hafizah binti omar zaki;kamarul baraini binti keliwon;siti ngayesah binti ab. hamid;syaima`binti adznan;suzana binti muhamad said;dahlia fernandez bt mohd farid fernandez;nurul atasha binti jamaludin.  (2023).  pembelian kompulsif atas talian dikalangan pelajar universiti semasa pandemik covid-19: kebaikan atau kecelaruan?.  -

 

zaini embong, doris padmini selvaratnam, yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 19. 

 

khadijah alavi, sutan, r. shahar, s. abdul manaf, mr. hasni, mj. markom, r. embong, z., keliwon,kb. abdul maulud.  (2023).  pelan tindakan penjagaan warga emas jangka masa panjang tahun 2022-2030.  - 1-15. 

 

khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

 

doris padmini selvaratnam, aini aman, zaini embong, kamarul baraini keliwon, khairul azman aziz, norngainy binti mohd tawil, zaini binti embong.  (2022).  laporan projek aplikasi latihan industri ep-2020-067.  - 1-24. 

 

khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

 

yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon, aini aman.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-11. 

 

mohammad khairul anuar ab ghani, kamarul baraini keliwon.  (2019).  pelaporan maklumat alam sekitar melalui atas talian dan nilai firma.  - asian journal of accounting and governance.  13-24. 

 

yusasniza mohd yunus, aini aman, kamarul baraini keliwon.  (2019).  the role of business leaders in information technology innovation in the new era of disruptive technology.  - asian journal of accounting and governance.  1-14. 

 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2018).  internet financial reporting (ifr) disclosure position and firm value.  - asian journal of accounting and governance. 

 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor & mohamat sabri hassan.  (2017).  measuring internet financial reporing (ifr) disclosure strategy.  - asian journal of accounting and governance.  1-18. 

 

khadijah alavi, rosnah sutan, suzana shahar, mohd rizal abdul manaf, mohd hasni jaafar, khairul nizam abdul maulud, zaini embong, kamarul baraini keliwon, ruzian markom.  (2022).  connecting the dots between social care and healthcare for the sustainability development of older adult in asia: a scoping review.  - sustainability.  1-17. 

 

zaini embong, kamarul baraini keliwon, yusasniza mohd yunus, amizawati mohd amir.  (2022).  malaysian delicacy: the story of patin.  - international journal of teaching and case studies.  15-32. 

 

azman ismail, nurshahira ibrahim, kamarul baraini keliwon.  (2021).  mentor mentee interaction and mentees` psychosocial development: the mediating effect of mentees` self efficacy.  - eurasian journal of educational research.  79-100. 

 

doris padmini selvaratnam, zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2019).  are the orang asli ready for the digital economy?.  - malaysian journal of consumer and family economics.  152-166. 

 

kamarul baraini keliwon, zaleha abdul shukor, zakiah muhammadun mohamed, mohamat sabri hassan.  (2014).  exploring internet financial reporting (ifr) strategies of firms in malaysia.  - malaysian accounting review.  1-21. 

 

zaini embong, doris padmini selvaratnam, yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 19. 

 

zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2022).  rumah syurgaku: penjagaan warga emas jangka masa panjang di malaysia.  - 47. 

 

zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

 

zaini embong, doris padmini selvaratnam, yusasniza mohd yunus, kamarul baraini keliwon.  (2023).  pemerkasaan dan kesejahteraan komuniti mukim pulau manis, pekan, pahang.  - 19. 

 

zaini embong, kamarul baraini keliwon.  (2022).  rumah syurgaku: penjagaan warga emas jangka masa panjang di malaysia.  - 47. 

 

zaleha abdul shukor, kamarul baraini keliwon & romlah jaffar.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 35. 

 

norsiah ahmad, kamarulbaraini keliwon, azizah mohd harun.  (2008).  pembangunan modal insan : isu dan cabaran.  - 94-100. 

 

khadijah alavi, sutan, r. shahar, s. abdul manaf, mr. hasni, mj. markom, r. embong, z., keliwon,kb. abdul maulud.  (2023).  pelan tindakan penjagaan warga emas jangka masa panjang tahun 2022-2030.  - 1-15. 

 

hafizah binti omar zaki;kamarul baraini binti keliwon;siti ngayesah binti ab. hamid;syaima`binti adznan;suzana binti muhamad said;dahlia fernandez bt mohd farid fernandez;nurul atasha binti jamaludin.  (2023).  pembelian kompulsif atas talian dikalangan pelajar universiti semasa pandemik covid-19: kebaikan atau kecelaruan?.  -

 

doris padmini selvaratnam, aini aman, zaini embong, kamarul baraini keliwon, khairul azman aziz, norngainy binti mohd tawil, zaini binti embong.  (2022).  laporan projek aplikasi latihan industri ep-2020-067.  - 1-24. 

 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  property, plant and equiipment: amendment to ias 16.  - 1-16. 

 

kamarul baraini keliwon.  (2021).  liabiliti semasa.  - 1.