prof. madya dr. mohd rizal bin palil

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 mr_palil@ukm.edu.my

No. sambungan :  5769

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • lokhman hakim osman, abdullah sanusi othman, mohd rizal palil.  (2020).  does being central in formal network improve trust projection? a social network analysis of supply network structure.  - scientific journal of logistics.  85-102. 

   

  sellywati mohd faizal, mohd rizal palil, ruhanita maelah, rosiati ramli.  (2019).  the mediating effect of power and trust in the relationship between procedural justice and tax compliance.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  lokhman hakim osman, abdullah sanusi othman, mohd rizal palil.  (2019).  does being central in formal network improve trust projection? a social network analysis of supply network structure.  - logforum scientific journal of logistics.  85-102. 

   

  raja rizal iskandar raja hisham, mohd rizal palil, wan aishah wan mohd nowalid, muhamad rahimi ramli.  (2019).  islamic leadership and transparency practices in takaful organizations.  - asian journal of accounting and governance.  1-13. 

   

  azwanis azemi, mohd rizal palil, amizawati mohd amir, suzana muhamad said.  (2019).  cukai alam sekitar: pelaksanaan, penjagaan alam sekitar dan sistem cukai yang cekap.  - bitara international journal of civilizational studies and human sciences.  1-15. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  wan madznah wan ibrahim, mohd rizal palil & mara ridhuan che abdul rahman.  (2017).  fundamentals of accounting for non-accounting students.  - 640. 

   

  nur aqidah suhaili, mohd rizal palil, mohamad abdul hamid, hawati janor, noor inayah yaakub & wan kamal mujaini.  (2016).  sinergisme wakaf pendidikan tinggi di malaysia.  - 13. 

   

  wan madznah wan ibrahim, mohd rizal palil.  (2014).  fundamentals of business accounting.  - 477. 

   

  nur aqidah suhaili, mohd rizal palil, mohamad abdul hamid, hawati janor, noor inayah yaakub & wan kamal mujaini.  (2016).  sinergisme wakaf pendidikan tinggi di malaysia.  - 13. 

   

  nur khalidah dahlan, mohd rizal palil, noor inayah ya'akub, mohamad abdul hamid.  (2018).  mekanisme penyelesaian dalam kewangan islam di malaysia.  - 111. 

   

  wan madznah wan ibrahim, mohd rizal palil & mara ridhuan che abdul rahman.  (2017).  fundamentals of accounting for non-accounting students.  - 640. 

   

  wan madznah wan ibrahim, mohd rizal palil.  (2014).  fundamentals of business accounting.  - 477. 

   

  zafir khan b mohd makhbul, ahmad khairy b haji ahmad domil, mohd rizal b palil.  (2003).  mengurus perniagaan.  - 405. 

   

  mohd rizal bin palil;noor inayah bt. yaa`kub;mohamad bin abdul hamid.  (2018).  peranan sistem percukaian dalam pembangunan waqaf.  -

   

  mohd rizal bin palil;hawati binti janor;noor inayah bt. yaa`kub;mohamad bin abdul hamid.  (2018).  kajian mewujudkan bank waqaf pendidikan tinggi malaysia melalui kerjasama institusi pendidikan tinggi dengan bank-bank perdagangan di malaysia.  -

   

  ruhanita bt. maelah;amizawati bt. mohd amir;mohd rizal bin palil.  (2018).  eco-control practices and performance in environmentally sensitive industries.  -

   

  wan kamal bin mujani;rohayu bt. abdul ghani;ruzian bt. markom;zinatul ashiqin binti zainol;mohd rizal bin palil;muhammad hakimi bin mohd. shafiai;asma hakimah binti ab. halim.  (2018).  kajian impak sosial dalam pembangunan governans bersepadu wakaf pendidikan tinggi negara melalui statut wakaf dan bank wakaf.  -

   

  mohd rizal palil.  (2018).  bernama radio - ulasan bajet 2019.  - bernama radio live streaming.