prof. madya dr. mohd mohid bin rahmat

pensyarah universiti

pusat kajian keutuhan tadbir urus & akauntabiliti (grace)

No. Telefon Rasmi :  0389213613

No. rasmi:
UKM : 03 8921 5555   Biografi/ Biography :


 • romlah jaffar, nor asyiqin abu, mohamat sabri hassan, mohd mohid rahmat.  (2023).  value relevance of board attributes: the mediating role of key audit matter.  - international journal of financial studies.  1-22. 

   

  siti hajar asmah ali, mohd mohid rahmat, maizatulakma abdullah.  (2022).  skandal korporat urusniaga pihak berkaitan: kesan struktur pegangan sahan dan hubungan juruaudit-klien.  - 134. 

   

  nur hidayah waad; hamezah md nor; mohd mohid rahmat; harlina mohamed on.  (2022).  hubungan antara firma audit pakar industri dan pendedahan urusniaga pihak berkaitan di kalangan syarikat tersenarai di malaysia.  - asian journal of accounting and governance.  91-103. 

   

  norazian hussin, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, mohd mohid rahmat.  (2022).  the influence of audit firm attributes on kam disclosures in ftse100 in malaysia.  - management and accounting review.  239-262. 

   

  romlah binti jaffar;mohamat sabri bin hassan;mohd mohid bin rahmat.  (2022).  corporate governance and investors` reaction-does extended audit report matters?.  -

   

  mohd mohid rahmat, siti hajar asmah ali , norman mohd saleh.  (2021).  auditor-client relationship and related party transactions disclosure: the role of family controlling shareholders from a network perspective.  - managerial auditing journal.  591-615. 

   

  tahani ali hakami, mohd mohid rahmat.  (2019).  fraud prevention strategies: the perception of saudi arabian banks employees.  - asian journal of accounting and governance.  1-15. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2019).  faktor-faktor mempengaruhi tempoh penyelesaian kes siasatan cukai di malaysia: perspektif pegawai pengurusan atasan lhdnm.  - asian journal of accounting and governance.  1-16. 

   

  syajarul imna mohd amin, mohd mohid rahmat, abdullah khairi mohd asri.  (2019).  board diversity, industry specificity and firm performance.  - journal of nusantara studies (jonus).  1-27. 

   

  mohd mohid rahmat, hanis amera mohd amin, norman mohd saleh.  (2018).  controlling shareholders proxy and multiple directorship insight evidence from related party transactions.  - asian journal of accounting and governance.  37-50. 

   

  helmy mohd daud, rosiati ramli, romlah jaffar, mohd mohid rahmat.  (2018).  siasatan cukai di malaysia: kajian penerokaan ke atas kes syarikat.  - asian journal of accounting and governance. 

   

  romlah jaffar, nor asyiqin abu, mohamat sabri hassan, mohd mohid rahmat.  (2023).  value relevance of board attributes: the mediating role of key audit matter.  - international journal of financial studies.  1-22. 

   

  norazian hussin, mohd fairuz md. salleh, azlina ahmad, mohd mohid rahmat.  (2022).  the influence of audit firm attributes on kam disclosures in ftse100 in malaysia.  - management and accounting review.  239-262. 

   

  mohd mohid rahmat, siti hajar asmah ali , norman mohd saleh.  (2021).  auditor-client relationship and related party transactions disclosure: the role of family controlling shareholders from a network perspective.  - managerial auditing journal.  591-615. 

   

  muhammad iqmal hisham kamaruddin, sofiah md auzair, mohd mohid rahmat, nurul aini muhamed.  (2021).  the mediating role of financial governance on the relationship between financial management, islamic work ethic and accountability in islamic social enterprise (ise).  - social enterprise journal.  419-441. 

   

  nor asyiqin abu, romlah jaffar, mohd mohid rahmat, mohamat sabri hassan.  (2021).  key audit matters and investors reaction.  - management and accounting review.  1-33. 

   

  siti hajar asmah ali, mohd mohid rahmat, maizatulakma abdullah.  (2022).  skandal korporat urusniaga pihak berkaitan: kesan struktur pegangan sahan dan hubungan juruaudit-klien.  - 134. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  mohd mohid rahmat.  (2018).  pelaporan dan jurang maklumat korporat di malaysia.  - 36. 

   

  takiah mohd iskandar, mohd mohid rahmat.  (2012).  issues in audit quality : behavioural and market perspectives.  - Chapter 9 : 140-160. 

   

  takiah mohd iskandar dan mohd mohid rahmat.  (2009).  services management and marketing: studies in malaysia..  - 251-273. 

   

  siti hajar asmah ali, mohd mohid rahmat, maizatulakma abdullah.  (2022).  skandal korporat urusniaga pihak berkaitan: kesan struktur pegangan sahan dan hubungan juruaudit-klien.  - 134. 

   

  takiah mohd iskandar, norman mohd saleh & mohd mohid rahmat.  (2010).  jawatankuasa audit di malaysia: peranan dan cabaran.  - 232. 

   

  nor suhaila ghazali, mohd mohid rahmat, hamezah md nor.  (2022).  related party transactions complexity and audit fees: influence of auditor reappointment tenure.  - the 24th malaysian finance association international (mfaic2022) global finance: evolving and impacting the post-pandemic world.  1-12. 

   

  nurhidayah waad, mohd mohid rahmat, hamezah md nor.  (2022).  industry specialisation auditor and related party transaction disclosure: further evidence from reappointment tenure.  - symposium of accounting finance and governance (safag) 2022 14-16 october 2022.  1-29. 

   

  nor suhaila ghazali, mohd mohid rahmat, hamezah md nor.  (2022).  related party transactions complexity and audit fees: the important of auditor reappointment tenure.  - bengkel bedah artikel grace siri 1/2022.  1-17. 

   

  nor suhaila ghazali, mohd mohid rahmat, hamezah md nor.  (2022).  related party transactions complexity and audit fees: influence of auditor reappointment tenure.  - 1-8. 

   

  romlah binti jaffar;mohamat sabri bin hassan;mohd mohid bin rahmat.  (2022).  corporate governance and investors` reaction-does extended audit report matters?.  -