dr. ahmad raflis bin che omar

pensyarah universiti

pusat kajian penciptaan nilai & kesejahteraan insan (insan)

No. Telefon Rasmi :  0389213750

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • Ahmad Raflis Che Omar berkelayakan PhD (UPSI), MBA (UKM) dan BBA (UKM) merupakan Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Pengurusan, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

 • ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2023).  amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat.  -

   

  ahmad raflis bin che omar;azhar bin ahmad;lokhman hakim osman;mohd shafiz bin md shah;sakinah binti alias;siti noor kamaliah binti mat jusoh;siti farah dilla binti zakaria;ajlaa bazilah binti mohd taufik.  (2023).  rekabentuk dan pebangunan dam sawit junior untuk pendidikan kelapa sawit.  -

   

  nur anira alfitri, suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf.  (2023).  hubungan kompetensi keusahawanan, orientasi keusahawanan individu dan prestasi perniagaan belia.  - e-bangi.  115-126. 

   

  laith ali zgair, zafir khan mohamed makhbul, nur atiqah abdullah, ahmad raflis che omar.  (2023).  occupational safety practices and individual and organizational outcome: a systematic literature review.  - jurnal pengurusan.  1-14. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2023).  the influence of intangible resources on the performance of agricultural cooperatives.  - asian development policy review.  37-52. 

   

  suraiya ishak, sarmila md sum, ahmad raflis che omar & abdullah sanusi othman.  (2019).  menjejaki amalan model perniagaan koperasi pekebun kecil sawit di malaysia.  - geografia online : malaysian journal of society and space.  67-83. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, fahruddin mustafa al bakri, lokhman hakim osman.  (2018).  amalan pembelajaran dan kesannya terhadap pembentukan pengetahuan serta kemahiran perniagaan dalam kalangan generasi z.  - geografia malaysian journal of society and space.  15-28. 

   

  azhar ahmad, ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, norazlan alias, mara ridhuan abdul rahman, suraiya ishak, mohd abdullah jusoh, md shafiin shukor.  (2017).  influencing factors in doing business: the case of oil palm smallholders.  - international journal of advanced and applied sciences.  108-113. 

   

  suraiya ishak, mohd yusof hussain, ahmad raflis che omar, abd hair awang & novel lyndon.  (2017).  meneroka refleksi simpati rasional orang tengah dalam rantaian pengeluaran kelapa sawit pekebun kecil.  - akademika.  45-61. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2023).  the influence of intangible resources on the performance of agricultural cooperatives.  - asian development policy review.  37-52. 

   

  laith ali zgair, zafir khan mohamed makhbul, nur atiqah abdullah, ahmad raflis che omar.  (2023).  occupational safety practices and individual and organizational outcome: a systematic literature review.  - jurnal pengurusan.  1-14. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, abdullah sanusi othman, sarmila md sum.  (2022).  exploring the catalyst and constraint factors of agriculture cooperative performance.  - international journal of business & society.  476-495. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak, azima abdul manaf, nur shafiqah mohd sabri, lokhman hakim osman.  (2022).  incubators and micro and small enterprise growth: a narrative literature review.  - international journal of asian social science.  69-83. 

   

  lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2021).  assessing supply network complexity in maritime industry in malaysia: inter-firms relations drives pattern of supply network structure.  - logforum scientific journal of logistics.  157-171. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, abdullah sanusi othman, lokhman hakim osman dan mohd helmi ali.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 15. 

   

  lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, mohd helmi ali.  (2022).  supply chain management challenges among the small and medium enterprises.  - 125. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2022).  keusahawanan sosial: konsep dan perlaksanaan.  - 164. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, suraiya ishak.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 16. 

   

  lokhman hakim osman, zafir mohd makhbul, wan hirwani wan hussain, ahmad raflis che omar.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia mendepani cabaran globalisasi.  - 9. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, azima abdul manaf, azhar ahmad, zafir mohd makhbul.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 14. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar, abdullah sanusi othman, lokhman hakim osman dan mohd helmi ali.  (2022).  pengurusan mapan minyak sawit di malaysia.  - 15. 

   

  ahmad raflis che omar, lokhman hakim osman, suraiya ishak.  (2021).  managing sustainable socio-economic palm oil.  - 16. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  keusahawanan mendepani pandemik covid-19.  - 17. 

   

  lokhman hakim osman, ahmad raflis che omar, mohd helmi ali.  (2022).  supply chain management challenges among the small and medium enterprises.  - 125. 

   

  ahmad raflis che omar, suraiya ishak.  (2022).  keusahawanan sosial: konsep dan perlaksanaan.  - 164. 

   

  lokhman hakim osman, zafir mohd makhbul, wan hirwani wan hussain, ahmad raflis che omar.  (2022).  inovasi dalam pengurusan minyak sawit malaysia: mendepani cabaran globalisasi.  - 173. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2021).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  - 127. 

   

  suraiya ishak, ahmad raflis che omar.  (2019).  perniagaan & etika orang tengah industri sawit malaysia.  - 121. 

   

  ahmad raflis bin che omar;azhar bin ahmad;lokhman hakim osman;mohd shafiz bin md shah;sakinah binti alias;siti noor kamaliah binti mat jusoh;siti farah dilla binti zakaria;ajlaa bazilah binti mohd taufik.  (2023).  rekabentuk dan pebangunan dam sawit junior untuk pendidikan kelapa sawit.  -

   

  ahmad raflis bin che omar;azhar bin ahmad;suraiya binti ishak.  (2023).  entrepreneurial orientation, locus of control, worldview and value creation among palm oil smallholders.  -

   

  ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak;lokhman hakim osman.  (2023).  amalan pelaburan di kalangan masyarakat kelas b40: kajian terhadap anggota tentera lain-lain pangkat.  -

   

  ahmad raflis che omar.  (2022).  modul latihan - falsafah dan konsep pengurusan data: fungsi data sosio-ekonomi dalam penyelesaian permasalahan kawal selia koperasi dan organisasi.  - 1-20. 

   

  ahmad raflis bin che omar;suraiya binti ishak.  (2022).  introspektif mengurus perniagaan dalam krisis covid-19.  -