dr. kamarul baraini binti keliwon

pensyarah universiti

pusat kajian perniagaan global & ekonomi digital (globde)

 baraini@ukm.edu.my

No. sambungan :  5560

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

   

  azman ismail, nurshahira ibrahim, kamarul baraini keliwon.  (2021).  mentor mentee interaction and mentees` psychosocial development: the mediating effect of mentees` self efficacy.  - eurasian journal of educational research.  79-100. 

   

  kamarul baraini keliwon.  (2020).  kos barang dijual.  - 1. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2020).  socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  - socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  1-77. 

   

  kamarul baraini keliwon.  (2020).  pembarangan.  - 1. 

   

  yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon, aini aman.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-11. 

   

  mohammad khairul anuar ab ghani, kamarul baraini keliwon.  (2019).  pelaporan maklumat alam sekitar melalui atas talian dan nilai firma.  - asian journal of accounting and governance.  13-24. 

   

  yusasniza mohd yunus, aini aman, kamarul baraini keliwon.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

   

  kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2018).  internet financial reporting (ifr) disclosure position and firm value.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2017).  measuring internet financial reporing (ifr) disclosure strategy.  - asian journal of accounting and governance.  1-18. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

   

  norsiah ahmad, kamarulbaraini keliwon, azizah mohd harun.  (2008).  pembangunan modal insan : isu dan cabaran.  - 94-100. 

   

  khadijah alavi, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, rosnah sutan, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, ruzian markom, zaini embong, kamarul baharani kalewon.  (2021).  kajian diagnostik bagi membentuk model penjagaan warga emas jangka masa panjang (ltc) yang bersepadu dan mampan di malaysia pada tahun 2030.  - laporan perundingan kpwkm.  1-488. 

   

  kamarul baraini keliwon.  (2020).  pembarangan.  - 1. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, suzana muhamad said, mohd rashan shah robuan, suhana johar, noraini hamzah, norngainy tawil, adi irfan che ani, suraya sharil, mohd. khairul azhar mat sulaiman mazlan.  (2020).  indigenous community education and entrepreneurship training centre.  - u4s international conference: how community engagement can drive innovative sustainability in 4ir era.  1. 

   

  kamarul baraini keliwon.  (2020).  kos barang dijual.  - 1. 

   

  doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2020).  socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  - socio-economic profiling of b40 community at baling, kuala muda, yan and perlis.  1-77.