prof. madya dr. kamsuriah binti ahmad

pensyarah universiti

pusat teknologi & pengurusan perisian (softam)

No. sambungan :  0389217088

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • mohd reffi hidayat roslan, kamsuriah ahmad, mohannad moufeed ayyash.  (2020).  factors influencing information systems quality from the system developers perspective.  - asia-pacific journal of information technology and multimedia.  82-93. 

   

  noor hasliza mohd hassan, kamsuriah ahmad, hasimi salehuddin.  (2020).  diagnosing the issues and challenges in data integration implementation in public sector.  - international journal on advanced science, engineering and information technology.  529-535. 

   

  noor hasliza mohd hassan, kamsuriah ahmad.  (2019).  a review on key factors of data integration implementation in public sector.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  13-18. 

   

  kamsuriah ahmad, siti nur'asyiqin ismael.  (2019).  pendekatan mengurus kualiti sistem maklumat organisasi.  - 15. 

   

  liao xuanzhi, kamsuriah ahmad.  (2019).  factors affecting customers satisfaction on system quality for e-commerce.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  360-364. 

   

  amjad qtaish, kamsuriah ahmad.  (2016).  xancestor: an efficient mapping approach for storing and querying xml documents in relational database using path-based technique.  - knowledge-based systems .  167-192. 

   

  umi asma` mokhtar, zawiyah mohammad yusof, kamsuriah ahmad, dian indrayani jambari.  (2016).  development of function-based model for electronic records.  - international journal of information management.  626-634. 

   

  amjad qtaish, kamsuriah ahmad.  (2015).  model mapping approaches for xml documents: a review.  - journal of information science.  444-466. 

   

  zawiyah m. yusof, mohd bakhari ismail, kamsuriah ahmad dan maryati m. yusof.  (2012).  knowledge sharing in the public sector in malaysia: a proposed holistic model.  - information development.  28(1):43-54. 

   

  liao xuanzhi, kamsuriah ahmad.  (2019).  factors affecting customers satisfaction on system quality for e-commerce.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  360-364. 

   

  noor hasliza mohd hassan, kamsuriah ahmad.  (2019).  a review on key factors of data integration implementation in public sector.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  13-18. 

   

  suhaila zainudin, kamsuriah ahmad, nazlena mohamad ali, noor faridatul ainun zainal.  (2012).  determine course outcomes achievement through examination difficulty index measurement.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  masura rahmat, kamsuriah ahmad, sufian idris, noor faridatul ainun zainal.  (2012).  relationship between employability and graduates` skill.  - procedia social and behavioral sciences. 

   

  kamsuriah ahmad, reduan samad.  (2012).  semantic based mapping from xml to relations.  - 8th international conference on information science and digital content technology (icis and idcta), korea. 

   

  liao xuanzhi, kamsuriah ahmad.  (2019).  factors affecting customers satisfaction on system quality for e-commerce.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  360-364. 

   

  noor hasliza mohd hassan, kamsuriah ahmad.  (2019).  a review on key factors of data integration implementation in public sector.  - 2019 international conference on electrical engineering and informatics (iceei).  13-18. 

   

  ali abdulbaqi ameen, kamsuriah ahmad.  (2014).  a systematic strategy for harnessing financial information systems in fighting corruption electronically.  - proceedings knowledge management international conference (kmice) 2014 / universiti utara malaysia, sintok kedah.  320-325. 

   

  kamsuriah ahmad, reduan samad.  (2012).  semantic based mapping from xml to relations.  - 8th international conference on information science and digital content technology (icis and idcta), korea. 

   

  suhaila zainudin, kamsuriah ahmad, nazlena mohamad ali, noor faridatul ainun zainal.  (2012).  determine course outcomes achievement through examination difficulty index measurement.  - procedia social and behavioral sciences - ukm teaching and learning congress 2011. 

   

  kamsuriah ahmad, siti fadzilah mat noor, dian indrayani jambari, tengku siti meriam tengku wook, rosilah hassan.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 197. 

   

  nor effendy othman, rosilah hassan, kamsuriah ahmad & mohamad zaidi sarifuddin.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 10 : 89-95. 

   

  mohd bakhari ismail, zawiyah mohammad yusof, kamsuriah ahmad dan maryati mohd yusof.  (2013).  pengurusan dan perkongsian pengetahuan sektor awam.  - 174. 

   

  prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

   

  kamsuriah ahmad, salha abdullah, dan zaihosnita hood.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 8:135-144. 

   

  kamsuriah ahmad, siti nur'asyiqin ismael.  (2019).  pendekatan mengurus kualiti sistem maklumat organisasi.  - 15. 

   

  ibrahim mohamed, rozilawati razali, kamsuriah ahmad, dalbir singh a/l valbir singh.  (2018).  kes dalam kitar hayat pembangunan perisian.  - 120. 

   

  kamsuriah ahmad, jamaiah yahaya & ibrahim mohamed.  (2017).  penyelidikan komputeran dalam era revolusi industri 4.0.  - 5. 

   

  nor effendy othman, rosilah hassan, kamsuriah ahmad & mohamad zaidi sarifuddin.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - Bab 10 : 89-95. 

   

  kamsuriah ahmad, salha abdullah, dan zaihosnita hood.  (2010).  mercu kesarjanaan pengajaran dan pembelajaran penyelidikan tindakan di institusi pengajian tinggi.  - 8:135-144. 

   

  kamsuriah ahmad, siti fadzilah mat noor, dian indrayani jambari, tengku siti meriam tengku wook, rosilah hassan.  (2015).  inovasi pengajaran dan pembelajaran dalam teknologi maklumat.  - 197. 

   

  mohd bakhari ismail, zawiyah mohammad yusof, kamsuriah ahmad, maryati mohd yusof.  (2013).  pengurusan dan perkongsian pengetahuan sektor awam: keperluan model.  - 174. 

   

  mohd bakhari ismail, zawiyah mohammad yusof, kamsuriah ahmad dan maryati mohd yusof.  (2013).  pengurusan dan perkongsian pengetahuan sektor awam.  - 174. 

   

  prof. ir. dr. shahrir abdullah.  (2012).  garis panduan penyediaan dokumen program pengajian universiti kebangsaan malaysia.  - 110. 

   

  siti zarith sofia itmin, kamsuriah ahmad.  (2019).  model klasifikasi penilaian kejayaan ekstrak pemetaan padanan (elt) bagi data integrasi di sektor awam.  - 1-19. 

   

  mohamad elmy lee ikhwan lee, kamsuriah ahmad.  (2019).  faktor yang mempengaruhi perlanjutan jangka hayat sistem maklumat dari aspek pembangun sistem.  - 1-12. 

   

  herrniwati ngatiman, kamsuriah ahmad.  (2018).  model seni bina penyimpanan kueri di jabatan perkhidmatan awam malaysia.  - laporan teknik. 

   

  fatimah wati bt. halim;ahsan bin ahmad;khairul anwar @ johari bin mastor;hafizhah suzana binti hussien;faizah bt. ahmad;rozainee khairudin;riza atiq abdullah bin o.k. rahmat;kamsuriah binti ahmad;rogayah binti abas.  (2018).  penilaian semula kesahan model pemilihan appika dan pembangunan appika secara pengkomputeran.  -

   

  erizamsha hassan, zawiyah m. yusof & kamsuriah ahmad.  (2018).  factors determining the quality of information in the malaysia public sector.  - 9th international conference on e-business, management and economics (iceme2018).