prof. madya dr. mohd. hizam bin hanafiah

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

 mhhh@ukm.edu.my   Biografi/ Biography :

 • MOHD HIZAM HANAFIAH merupakan seorang Profesor Madya dalam bidang Keusahawanan dan Pengurusan Organisasi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau menerima PhD dalam bidang keusahawanan dari University of Essex, United Kingdom. Bidang penyelidikan beliau adalah keusahawanan, perniagaan francais, pengurusan strategik dan pembangunan PKS. Beliau telah terlibat dalam lebih 45 projek penyelidikan, menulis lebih 24 buku dan 90 kertas akademik dalam pelbagai jurnal berwasit dan prosiding. Beliau juga merupakan ahli Lembaga Penasihat Antarabangsa untuk Entrepreneurship and Small Business Review (University of the Punjab), ahli Editorial Board untuk Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies (SAGE), Amity Journal of Entrepreneurship (Amity University), Global Advances in Business Studies (Universitas Negeri Jakarta), dan Journal of Management - Small and Medium Enterprises (UNDANA) selain menjadi `reviewer` lebih 10 jurnal akademik diindeks oleh WOS, Scopus dan MyCite. Dr. Hizam terlibat dalam industri francais semenjak tahun 2000 sebagai penyelidik, perunding, `speaker` dan `trainer` semenjak tahun selain dilantik sebagai Pengarah, Anugerah Francais Malaysia (2011-2014; 2023-2024). Selain berpengalaman lebih 20 tahun dalam latihan dan pembangunan francais, keusahawanan dan pengurusan, beliau juga merupakan Penilai Kanan untuk Malaysian Qualifications Agency (MQA) semenjak tahun 2006. Selain terlibat dalam projek perundingan dengan agensi kerajaan, syarikat swasta, universiti swasta, hobi beliau adalah membaca dan mengembara dan telah menerima lebih 25 anugerah sebagai pensyarah. Dr Hizam juga anak Malaysia pertama sebagai Sarjana Pelawat di Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA dari Oktober 2015 sehingga Oktober 2017. Ketika ini, beliau merupakan Timbalan Dekan (Siswazah) di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM dan boleh dihubungi melalui emel mhizamhanafiah@gmail.com atau mhhh@ukm.edu.my.
  MOHD HIZAM HANAFIAH is an Associate Professor of Management and Entrepreneurship at Universiti Kebangsaan Malaysia. He received his PhD in Entrepreneurship from University of Essex, United Kingdom. His research areas are in entrepreneurship, franchising, strategic management and SME development. He has involved in 42 research projects and published and co-authored 24 books and more than 90 academic papers in various refereed journals and proceedings. He is a member of Editorial Board for Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies (SAGE), Amity Journal of Entrepreneurship (Amity University) and Global Advances in Business Studies (Universitas Negeri Jakarta), besides a regular reviewer for 10 academic journals indexed by WOS, Scopus and MyCite. Dr. Hizam has been involving in franchising industry since year 2000 as a trainer, consultant, researcher and was a Chairman of Malaysia Franchise Awards from 2011-2014. Further, he also has more than 20 years experiences in franchising, entrepreneurship and management training and development. He is a Senior Assessor for Malaysian Qualifications Agency (MQA) since 2004, involved with consultancy projects with private companies, private universities and government agencies, love to reading and travelling, and has received 23 awards as a lecturer. Moreover, Dr. Hizam was the first Malaysian as a Visiting Scholar at The Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA from October 2015 until October 2017. Currently he is a Deputy Dean (Postgraduate) at Faculty of Economics and Management and can be contacted at mhizamhanafiah@gmail.com or mhhh@ukm.edu.my.

 • mohd hizam-hanafiah , mohd faizal abdul ghani, rosmah mat isa, hamizah abd hamid.  (2023).  critical success factors of franchising firms: a study on franchisors and franchisees.  - administrative sciences.  1-16. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  apa khabar malaysia.  - bernama tv. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  temubual radio - persidangan francais bimbing usahawan kuasai strategi perniagaan francais.  - bernama radio. 

   

  mohd hizam hanafiah; nurul ashykin abd aziz.  (2023).  persamaan latar belakang dan perbezaan prestasi perniagaan dalam kalangan francaisi milik keluarga dan bukan milik keluarga di malaysia.  - kajian malaysia.  247-266. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  harga menu rahmah tidak murah : pilihan di tangan pengguna.  - harian metro.  7. 

   

  nurul ashykin abd aziz, mohd hizam-hanafiah, hasif rafidee hasbollah, zuraimi abdul aziz, nik syuhailah nik hussin.  (2022).  understanding the survival ability of franchise industries during the covid-19 crisis in malaysia.  - sustainability.  1-17. 

   

  azmawani abd rahman. hassan barau singhry. mohd hizam hanafiah. & mohani abdul.  (2017).  influence of perceived benefits and traceability system on the readiness for halal assurance system implementation among food manufacturers.  - food control.  1318-1326. 

   

  mohd hizam hanafiah; nurul ashykin abd aziz.  (2023).  persamaan latar belakang dan perbezaan prestasi perniagaan dalam kalangan francaisi milik keluarga dan bukan milik keluarga di malaysia.  - kajian malaysia.  247-266. 

   

  qiong xie, mohd hizam hanafiah.  (2023).  systematic literature review: the sustainable development of small and medium-sized enterprises under the trend of globalization.  - international journal of professional business review.  1-22. 

   

  mohd hizam-hanafiah , mohd faizal abdul ghani, rosmah mat isa, hamizah abd hamid.  (2023).  critical success factors of franchising firms: a study on franchisors and franchisees.  - administrative sciences.  1-16. 

   

  mohd nuruddin zanky, hamizah abd hamid, norliza abdullah, mohd hizam hanafiah.  (2023).  poverty alleviation through entrepreneurship: a systematic review.  - malaysian journal of educational management.  1-22. 

   

  mohd faizal abdul ghani, mohd hizam-hanafiah, rosmah mat isa, hamizah abd hamid.  (2022).  a preliminary study: exploring franchising growth factors of franchisor and franchisee.  - journal of open innovation: technology, market, and complexity.  1-20. 

   

  mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2020).  keberkesanan dalam pembangunan teknologi : penyelidikan dan aplikasi.  - 9. 

   

  rosilah hassan, mohd hizam hanafiah, aini aman & norngainy mohd tawil.  (2014).  fundamentals of entrepreneurship and innovation.  - 268. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah dan fazilah mohamad hasun.  (2013).  pengurusan organisasi.  - 690. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah & fazilah mohamad hasun.  (2012).  pengurusan organisasi.  - 691. 

   

  mohamad rohieszan ramdan, nor liza abdullah, rosmah mat isa, mohd hizam hanafiah.  (2020).  keberkesanan dalam pembangunan teknologi : penyelidikan dan aplikasi.  - 9. 

   

  mohd hizam hanafiah, lokhman hakim osman.  (2018).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 28. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2014).  fundamentals of entrepreneurship and innovation.  - Chapter 2: 27-55. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah, fazilah mohamad hasun.  (2022).  kelakuan organisasi.  - 270. 

   

  zafir mohd makhbul, mohd hizam hanafiah, fazilah mohamad hasun.  (2022).  pengurusan organisasi berdaya saing.  - 460. 

   

  rosilah hassan, norngainy mohd tawil, mohd hizam hanafiah, wan mimi diyana wan zaki.  (2018).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 385. 

   

  rosilah hassan, norngainy mohd tawil, mohd hizam hanafiah, wan mimi diyana wan zaki.  (2017).  principles of entrepreneurship and innovation.  - 386. 

   

  rosilah hassan, mohd hizam hanafiah, aini aman & norngainy mohd tawil.  (2014).  fundamentals of entrepreneurship and innovation.  - 268. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  temubual radio - persidangan francais bimbing usahawan kuasai strategi perniagaan francais.  - bernama radio. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  inisiatif rahmah sejauh mana keberkesanannya.  - selamat pagi malaysia. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  bazar ramadhan dan ekonomi rakyat - utama keperluan bukan kehendak.  - harian metro.  14. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  harga menu rahmah tidak murah : pilihan di tangan pengguna.  - harian metro.  7. 

   

  mohd hizam hanafiah.  (2023).  apa khabar malaysia.  - bernama tv.