dr. mustazar bin mansur

pensyarah universiti

pusat kajian pembangunan inklusif & lestari (sid)

 mustazar@ukm.edu.my

No. Telefon Rasmi :  3458

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :

 • PENSYARAH UNIVERSITI
 • lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  mustazar mansur.  (2021).  bajet 2022: ke arah pemulihan ekonomi negara.  - 1. 

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam, fathin faizah said, lai wei sieang, nrshamliza chamhuri, nafizah mohammed, riayati ahmad, azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  mikroekonomi.  - 1-198. 

   

  mustazar mansur.  (2021).  bersediakah ekonomi malaysia hadapi pkp semula?.  - 1. 

   

  mustazar mansur.  (2021).  road to successstpm (slot 2).  - didik tv kementerian pendidikan malaysia. 

   

  mohd aqmin abdul wahab, hazrul izuan shahiri, mustazar mansur, mohd azlan shah zaidi.  (2018).  kos sara hidup tinggi di malaysia: pertumbuhan pendapatan isi rumah yang perlahan atau taraf hidup yang meningkat?.  - jurnal ekonomi malaysia. 

   

  mustazar mansur, alias radam dan yuslindal yaakub.  (2017).  struktur pasaran, gelagat firma dan produktiviti: kajian empirik firma insurans am di malaysia.  - jurnal ekonomi malaysia.  133-144. 

   

  mustazar mansur, alias radam, nor ghani mohd nor, rizaudin sahlan & yuslindal yaakub.  (2015).  struktur pasaran, gelagat firma dan prestasi keuntungan firma insurans am di malaysia pada tahun 1970 hingga tahun 2012.  - jurnal pengurusan.  1-19. 

   

  mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, mustazar mansur, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, hazrul izuan shahiri.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 20. 

   

  rozmi ismail, norizan hassan, mustazar mansor, siti jamiaah abdul jalil.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 18. 

   

  rozmi ismail, norizan hassan, mustazar mansor, siti jamiaah abdul jalil.  (2019).  memperkasa b40: isu dan strategi sains sosial.  - 18. 

   

  mohd azlan shah zaidi, zulkefly abdul karim, mustazar mansur, mohd adib ismail, hairunnizam wahid, hazrul izuan shahiri.  (2019).  pemerkasaan b40: kesejahteraan strategi dan implikasi sosioekonomi.  - 20. 

   

  mustazar mansur, aminudin mokhtar dan norain mod asri.  (2006).  ekonomi malaysia : ke arah pascaindustri.  - Bab 20, 363-384. 

   

  lai wei sieng;mustazar bin mansur.  (2022).  impak dasar fiskal terhadap isirumah b40 di malaysia.  -

   

  mustazar mansur, mariani abdul majid, zulkefly abdul karim, doris padmini s.selvaratnam, fathin faizah said, lai wei sieang, nrshamliza chamhuri, nafizah mohammed, riayati ahmad, azmafazilah jauhari, mohd azlan shah zaidi, hazrul izuan shahiri.  (2021).  mikroekonomi.  - 1-198. 

   

  mustazar mansur.  (2021).  bersediakah ekonomi malaysia hadapi pkp semula?.  - 1. 

   

  mustazar mansur.  (2021).  bajet 2022: ke arah pemulihan ekonomi negara.  - 1. 

   

  mustazar mansur.  (2021).  road to successstpm (slot 2).  - didik tv kementerian pendidikan malaysia.