dr. mohd. nazri bin ahmad

pensyarah universiti

pusat kajian al-quran & al-sunnah

 m_nazri@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • rosma aisyah abd malek, hamdi ishak, mohd nazri ahmad, farid mat zain, muhammad razak idris.  (2023).  kehidupan minoriti muslim menurut yusuf al-qaradawi dalam negara bukan islam di asia tenggara.  - he 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  364-369. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;mohd. nazri bin ahmad;sabri bin mohamad.  (2023).  penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  -

   

  mohd shabri yusof, mohd nazri ahmad.  (2023).  kaedah pembelajaran al-qur'an untuk kanak-kanak.  - prosiding seminar antarabangsa ilmu wahyu dan turath kali ke 5.  361-384. 

   

  nur zahidah che mohamed, mohd nazri ahmad, nor syamimi mohd.  (2023).  perkembangan ilmu tafsir merentas zaman.  - turath: journal of al-quran and al-sunnah.  45-60. 

   

  mohd farhan md ariffin, ibrahim adham mohd rokhibi, najah nadiah amran, mohd nazri ahmad, fadlan mohd othman.  (2023).  falasi dalam pendalilan hadith (istidlal al-hadith).  - islamiyyat.  61-74. 

   

  mohd akil muhamed ali, mohd farhan md ariffin, mohd nazri ahmad, shafiza safie.  (2022).  islamic values in the design of residential internal layout.  - international journal academic research in business and social sciences.  1728-1740. 

   

  ahamad asmadi sakat, abur hamdi usman, muhammad masruri, mohd fauzi mohd amin, mohd nazri ahmad & muhd najib abdul kadir.  (2015).  qur`anic words : an analysis on shihab`s rules of exegesis in tafsir al-misbah.  - mediterranean journal of social sciences..  540-5456. 

   

  dakir, j., avivy, a.l.f., abdullah, w.n.w., ibrahim, m., sakat, a.a., kadir, m.n.a., mohd nazri, a..  (2012).  the trail of hadith scholars and their works in the malay region.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1156-1161. 

   

  jawiah dakir, ahmad levi fachrul avivy, wan nasyrudin wan abdullah, mazlan ibrahim, ahamad asmadi sakat, muhd. najib abdul kadir & mohd. nazri ahmad.  (2012).  the trial of hadith scholars and their works in the malay region.  - advances in natural and applied sciences.  6(7):1156-1161, 2012. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

   

  haji muhammad said umar, haziyah hussin, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, muhd najib abdul kadir, mohd nazri ahmad, bahrum faizan & luqman hakeem rusdi.  (2017).  tafsir nur al-ihsan - edisi rumi dan tahkik (surah ali imran, al-nisa` dan al-ma`idah).  - 183. 

   

  mohd nazri ahmad, mohd arif nazri & wan nasyrudin wan abdullah.  (2015).  wacana al-quran & al-sunnah.  - Bab 10 : 95-109. 

   

  tengku intan zarina bt. tengku puji, muhd.najib abdul kadir & mohd. nazri ahmad.  (2000).  agama dan perpaduan kaum di malaysia.  - 94-102. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-fatihah hingga surah al-ma'idah.  - 351. 

   

  haziyah hussin, latifah abdul majid, muhd. najib abdul kadir, fadlan mohd othman, wan nasyrudin wan abdullah, nor syamimi mohd, mohd nazri ahmad.  (2022).  tafsir nur al-ihsan edisi rumi dan tahkik haji muhammad said bin umar surah al-an'am hingga surah al-hijr.  - 423. 

   

  mohd nazri ahmad & mohd faizulamri mohd saad.  (2021).  riwayat-riwayat sahih asbab al-nuzul di dalam tafsir nurul ihsan.  - 193. 

   

  mohd faizulamri mohd saad, sabri mohamad, mohd nazri ahmad.  (2020).  penghujahan qira'at mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  - 106. 

   

  maafi husin ali amran, mohd arif nazri, tengku intan zarina tengku puji & mohd nazri ahmad.  (2018).  penyelewengan tokoh syiah isu ahl al-bayt.  - 139. 

   

  mohd faizulamri bin mohd saad;mohd. nazri bin ahmad;sabri bin mohamad.  (2023).  penghujahan qiraat mudrajah dalam tafsir dan fiqh.  -

   

  rosma aisyah abd malek, hamdi ishak, mohd nazri ahmad, farid mat zain, muhammad razak idris.  (2023).  kehidupan minoriti muslim menurut yusuf al-qaradawi dalam negara bukan islam di asia tenggara.  - he 4th international conference on islam development and social harmony in southeast asia (icdis).  364-369. 

   

  mohd nazri ahmad.  (2021).  contoh kedua kesan mukhtalif al-hadith terhadap hukum fiqh.  - 1-2. 

   

  ashraf ismail, mohd nazri ahmad.  (2020).  pengabaian terhadap al-quran.  - 1-6. 

   

  haziyah hussin, muhd najib abdul kadir, latifah abdul majid, fadlan mohd othman, mohd nazri ahmad.  (2016).  pemuliharaan peradaban islam melalui transliterasi tteks melayu kawi.  - international research management & innovation conference 2017.  1.