dr. mohd mohid bin rahmat

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 mohead@ukm.edu.my

No. sambungan :  3613

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi :
 • PENSYARAH UNIVERSITI

 • tahani ali hakami, mohd mohid rahmat, mohd hasimi yaacob, norman mohd-saleh,.  (2020).  auditor experience with client and fraud detection: the moderating role of the royal family in the gulf cooperation council (gcc) context.  - international journal of innovation, creativity and change.  436-449. 

   

  tahani hakami, mohd mohid rahmat, mohd hasimi yaacob, norman mohd saleh.  (2020).  fraud detection gap between auditor and fraud detection models: evidence from gulf cooperation council.  - asian journal of accounting and governance.  1-13. 

   

  mohd mohid rahmat, kamran ahmed, balachandran muniandy.  (2020).  do related party transactions affect earnings quality? evidence from east asia.  - international journal of accounting and information management.  147-166. 

   

  mohd mohid rahmat, kamran ahmed, gerald j. lobo.  (2020).  related party transactions, value relevance and informativeness of earnings: evidence from four economies in east asia.  - review of pacific basin financial markets and policies.  1-42. 

   

  mohd mohid rahmat*, fathyah hashim, amama shaukat, nurhidayah nordin.  (2019).  audit committee characteristics and conflicting related party transactions disclosure: evidence from malaysia.  - 1-14. 

   
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod
  Tiada Rekod

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  mohd mohid rahmat*, fathyah hashim, amama shaukat, nurhidayah nordin.  (2019).  audit committee characteristics and conflicting related party transactions disclosure: evidence from malaysia.  - 1-14. 

   

  tahani ali hakami, mohd mohid rahmat, mohd hasimi yaacob, norman mohd saleh.  (2019).  auditor experience with client and fraud detection: the moderating role of the royal family in the gulf cooperation council (gcc) context.  - international conference on accounting & management 2019.  1-15. 

   

  mohd mohid rahmat, fathyah hashim, amama shaukat, nurhidayah nordin.  (2019).  audit committee characteristics and conflicting related party transactions disclosure: evidence from malaysia.  - 2019 irish academy management (aim) annual conference.  1-14. 

   

  mohd mohid bin rahmat.  (2019).  executive director's remunerations and related party transactions (rpts).  - 1-7. 

   

  hafizuddin-syah, b.a.m., rubayah yakob, mohd hasimi yaacob, hawati janor, roshayati abd hamid, noor hasni juhdi, hendon redzuan, mohd mohid rahmat dan sajiah yakob.  (2019).  risk management & your organization.  - 1-51.