binti embong.  (2018).  kawalan dan pengurusan kewangan untuk projek penternak ikan patin di pulau manis.  -

   

  amizawati bt. mohd amir;ruhanita bt. maelah.  (2018).  sistem pengukuran prestasi pemangkin prestasi pekerja kerja pensyarah- kajian di universiti penyelidikan awam.  -

   

  khairul naziya kasim, sofiah md auzair, amizawati mohd amir & nor liza abdullah.  (2018).  hubungan antara sistem pengukuran prestasi strategik dan ketangkasan organisasi: kapasiti penyerapan sebagai faktor pengantara.  - 9th international management and accounting conference (imac9).