dr. mohd mohid bin rahmat

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

 mohead@ukm.edu.my

No. sambungan :  0389213613

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • mohd mohid rahmat, siti hajar asmah ali , norman mohd saleh.  (2021).  auditor-client relationship and related party transactions disclosure: the role of family controlling shareholders from a network perspective.  - managerial auditing journal.  591-615. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair, mohd mohid rahmat, nurul aini muhamed.  (2021).  the mediating role of financial governance on the relationship between financial management, islamic work ethic and accountability in islamic social enterprise (ise).  - social enterprise journal.  419-441. 

   

  syaiful baharee jaafar, mohd mohid rahmat.  (2021).  trends of board diversity: who is sitting in boardroom?.  - asia-pacific management accounting journal.  129-158. 

   

  nur hidayah waad, nurul nasyuha hashim, mohd mohid rahmat.  (2021).  reputable audit quality attributes and related party transactions disclosure.  - international journal of economics and management.  33-49. 

   

  nahzatush simaa jantan, mohd mohid rahmat.  (2021).  jawatankuasa audit berkesan, jawatankuasa audit wanita dan pengurusan perolehan di firma milikan kerajaan.  - persidangan kebangsaan ekonomi malaysia (perkem) -15.  95-110. 

   

  mohd mohid rahmat, siti hajar asmah ali , norman mohd saleh.  (2021).  auditor-client relationship and related party transactions disclosure: the role of family controlling shareholders from a network perspective.  - managerial auditing journal.  591-615. 

   

  tahani ali hakami, mohd mohid rahmat.  (2019).  fraud prevention strategies: the perception of saudi arabian banks employees.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2019).  faktor-faktor mempengaruhi tempoh penyelesaian kes siasatan cukai di malaysia: perspektif pegawai pengurusan atasan lhdnm.  - asian journal of accounting and governance.  1-16. 

   

  syajarul imna mohd amin, mohd mohid rahmat, abdullah khairi mohd asri.  (2019).  board diversity, industry specificity and firm performance.  - journal of nusantara studies (jonus).  1-27. 

   

  mohd mohid rahmat, hanis amera mohd amin, norman mohd saleh.  (2018).  controlling shareholders proxy and multiple directorship insight evidence from related party transactions.  - asian journal of accounting and governance.  37-50. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2018).  siasatan cukai di malaysia: kajian penerokaan ke atas kes syarikat.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  romlah binti jaffar;mohamat sabri bin hassan;zaleha binti abdul shukor;mara ridhuan bin che abdul rahman;mohd mohid bin rahmat.  (2020).  pembangunan kerangkakerja tadbir urus risiko berdasarkan teori pihak berkepentingan dan implikasinya terhadap prestasi syarikat.  -

   

  siti hajar asmah ali, mohd mohid rahmat, noor idayu ismail, norman mohd saleh.  (2020).  auditor-client relationship, controlling shareholders and related party transactions.  - symposium of accounting finance and governance (safag 2020).  1-33. 

   

  siti hajar asmah ali, noor idayu abdullah, mohd mohid rahmat.  (2020).  auditor-client relationship (acr), controlling shareholders & related party transactions (rpts).  - 1-17. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2020).  falsafah pengauditan.  - 1-12. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2020).  topic 2 - audit quality.  - 1-10.